IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: September 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.9.2019 do 30.9.2019

17.9.2019 12.00

Slovenija v letu dni skoraj prepolovila DDV vrzel

Finančna uprava povzema podatke Evropske komisije za leto 2017 ki kažejo, da se je DDV vrzel v Sloveniji zmanjšala za 3,2 odstotni točki, in sicer iz 6,7% v letu 2016 na 3,5 % v letu 2017. Evropska komisija uvršča v poročilu Slovenijo med 6 evropskih držav z najnižjo vrzeljo na področju DDV.

> Več...

17.9.2019 0.00

Ali so elektroinštalacije na mobilni enoti predmet DDV po 76a členu ZDDV-1?

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da slovenski davčni zavezanec opravlja dejavnost elektroinštalaterstva, kar pomeni da sodijo pod klasifikacijo dejavnosti F – gradbeništvo. Za poslovnega partnerja, slovenskega davčnega zavezanca vgrajujejo električne inštalacije v mobilne hiške. Naročnico zanima je pri izdaje računa slovenskega davčnega zavezanca poslovnemu partnerju potrebno obračunati slovenski DDV ali upoštevati 76a. člen ZDDV-1 in izdati račun brez slovenskega DDV.

> Več...

16.9.2019

Pogodba o zaposlitvi za določen čas

Delovna razmerja se, skladno z veljavno zakonodajo, praviloma sklepajo za nedoločen čas. Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa predvideva tudi možnost sklenitve pogodbe o zaposlitvi za določen čas pod zakonsko določenimi pogoji.

> Več...

13.9.2019

S spodbudami Podjetniškega sklada do novih poslovnih priložnosti v tujini

Dejavnikov, ki vodijo podjetja v internacionalizacijo poslovanja je veliko. Majhen slovenski trg ponuja našim podjetjem skromne možnosti za rast, zato je povsem jasno, da morajo podjetja, ki želijo rasti in širiti svoje poslovanje, kaj kmalu pogledati preko nacionalnih meja.  Delovanje na tujih trgih pa je za mala in srednje velika podjetja pogosto težka naloga, saj je delovanje v tujini povezano z višjim tveganjem in večjimi stroški poslovanja, zahteva veliko kadrovskih in finančnih resursov ter veliko znanja, da učinkovito načrtujemo izvozni projekt.

> Več...

12.9.2019

Odškodninska odgovornost inšpektorjev

Nekoliko paradoksalno se sliši razpravljati o odškodninski odgovornosti inšpektorjev, saj so prav oni tisti, ki iščejo nepravilnosti in izrekajo globe inšpekcijskim zavezancem, kar pomeni, da bi morali biti sami zgled pravilnega in zakonitega ravnanja. Praksa žal ni povsem taka, saj se pojavlja veliko nepravilnosti tako v dejanjih, kot tudi v opustitvah ravnanj inšpektorjev.

> Več...

12.9.2019

Prve sankcije zaradi neizvedenega vpisa v register dejanskih lastnikov

FURS je pričel s pošiljanjem plačilnih nalogov poslovnim subjektom, ki niso izvedli vpisa v register dejanskih lastnikov v zakonsko predpisanem roku.

> Več...

11.9.2019

Pri obračunu povračil stroškov v zvezi z delom je potrebno poznati tudi posebnosti

Pravico delavca do povračil stroškov v zvezi z delom ureja Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki v 130. členu določa, da mora delodajalec delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, stroškov za prevoz na delo in z dela ter stroškov, ki jih ima delavec pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju. Višina povračil tovrstnih stroškov se določi s kolektivno pogodbo s splošno veljavnostjo ali z izvršilnim predpisom.

> Več...

11.9.2019

Ukinitev DDA - koliko bi znašali transferji in olajšave za različne tipe družin

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ocenjujejo, da dodatek za delovno aktivnost (DDA), tako z vidika gospodarskih razmer kot stanja na trgu dela, kjer primanjkuje delovne sile, ni več ustrezno umeščen v institut denarne socialne pomoči (DSP). DDA je bil sprejet kot ''dodatek k DSP'' v času največje gospodarske krize leta 2011, ker je bila denarna socialna pomoč nizka in je znašala 230,00 €. Z DDA je takrat država izboljševala položaj socialno ogroženih.

> Več...

10.9.2019

Pridobitev blaga znotraj Unije in DDV obdavčitev

Proizvodno podjetje, ki se ukvarja s proizvodnjo sanitarne tehnike dobavlja brizgane dele znotraj EU. Ker so deli izdelani samo za njih, morajo financirati tudi orodje, s katerimi se brizgajo deli, pri tem pa orodje ostane pri njihovem dobavitelju. Dobavitelj jim izda račun za izdelano orodje in brizgane dele. Razumejo, da bi moral biti kraj obdavčitve pri dobavitelju, ki to zavrača in meni, da gre za znotraj skupnostno dobavo  - s tem orodjem bodo proizvajali proizvode, ki jim jih bodo kasneje prodali. Zanima jih, ali gre za znotraj skupnostno pridobitev, ali naj knjižijo račun, kot da ta promet ni obdavčen v Sloveniji?

