FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1987
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 8
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 196)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
Poročilo o uresničevanju zakona o Triglavskem narodnem parku 37 / 1987 22.12.1987
Osnutek zakona o zagotavljanju dela sredstev potrebnih za postopno zapiranje Rudnika svinca in cinka v Mežici (ESA-343) 37 / 1987 22.12.1987
Osnutek zakona o statističnih raziskovanjih pomembnih za republiko (ESA-229) 37 / 1987 22.12.1987
Osnutek zakona o varnosti pomorske in notranje plovbe (ESA-224) 37 / 1987 22.12.1987
Informacija o uresničevanju enotnega sistema organizacije, odgovornosti in obveznosti ob naravnih in drugih nesrečah v SR Sloveniji po letu 1982 37 / 1987 22.12.1987
Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1988 (ESA-353) 36 / 1987 8.12.1987
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (ESA-340) 36 / 1987 8.12.1987
Predlog zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leta 1988 do 1990 (ESA-341) 36 / 1987 8.12.1987
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990, s predlogom zakona (ESA-378) 36 / 1987 8.12.1987
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-253) 36 / 1987 8.12.1987
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ESA-252) 36 / 1987 8.12.1987
Osnutek odloka o ciljih in nalogah skupne emisijske in denarne politike in skupnih temeljih kreditne politike v letu 1988 (ESA-369) 35 / 1987 24.11.1987
Osnutek odloka o določitvi sredstev za regres za umetna gnojila, sredstva za varstvo rastlin in kakovostno sortno seme za leto 1988 (ESA-367) 35 / 1987 24.11.1987
Osnutek odloka o določitvi sredstev za spodbujanje tehnološkega razvoja Jugoslavije za leto 1988 (ESA-368) 35 / 1987 24.11.1987
Informacija predsednika Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja Mirana Potrča o dosedanjem delu Komisije, na sejah zborov Skupščine SR Slovenije dne 20. 11. 1987 35 / 1987 24.11.1987
Odlok o ustanovitvi in izvolitvi Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja 35 / 1987 24.11.1987
Informacija s 5. seje Komisije Skupščine SR Slovenije za ustavna vprašanja z dne 16. 11. 1987 35 / 1987 24.11.1987
UGOTOVITVE, STALIŠČA IN USMERITVE, ki jih je sprejelo Predsedstvo Republiške konference SZDL Slovenije, na 83. seji dne 17.11.1987 ob zboru Skupščine SFRJ ob obravnavi osnutka amandmajev k ustav SFRJ na sejah delovnih teles Zveznega zbora in na sejah skupnih delovnih teles zborov Skupščine SFRJ 35 / 1987 24.11.1987
Informacija Izvršnega sveta o sprejetem programu ukrepov in aktivnosti za znižanje inflacije in stabilizacijo gospodarstva, sprejetih interventnih ukrepih Zveznega izvršnega sveta in predvidenih aktivnostih Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije 35 / 1987 24.11.1987
Osnutek zakona o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1988 (ESA-370) 35 / 1987 24.11.1987
Osnutek resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana Jugoslavije za obdobje od 1986 do 1990 v letu 1988 (ESA-366) 34 / 1987 20.11.1987
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih plana samoupravne interesne skupnosti za pospeševanje proizvodnje hrane in zagotavljanje osnovne preskrbe Slovenije za obdobje 1988-1990 33 / 1987 17.11.1987
Predlog za izdajo zakona o ustanovitvi družbenega sveta za Republiško upravo za jedrsko varnost s predlogom zakona (ESA-362) 33 / 1987 17.11.1987
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o sestavi republiških komitejev (ESA-363) 33 / 1987 17.11.1987
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in odplačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plačujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA-365) 33 / 1987 17.11.1987
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 8 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1987 > Januar(16) > Februar(11) > Marec(12) > April(7) > Maj(9) > Junij(28) > Julij(26) > Avgust(14) > September(8) > Oktober(24) > November(30) > December(11)
37(5) 36(6) 35(9) 34(1)
33(4) 32(10) 31(1) 30(2)
29(3) 28(4) 26(8) 25(5)
24(7) 23(5) 22(3) 21(14)
20(8) 19(8) 18(10) 17(4)
16(3) 15(5) 14(9) 13(7)
12(4) 11(3) 10(2) 9(7)
8(7) 7(1) 6(4) 5(2)
4(9) 3(5) 2(8) 1(3)

Faza

--(196)