FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1975
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 11
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 268)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
Politika razvoja v l. 1976 - skupen izraz potreb in možnosti Usklajanje stališč do pripomb in predlogov, ki so jih dale skupščine republik in pokrajin k Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976, v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin Skupščine SFRJ - K AS 261) 28 / 1975 23.12.1975
Kaznovalna politika sodišč - ustrezna družbeni nevarnosti kaznivih dejanj (Zvezni sekretariat za pravosodje in organizacijo zvezne uprave - Analiza kaznivih dejanj, o katerih so bile izdane sodne odločbe v l. 1974, s posebnim ozirom na politični in gospodarski kriminal) 28 / 1975 23.12.1975
Pozitivni rezultati pri preprečevanju kriminala (Obravnavanje Analize v delovnih telesih Zveznega zbora Skupščine SFRJ) 28 / 1975 23.12.1975
Premije za kmetijstvo tudi v l. 1976 28 / 1975 23.12.1975
Samoupravno konstituiranje zunanje trgovine 28 / 1975 23.12.1975
Predlog za dopolnitev predloga resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v I. 1975 (ESA 389) 28 / 1975 23.12.1975
Predlog zakona o pospeševanju skladnejšega regionalnega razvoja v SR Sloveniji (ESA 341) 28 / 1975 23.12.1975
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije (republiškem proračunu) za l. 1976 (ESA 390) 28 / 1975 23.12.1975
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka TOZD v l. 1975 (ESA 451) 28 / 1975 23.12.1975
Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA 365) 28 / 1975 23.12.1975
Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvem trimesečju l. 1976 (ESA 461) 28 / 1975 23.12.1975
Podpora osnovnim ciljem družbenoekonomskega razvoja (Pripombe in predlogi skupščin republik in avtonomnih pokrajin k Osnutku resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v l. 1976 - K AS 261) 28 / 1975 23.12.1975
Predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije ter neposrednih nalogah v letu 1976 (ESA 389) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o starostnem zavarovanju kmetov (ESA 346) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka v TOZD v letu 1976 (ESA 420) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka TOZD (ESA 421) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o posebni ureditvi revalorizacije določenih družbenih sredstev (ESA 426) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v l. 1975 (ESA 422) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA 419) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog za izdajo zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o davkih občanov, z osnutkom zakona (ESA 424) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o davčnih olajšavah in drugih ugodnostih za kupce obveznic federacije v l. 1975 (ESA 378) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o spremembi zakona o stalnih sredstvih SR Slovenije za financiranje dejavnosti Republiške konference SZDL Slovenije (ESA 382) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o določitvi pristojnosti upravnih organov za odločanje o vprašanjih skupnih nalog s področja tuje informativne dejavnosti (ESA 366) 27 / 1975 13.12.1975
Predlog zakona o varstvu pred požarom (ESA 322) 27 / 1975 13.12.1975
Stabilizacija - prvi pogoj za skladen gospodarski in družbeni razvoj (Predhodno obravnavanje Osnutka resolucije o skupni politiki ekonomskega in socialnega razvoja Jugoslavije v letu 1976 v delovnih telesih obeh zborov Skupščine SFRJ - KAS 281) 27 / 1975 13.12.1975
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 11 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1975 > Januar(10) > Marec(5) > April(25) > Maj(34) > Junij(30) > Julij(23) > Avgust(21) > September(10) > Oktober(49) > November(26) > December(35)
28(12) 27(23) 26(15) 25(9)
24(2) 23(5) 22(14) 21(15)
20(15) 19(10) 18(13) 17(8)
16(8) 15(6) 14(9) 13(13)
12(17) 11(21) 10(4) 9(9)
8(11) 7(4) 6(2) 5(4)
4(4) 3(5) 2(5) 1(5)

Faza

--(268)