Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Naročništvo in podpora > Izbrani komentarji zakonov
 

Izbrani komentarji zakonov

Izbrani komentarji zakonov


Vsebine portala FIND-INFO smo obogatili z izbranimi komentarji zakonov. Nova zbirka predstavlja najbolj uporabno strokovno vsebino portala, ki smo jo že dolgo želeli ponuditi uporabnikom.

Izbrani komentarji iz spodnjega seznama so vključeni v prečiščena besedila zakonov, kjer je vsak posamezen člen opremljen s povezavo na komentar člena. Tako lahko za vsako nejasnost v besedilu člena takoj poiščete razlago v komentarju, saj povezava ob členu omogoča najhitrejši dostop do podrobnejših pojasnil zakonodajnih vsebin.

Dostop do izbranih komentarjev zakonov je mogoč v Profesionalnem paketu FIND-INFO.

Seznam komentarjev, ki so na razpolago:

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1)
(Uradni list RS, št. 21/13, 78/13 - popr. in 47/15 - ZZSDT)
Profesionalni paket FIND-INFO
Kazenski zakonik (KZ)
(Uradni list RS, št. 63-2167/94)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku na dodano vrednost (ZDDV-1)
(Uradni list RS, št. 117-5012/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o društvih (ZDru-1)
(Uradni list RS, št. 61-2567/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah (ZMCGZ)
(Uradni list RS, št. 56-2339/08)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o menici (ZM)
(Uradni list FLRJ, št. 104-728/46)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku na dediščine in darila (ZDDD)
(Uradni list RS, št. 117-5017/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2)
(Uradni list RS, št. 117-5014/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) (delno)
(Uradni list RS, št. 42-99/06)
Profesionalni paket FIND-INFO
Zakon o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol)
(Uradni list RS, št. 15-435/13, 23/15)
Dostop za doplačilo 4EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN)
(Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C in 96/15)
Dostop za doplačilo 4,90EUR/mesec(+DDV)
Zakon o javnem naročanju (ZJN-3)
(Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15 in 307/15)
Dostop za doplačilo 5,90EUR/mesec(+DDV)*
Zakon o zemljiški knjigi (ZZK-1) s komentarjem in sodno prakso
(Uradni list RS, št. 58/03, 45/08, 37/08 - ZST-1, 28/09, 25/11, 14/15 - ZUUJFO)
Dostop za doplačilo 5,90EUR/mesec(+DDV)*

*- dostop samo s Profesionalnim paketom. Naročnik se obvezuje k 24 mesečnem naročništvu. Za vklop nas kontaktirajte.

Za dodatne informacije in naročilo smo vam na voljo preko prijavnega obrazca ali po telefonu (+386) 01 438 01 80.