> Več...

9.9.2019

Pojasnila glede dodatka za delovno aktivnost (DDA)

Zaradi nekaterih odzivov javnosti MDDSZ ponovno pojasnjuje predlagano ukinitev dodatka za delovno aktivnost (DDA). Ministrstvo navaja, da je njihova odgovornost tako skrb za socialno ogrožene, kot tudi spodbujanje ljudi k zaposlovanju. Ključni cilj ministrstva pri predlaganih spremembah je torej čimprejšnja aktivacija in vključitev prejemnikov denarne socialne pomoči (DSP) na trg dela.

> Več...

9.9.2019

Vrednotenje, merjenje in izkazovanje sredstev in obveznosti po SRS 39

Slovenski računovodski standard 39 (2016) Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji obravnava posebnosti računovodskih rešitev v organizacijah v stečaju ali likvidaciji ter sestavljanje računovodskih izkazov zanje. Po tem standardu veljajo za organizacije v stečaju ali likvidaciji tiste organizacije, za katere je bil na podlagi zakona uradno začet postopek stečaja ali prisilne likvidacije. Ta standard se ne uporablja za organizacije, ki prenehajo na podlagi predpisov o prenehanju po skrajšanem postopku. > Več...

6.9.2019

Ročno vodenje evidenc o izrabi delovnega časa ne zagotavlja nujno pravilnosti podatkov v evidencah

Poletni usmerjeni nadzor Inšpektorata RS za delo (IRSD) glede vodenja evidenc o izrabi delovnega časa v gostinstvu in gradbeništvu je pokazal, da je večina delodajalcev (90 odstotkov) sicer vodila evidence o izrabi delovnega časa, vendar jih je več kot 90 odstotkov (od tega 85 odstotkov v dejavnosti gostinstva) evidence vodila ročno (na papirju ali v tabelah v računalnikih), le manj kot 10 odstotkov jih je evidence vodilo elektronsko.

> Več...

6.9.2019

Sodišče EU o evidentiranju delovnega časa zaposlenih

Sodba Evropskega sodišča nalaga državam EU opredelitev konkretnih pravil za obvezno vzpostavitev objektivnega, zanesljivega in dostopnega sistema za evidentiranje dnevnega delovnega časa zaposlenih. Tudi za slovenskega zakonodajalca to pomeni nalogo za ustrezno ureditev tega področja in dopolnitev obstoječe zakonodaje, ki določa načine vodenja evidenc na področju dela, za delodajalce, ki še ne uporabljajo sistemov za evidentiranje, pa zahtevo po prilagoditvah.

> Več...

4.9.2019

Predlog davčnih sprememb predvidoma čez dva tedna na vladi

Po napovedih Ministrstva za finance bo Vlada obravnavala predloge davčnih sprememb predvidoma 19. septembra. Glede na izhodiščne predloge je prišlo do nekaj sprememb. Nekoliko manjša bo razbremenitev pri dohodnini, nominalna obdavčitev dobičkov podjetij se v 2020 še ne bo zvišala.

> Več...

4.9.2019

Pravice zavezancev ob prihodu delovne inšpekcije

V strokovni javnosti je uveljavljeno stališče, da je zakonodaja s področja delovanja inšpekcijskih služb preveč represivna oziroma da ji primanjkuje uravnoteženosti v smislu enakopravne porazdelitve pravic in dolžnosti inšpektorjev na eni in zavezancev na drugi strani. Dokaze o tem, da so inšpektorji v zakonodaji privilegirani, lahko najdemo v številnih pravnih normah s tega področja.    

> Več...

3.9.2019

Obdavčevanje digitalnih storitev na primeru kriptovalut

Kriptovalute v Republiki Sloveniji niso zakonito plačilno sredstvo, a je plačevanje z njimi vseeno legalno. Pravne in fizične osebe, ki trgujejo oziroma izdajajo kriptovalute, zavezane izvajati naloge, določene v 5. členu Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.

> Več...

2.9.2019

Razporejanje stroškov na stroškovne nosilce s pomočjo kalkulacij – praktičen primer

Računovodenje stroškov po stroškovnih mestih in stroškovnih nosilcih obravnava Pravilo skrbnega računovodenja 3, saj sodi ta način računovodenja kot notranja informacija za odločanje v podjetju.  V opredelitvi pojmov se srečamo z naslednjo definicijo stroškovnega mesta in nosilca. Že samo ime nam da slutiti, da gre za pri stroškovnem nosilcu za poslovne učinke, ki jih bomo na trgu prodali, saj le ti imajo sposobnost pokriti nastale stroške in pri stroškovnem mestu za manjši zaokrožen del organizacije.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober