FinD - Kazalo Tabele
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Tabele > Aktualne > Socialni transferji
 

Seznam tabel

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 6 (od skupaj 6)
Naslov Področje
Drugi družinski prejemki Socialni transferji
Družinski prejemki so denarni prejemki, ki so namenjeni staršem oziroma njihovim otrokom kot dodatni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje. Sem spadajo starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, otroški dodatek, dodatek za veliko družino, dodatek za nego otroka ter delno plačilo za izgubljen dohodek.
Mesečne preživnine kmetov Socialni transferji
Do mesečne preživnine je upravičen kmet, ki odda svoje zemljišče družbeni pravni osebi, kot je navedeno v 2. členu Zakona o preživninskem varstvu kmetov. Pogoji za pridobitev so določeni v 6. do 8. členu zakona, višina preživnine pa v 9. do 13. členu.
Nadomestilo preživnine Socialni transferji
Če eden od staršev ne skrbi za preživljanje otroka, je z Zakon o Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije (ZJSRS) urejeno izplačevanje nadomestil preživnin ob izpolnjenih zakonskih pogojih.
Nadomestilo za invalidnost in dodatek ta tujo nego in pomoč Socialni transferji
Gre za dve obliki družbenega varstva, do katerih so upravičene zmerno, težje in težko duševno ter najtežje telesno prizadete oseb, ki se ne morejo usposobiti za samostojno življenje in delo in pri katerih je ugotovljeno, da je prizadetost nastala v otroški oziroma mladostni dobi do dopolnjenega 18. leta starosti oziroma v času rednega šolanja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. Do teh oblik varstva so upravičeni vsi, ki imajo stalno prebivališče v R. Sloveniji in izpolnjujejo druge z zakonom določene pogoje. Nadomestilo se prejme z dopolnjenim 18. letom starosti oziroma z dnem ugotovitve invalidnosti, če je bila ta ugotovljena kasneje. Do dodatka pa je upravičen invalid, ki potrebuje za osnovne življenjske potrebe neogibno stalno pomoč in postrežbo drugega, ima poleg nadomestila pravico do dodatka za tujo nego in pomoč, če takega dodatka ne prejema že po kakšnem drugem predpisu.
Otroški dodatek Socialni transferji
Otroški dodatek je dopolnilni prejemek za preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka. Pravico do otroškega dodatka ima, kot določa 22. člen zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS), eden od staršev oziroma druga oseba za otroka s prijavljenim prebivališčem v Republiki Sloveniji, do 18. leta starosti otroka, če izpolnjuje tudi druge pogoje po zakonu, ki ureja družinske prejemke.
Rejnine Socialni transferji
Rejništvo je posebna oblika varstva in vzgoje otrok, nameščenih v rejniško družino na podlagi zakona, ki ureja družinska razmerja ali drugega zakona in je namenjeno otrokom, ki začasno ne morejo prebivati v svoji biološki družini. Rejnik je za posameznega otroka upravičen do mesečne rejnine, v katero se šteje povračilo stroškov za oskrbo otroka (oskrbnina) in plačilo za opravljeno delo rejnika.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Področja

< VsiSocialni transferji(6)