FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1057 / 1071
Dokumenti od 26401 do 26425 (od skupaj 26754)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
Predlog za izdajo zakona o javnem pravobranilcu, z osnutkom zakona (ESA 540) 6 / 1976 8.3.1976
Predlog za izdajo zakona o rednih sodiščih (ESA 537) 6 / 1976 8.3.1976
Predlog za izdajo zakona o samoupravnih sodiščih(ESA 539) 6 / 1976 8.3.1976
Predlog za izdajo zakona o javnem tožilstvu (ESA 541) 6 / 1976 8.3.1976
Predlog za izdajo zakona o usposabljanju otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, z osnutkom zakona (ESA 542 ) 6 / 1976 8.3.1976
Obdobje globoke družbenoekonomske preobrazbe (Osnutek prvega dela Družbenega načrta Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980 - AS 141) 5 / 1976 2.3.1976
Nezadostne spremembe v strukturi proizvodnje (Glavne značilnosti uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od l. 1971 do 1975 - K AS 141) 5 / 1976 2.3.1976
Dosežen hitrejši razvoj gospodarsko manj razvitih območij (Uresničevanje politike hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosova v obdobju od l. 1971 do 1975, s pregledom regionalnega razvoja - K AS 141) 5 / 1976 2.3.1976
Mnenja in stališča IO predsedstva RK SZDL Slovenije v zvezi z informacijo o POROČEVALCU 5 / 1976 2.3.1976
Informacija o Poročevalcu 5 / 1976 2.3.1976
Doseženo zvečanje zaposlenosti - nad planskim predvidevanjem (Prebivalstvo in zaposlenost - analitično gradivo k Družbenemu planu Jugoslavije za obdobje od l. 1976 do 1980) 5 / 1976 2.3.1976
Uvodna obrazložitev k razpravi o delovanju delegatskega sistema 5 / 1976 2.3.1976
Sklep, ki so ga sprejeli zbori Skupščine SRS po obravnavi delovanja delegatskega sistema 5 / 1976 2.3.1976
Predlog zakona o zagotovitvi dela sredstev za gradnjo domov za učence in študente za l. 1976 (ESA 522) 5 / 1976 2.3.1976
Predlog zakona o prispevku določenih porabnikov električne energije za pokritje primanjkljaja v prometu z električno energijo (ESA 415) 5 / 1976 2.3.1976
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o stanovanjskih razmerjih (ESA 276) 5 / 1976 2.3.1976
Poročilo o delu sodišč združenega dela v SR Sloveniji (ESA 406) 4 / 1976 16.2.1976
Problemi kazenskega sodstva in kaznovalne politike v SR Sloveniji (ESA 456) 4 / 1976 16.2.1976
Poročilo o stanju, pojavih in problemih na področju varstva samoupravnih pravic delovnih ljudi in družbene lastnine za l. 1975 (ESA 531) 4 / 1976 16.2.1976
Informacije o nekaterih problemih pri odpravljanju posledic potresa na Kozjanskem, gledano z vidika vlog in pritožb občanov (ESA 315) 3 / 1976 10.2.1976
Informacije o delovanju in organiziranost SIS na področju energetike, problematika gradnje elektroenergetskih objektov in stanje v premogovništvu v SR Sloveniji (ESA 515) 3 / 1976 10.2.1976
Ugotovitve in stališča Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 3 / 1976 10.2.1976
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov (ESA 424) 3 / 1976 10.2.1976
Predlog zakona o spremembah o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA 462) 3 / 1976 10.2.1976
Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD za l. 1976 (ESA 420) 3 / 1976 10.2.1976
<<   Prejšnja | Stran: 1 ... 1056 1057 1058 ... 1071 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2019(2184) 2018(4474) 2017(2655) 2016(783)
2015(837) 2014(699) 2013(788) 2012(751)
2011(679) 2010(626) 2009(658) 2008(444)
2007(555) 2006(591) 2005(578) 2004(577)
2003(611) 2002(629) 2001(461) 2000(521)
1999(569) 1998(466) 1997(328) 1996(375)
1995(419) 1994(447) 1993(314) 1992(159)
1991(135) 1990(167) 1989(179) 1988(210)
1987(196) 1986(162) 1985(244) 1984(202)
1983(237) 1982(131) 1981(153) 1980(206)
1979(210) 1978(210) 1977(305) 1976(361)
1975(268)

Faza

--(16211) Skrajšani postopek(1532) Prva obravnava(1274) Druga obravnava(949) Hitri postopek(626) Nujni postopek(625) Predlog zakona(561) Tretja obravnava(417) Redni postopek(341) Poročilo(333) Ratifikacija(241) Predlog proračuna(52) Informacija(37) Predlog za sprejem obvezne razlage(36) Predlog akta(32) Popravek(30) Obrazložitev(30) Predlog za izdajo zakona z osnutkom(29) Ostalo(28) Predlog(24) Enofazni postopek(23) Letno poročilo(23) Predlog odloka(21) Umik(16) Predlog zaključnega računa(14) Dopolnjen predlog(11) Statut(11) Dopolnitev(11) Strategija(8) Predlog deklaracije(7) Finančni načrt(7) Predlog za izdajo zakona s tezami(7) Predlog za izdajo zakona s predlogom zak...(7) Dodatna pojasnila(6) Opravi splošna razprava(6) Predlog za obvezno razlago(6) Predlog za izdajo zakona(6) Nacionalni program(5) Obravnava MDT(5) Dodatna izhodišča(5)