FinD - Kazalo Tabele
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Tabele > Aktualne > Plače
 

Seznam tabel

Stran 1 / 1
Dokumenti od 1 do 10 (od skupaj 10)
Naslov Področje
Delovni koledar za leto 2019 Plače
Delovni koledar za leto 2019
Preglednica obdavčitve dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja Plače
Obdavčitev dohodkov iz drugega pogodbenega razmerja
Minimalna plača Plače
Minimalna plača predstavlja najnižji dovoljeni znesek, ki pripada zaposlenemu za delo s polnim delovnim časom. V nižjem, sorazmernem znesku se lahko minimalna plača izplača le v primeru zaposlitve za krajši delovni čas od polnega.
Dnevnice za službena potovanja v tujino Plače
Dnevnica je prejemek zaposlenega, ki se mu izplača kot povračilo stroškov za prehrano na službenem potovanju.
Plače v negospodarstvu Plače
Osnovna plača je tisti del plače, ki ga prejema javni uslužbenec ali funkcionar na posameznem delovnem mestu, nazivu ali funkciji za opravljeno delo v polnem delovnem času in za pričakovane rezultate dela v posameznem mesecu, vanjo pa je všteto tudi napredovanje javnega uslužbenca ali funkcionarja.
Neobdavčljivi stroški in prejemki v zvezi z delom Plače
Zneski povračil stroškov v zvezi z delom, povračil stroškov v zvezi s službenim potovanjem in drugih dohodkov, do katerih se ti v skladu s 44. členom Zakona o dohodnini (ZDoh-2) ne vštevajo v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.
Tabela razdalj med večjimi kraji v Sloveniji Plače
Tabela razdalj med večjimi kraji v Sloveniji
Povprečna letna plača v Republiki Sloveniji Plače
Letno povprečje mesečnih plač v RS
Drugi osebni prejemki in povračila za zaposlene v javni upravi Plače
Zakon o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (ZPSDP) za vse zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti, agencijah, skladih, javnih zavodih, javnih podjetjih in v bankah, ki so jih ustanovile lokalne skupnosti oziroma država ali, ki so v večinski lasti lokalnih skupnosti oziroma v večinski lasti države in v Slovenski razvojni družbi ter v drugih pravnih osebah javnega prava določa dnevnice, kilometrino, povračilo stroškov prenočevanja, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, terenski dodatek, regres za prehrano, nadomestilo za ločeno življenje ter odpravnino ob odhodu v pokoj.
Povprečna mesečna plača v Republiki Sloveniji Plače
Povprečne plače v Republiki Slovenji se spremlja mesečno, statistično ugotovljena višina plače pa je odvisna od števila delovnih dni, plačila nadur in ostalih izplačil.
<<  Prejšnja | Stran: 1 | Naslednja  >>

Področja

< VsiPlače(10)