Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Podzakonski predpisi
 

Kazalo podzakonskih predpisov RS

Stran 1 / 76
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 1898)
Naslov Uradni list RS Datum prve
objave
Zadnja sprememba
velja od
Sklep o uporabi Smernic o ocenjevanju verjetnosti neplačila in izgube ob neplačilu ter o obravnavi neplačanih izpostavljenosti Uradni list RS, št. 43-2136/2018 22.6.2018 1.1.2021
Sklep o uporabi Smernic o uporabi opredelitve neplačila iz člena 178 Uredbe (EU) št. 575/2013 Uradni list RS, št. 75-3606/2017 22.12.2017 31.12.2020
Pravilnik o posebnih okoliščinah, ki vplivajo na vrednost nepremičnin Uradni list RS, št. 43-2130/2018 22.6.2018 1.8.2019
Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti Uradni list RS, št. 8-252/2019 7.2.2019 30.6.2019
Uredba o dejanskih rabah zemljišč Uradni list RS, št. 43-2202/2018 22.6.2018 1.6.2019
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2019 Uradni list RS, št. 9-292/2019 11.2.2019 1.3.2019
Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev Uradni list RS, št. 9-291/2019 11.2.2019 1.3.2019
Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu Uradni list RS, št. 8-250/2019 7.2.2019 15.2.2019
Sklep o uporabi Smernic za stresno testiranje bank (EBA/GL/2018/04) Uradni list RS, št. 8-254/2019 7.2.2019 8.2.2019
Sklep o uporabi Spremenjenih smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju, ki spreminjajo EBA/GL/2014/13 z dne 19. decembra 2014 Uradni list RS, št. 8-253/2019 7.2.2019 8.2.2019
Uredba o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2018 in 2019 Uradni list RS, št. 3-97/2018 12.1.2018 2.2.2019
Uredba o merilih za ugotavljanje stopnje obremenjenosti okolja zaradi onesnaženosti tal z nevarnimi snovmi Uradni list RS, št. 7-236/2019 1.2.2019 2.2.2019
Pravilnik o prijavi in odjavi iz evidenc, zaposlitvenem načrtu, pravicah in obveznostih pri iskanju zaposlitve ter nadzoru nad osebami, prijavljenimi v evidencah Uradni list RS, št. 106-5496/2010 27.12.2010 1.2.2019
Akt o odreditvi parlamentarne preiskave za ugotovitev in oceno dejanskega stanja za ugotovitev politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij zaradi suma, da so posredno ali neposredno vplivali na domnevno negospodarne ali protipravne odločitve Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., (v nadaljnjem besedilu: DUTB) v zvezi s prenosom, upravljanjem in prodajo terjatev bank ali drugega premoženja, drugimi ukrepi iz njene pristojnosti ter upravljanjem DUTB, vplivali na odločitve Banke Slovenije, Vlade, Državnega zbora, drugih državnih organov, ter na odločitve drugih domačih in tujih pravnih oseb, ki so povezane s prenosom, nakupom, prodajo in upravljanjem terjatev bank ali drugega premoženja DUTB Uradni list RS, št. 7-184/2019 1.2.2019 1.2.2019
Shema za določanje odškodnine za posamezne vrste poklicnih bolezni zaradi izpostavljenosti azbestu Uradni list RS, št. 7-189/2019 1.2.2019 1.2.2019
Skupni sporazum za določitev višine nadomestil za javno priobčitev komercialnih fonogramov na prireditvah v organizaciji mladinskih centrov, ki imajo status organizacije v javnem interesu v mladinskem sektorju Uradni list RS, št. 17-752/2018 16.3.2018 1.2.2019
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja Uradni list RS, št. 20-812/2012 16.3.2012 1.2.2019
Uredba o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini Uradni list RS, št. 14-486/2009 20.2.2009 1.2.2019
Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (KPND) Uradni list RS/I, št. 18-682/1991 11.10.1991 1.2.2019
Uredba o enotni metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju Uradni list RS, št. 14-487/2009 20.2.2009 31.1.2019
Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih obratov Uradni list RS, št. 22-951/2018 4.4.2018 26.1.2019
Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija Uradni list RS, št. 4-75/2019 18.1.2019 26.1.2019
Uredba o določitvi dogodkov, ob katerih se v letu 2020 izdajo priložnostni kovanci Uradni list RS, št. 4-66/2019 18.1.2019 19.1.2019
Pravilnik o obliki in vsebini ovojnice, vsebini vročilnice in drugih sporočil za osebno vročanje v upravnem postopku Uradni list RS, št. 1-11/2019 4.1.2019 19.1.2019
Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada Uradni list RS, št. 6-201/2011 28.1.2011 19.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 76 | Naslednja  >>

Očisti

Časovna lestvicaNaslov

A BC ČD E FGH IJK L M N O P R S ŠT U V Z Ž

Vrsta dokumenta

Deklaracija(1) Imenovanje, razrešitev(21) Indeksi, odstotki itn.(2)
Koeficienti(1) Kolektivna pogodba(54) Količnik(3)
Metodologija(1) Navodilo(78) Odločba(68)
Odlok(91) Odredba(88) Ostalo(142)
Poročilo(3) Poslovnik(6) Pravilnik(483)
Predpis(3) Program(4) Proračun(27)
Razpis(6) Resolucija(5) Sklep(505)
Sporočilo(1) Statut(6) Tarifa(20)
Uredba(267) Uzance(7) Znesek(5)
     

Letnik objave

2019(25) 2018(180) 2017(138) 2016(175)
2015(129) 2014(68) 2013(93) 2012(56)
2011(67) 2010(55) 2009(85) 2008(91)
2007(80) 2006(106) 2005(51) 2004(56)
2003(46) 2002(45) 2001(22) 2000(37)
1999(30) 1998(18) 1997(22) 1996(27)
1995(28) 1994(38) 1993(32) 1992(25)
1991(28) 1990(18) 1989(5) 1988(1)
1987(1) 1985(1) 1984(1) 1983(1)
1979(1) 1978(2) 1977(1) 1970(1)
1967(2) 1960(6) 1954(1) 1947(3)

Začetek veljavnosti

2021(1) 2020(1) 2019(67) 2018(334)
2017(163) 2016(182) 2015(105) 2014(82)
2013(86) 2012(61) 2011(65) 2010(49)
2009(60) 2008(64) 2007(71) 2006(96)
2005(29) 2004(33) 2003(52) 2002(50)
2001(15) 2000(34) 1999(14) 1998(18)
1997(18) 1996(11) 1995(14) 1994(19)
1993(31) 1992(18) 1991(21) 1990(15)
1989(2) 1988(1) 1985(1) 1984(1)
1981(1) 1979(1) 1978(1) 1977(1)
1970(1) 1969(1) 1967(1) 1960(6)
1954(1)