FinD - Kazalo SRS
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > SRS
 
 

Slovenski računovodski standardi

Naslov Uradni list Datum prve objave Zadnja sprememba
se uporablja od
SRS 20 - Računovodsko predračunavanje in računovodski predračuni Uradni list RS, št. 118-5299/2005 27.12.2005 1.1.2006
SRS 29 - Računovodsko proučevanje (računovodsko analiziranje) Uradni list RS, št. 118-5299/2005 27.12.2005 1.1.2006
SRS 23 - Računovodsko obračunavanje in računovodski obračuni Uradni list RS, št. 118-5299/2005 27.12.2005 1.1.2006
SRS 28 - Računovodsko nadziranje in nadziranje računovodenja Uradni list RS, št. 118-5299/2005 27.12.2005 1.1.2006
SRS 19 - Vrste poslovnega izida in denarnega izida Uradni list RS, št. 118-5299/2005 27.12.2005 1.1.2010
SRS 16 - Stroški po vrstah, mestih in nosilcih Uradni list RS, št. 118-5299/2005 27.12.2005 24.11.2006
SRS 30 - Računovodsko informiranje Uradni list RS, št. 118-5299/2005 27.12.2005 24.12.2014
Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016) - Emisijski kuponi Uradni list RS, št. 56-2443/2016 26.8.2016 1.1.2016
Pojasnilo 1 k SRS 3 (2016) - Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (mezzanin naložbe) Uradni list RS, št. 56-2443/2016 26.8.2016 1.1.2016
Pojasnilo 1 k SRS 5 (2016) - Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost Uradni list RS, št. 56-2443/2016 26.8.2016 1.1.2016
SRS 15 (2019) - Prihodki Uradni list RS, št. 57-2833/2018 24.8.2018 1.1.2019
Pojasnilo 1 k SRS 22 - Vodenje poslovnih knjig pri združitvah in delitvah Uradni list RS, št. 75-3221/2006 18.7.2006 19.7.2006
SRS 22 (2012) - Poslovne knjige Uradni list RS, št. 80-3403/2011 11.10.2011 1.1.2012
SRS 21 (2012) - Knjigovodske listine Uradni list RS, št. 80-3403/2011 11.10.2011 1.1.2012
Pojasnilo 1 k SRS 11 (2016) - Računovodsko izkazovanje žetonov začetne ponudbe Uradni list RS, št. 81-3900/2018 14.12.2018 15.12.2018
Pojasnilo 1 k SRS 19 - Pripoznavanje terjatev in obveznosti za odloženi davek Uradni list RS, št. 9-321/2006 27.1.2006 28.1.2006
SRS 35 (2016) - Računovodske rešitve v socialnih podjetjih Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS 14 (2016) - Odhodki Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS 8 (2016) - Kapital Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS 3 (2016) - Finančne naložbe Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS 1 (2016) - Opredmetena osnovna sredstva Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS 6 (2016) - Naložbene nepremičnine Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS - Uvod (2016) - Uvod Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS 15 (2016) - Prihodki Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 2 (2016) - Neopredmetena sredstva Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS 21 (2016) - Oblike izkaza poslovnega izida za zunanje poslovno poročanje Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 30 (2016) - Računovodske rešitve pri samostojnih podjetnikih posameznikih Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 5.5.2017
SRS 12 (2016) - Stroški materiala in storitev Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 13 (2016) - Stroški dela in stroški povračil Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 32 (2016) - Računovodske rešitve za izvajalce gospodarskih javnih služb Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 23 (2016) - Oblike izkaza gibanja kapitala za zunanje poslovno poročanje Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 31 (2016) - Računovodske rešitve v zadrugah Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 4 (2016) - Zaloge Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 5 (2016) - Terjatve Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 11 (2016) - Časovne razmejitve Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 9 (2016) - Dolgovi Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 7 (2016) - Denarna sredstva Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 10 (2016) - Rezervacije Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 39 (2016) - Računovodske rešitve v organizacijah v stečaju ali likvidaciji Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2019
SRS 34 (2016) - Računovodske rešitve v nepridobitnih organizacijah - pravnih osebah zasebnega prava Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 33 (2016) - Računovodske rešitve v društvih in invalidskih organizacijah Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 16 (2016) - Ugotavljanje in merjenje poštene vrednosti Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 20 (2016) - Oblike bilance stanja za zunanje poslovno poročanje Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 17 (2016) - Oslabitev opredmetenih osnovnih sredstev in neopredmetenih sredstev Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016
SRS 22 (2016) - Oblike izkaza denarnih tokov za zunanje poslovno poročanje Uradni list RS, št. 95-3751/2015 10.12.2015 1.1.2016

Očisti

Časovna lestvicaPovezave na standarde

SRS:

SRS - Uvod (2016) SRS 1 (2016) SRS 2 (2016) SRS 3 (2016) SRS 4 (2016)
SRS 5 (2016) SRS 6 (2016) SRS 7 (2016) SRS 8 (2016) SRS 9 (2016)
SRS 10 (2016) SRS 11 (2016) SRS 12 (2016) SRS 13 (2016) SRS 14 (2016)
SRS 15 (2019) SRS 15 (2016) SRS 16 SRS 16 (2016) SRS 17 (2016)
SRS 19 SRS 20 SRS 20 (2016) SRS 21 SRS 21 (2016)
SRS 22 SRS 22 (2016) SRS 23 SRS 23 (2016) SRS 28
SRS 29 SRS 30 SRS 30 (2016) SRS 31 (2016) SRS 32 (2016)
SRS 33 (2016) SRS 34 (2016) SRS 35 (2016) SRS 39 (2016)    

Pojasnila k SRS:

Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016) Pojasnilo 1 k SRS 3 (2016) Pojasnilo 1 k SRS 5 (2016) Pojasnilo 1 k SRS 11 (2016) Pojasnilo 1 k SRS 19 Pojasnilo 1 k SRS 22