Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Zadnji članki
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Zadnji članki

26.4.2019 0.00

IZ SODNE PRAKSE: Zavarovalno kritje

Vrhovno sodišče je v svoji sodbi presojalo sporno določilo zavarovalnice, ki naj bi omejevalo zavarovalno kritje glede na to, ali je oseba, ki se je poškodovala pri zavarovancu, njegov gost (ki je bil pri zavarovancu na zasebnem stiku) oziroma tretja oseba (ki je pri zavarovancu opravljal kakšno delo ipd.). Sodišče je omejitve zavarovalnega jamstva razlagalo v prid šibkejše stranke.

> Več...

24.4.2019

Bo letošnje odločanje o razrešnici tudi odraz novega ZPosS?

Prihaja čas skupščin in prav je, da spomnimo na zadnje spremembe določb Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki jih je prinesla novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), in na vpliv novega Zakona o poslovni skrivnosti (ZPosS), ki jih bo potrebno upoštevati pri pripravi in izvedbi letošnje skupščine.

> Več...

23.4.2019

Odškodninska odgovornost delodajalca

Na podlagi 1. odst. 179. čl. ZDR-1 mora delodajalec delavcu, ki je utrpel škodo pri delu ali v zvezi z delom, le-to povrniti po splošnih pravilih civilnega prava. Po prvem odstavku 131. člena Obligacijskega zakona (OZ) krivdno odgovarja delodajalec, če so izpolnjene predpostavke odgovornosti: nastala je škoda, povzročena z nedopustnim ravnanjem delodajalca pri delu ali v zvezi z delom, obstaja vzročna zveza med nedopustnim ravnanjem in nastalo škodo ter krivda delodajalca.

> Več...

19.4.2019

IZ SODNE PRAKSE: Pravica do plačanega letnega dopusta glede na delovno dobo delavca pri delodajalcu

Avstrijsko vrhovno sodišče je Sodišču Evropske unije (EU) postavilo vprašanje za predhodno odločanje, ali avstrijska nacionalna ureditev, ki določa, da ima delavec s 25 leti delovne dobe, ki pa je ni dopolnil pri istem avstrijskem delodajalcu, pravico le do petih tednov letnega dopusta (ker se za odmero dopusta upošteva le največ pet let zaposlitve pri drugem delodajalcu), medtem ko ima delavec, ki je 25 let delovne dobe dopolnil pri istem avstrijskem delodajalcu, pravico do šestih tednov letnega dopusta, nasprotuje pravu EU. Sodišče EU je odločilo, da navedena avstrijska ureditev ni v nasprotju s pravom EU.

> Več...

17.4.2019

Novo pojasnilo FURS s področja DDV

FURS je dne 15. 3. 2019 na svoji spletni strani objavil pojasnilo št. 0920-4628/2018-5 z dne 25. 2. 2019, v katerem odgovarja na razna vprašanja davčnih zavezancev s področja DDV. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj odgovorov, ki se nanašajo na transakcije z nepremičninami.

> Več...

16.4.2019

DDV obravnava opravljenih storitev

Prejeli smo vprašanje naročnice v zvezi z DDV obravnavo opravljenih storitev. Naročnico zanima, kako pravilno z vidika DDV obravnavati transakcijo opravljanja storitev trenerja smučarskih skokov. Pojasnilo podajamo v nadaljevanju.

> Več...

15.4.2019

Izstop družbenika iz družbe

En družbenik izstopi iz družbe na način, da proda svoj delež družbi. Po pogodbi se družbenika dogovorita, da eden izstopi in ga izplača družba. Pogodbena vrednost izstopa znaša 500.000 eur in bo poplačana postopoma v treh letih. > Več...

15.4.2019

Zlorabe pri odkupu lastnih poslovnih deležev družb

FURS na podlagi analiz podatkov, ki jih obdeluje v okviru svojih pooblastil, na področju odsvojitve poslovnih deležev zaznava visoko tveganje, zato ga že dalj časa poglobljeno spremlja. Analiza namreč kaže na uporabo skrbno oblikovanih in svetovanih davčnih shem, ki naj bi zavezancem za davek omogočale, da si z zlorabo predpisov izplačajo ustvarjene poslovne dobičke na davčno ugodnejši način.

> Več...

12.4.2019

Disciplinska odgovornost in odpoved pogodbe o zaposlitvi

Na podlagi 172. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalec delavcu, ki krši pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja, izreče opomin ali pogojno druge disciplinske sankcije, pri čemer disciplinska sankcija ne sme trajno spremeniti delovnopravnega položaja delavca.

> Več...

11.4.2019

Vlada potrdila predlog Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank

Vlada je na dopisni seji 9. aprila 2019 dokončno potrdila besedilo predloga Zakona o postopku sodnega varstva nekdanjih imetnikov kvalificiranih obveznosti bank in ga poslala v obravnavo v Državni zbor po rednem postopku. Njen glavni cilj je zagotoviti čim bolj učinkovito sodno varstvo, ki naslavlja vsa vprašanja iz odločbe Ustavnega sodišča.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober