FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1976
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 15
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 361)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
Podpora osnovnim ciljem in nalogam razvoja v letu 1977 (Pripombe in predlogi Skupščin republik in pokrajin k Osnutku resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije za obdobje od leta 1976 do 1980 v letu 1977 - k AS 407) 29 / 1976 12.12.1976
Usklajevanje stališč o uresničevanju plana v prihodnjem letu (Delo na usklajevanju stališč o pripombah in predlogih k Osnutku resolucije o uresničevanju Družbenega plana Jugoslavije v letu 1977 v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin - k AS 407) 29 / 1976 12.12.1976
Boljši položaj strank in drugih udeležencev v upravnem postopku (Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem in pravnem postopku - AS 449) 29 / 1976 12.12.1976
Daljši vračilni rok kreditov za škode zaradi elementarnih nesreč (Osnutek zakona o določanju vračilnih rokov za kredite, dane poslovnim bankam za saniranje škod zaradi elementarnih nesreč - AS 448) 29 / 1976 12.12.1976
Dodatna obratna sredstva za gospodarstvo Kosova (Osnutek zakona o načinu zagotavljanja, obsegu in namenih dodatnih obratnih sredstev za kreditiranje gospodarstva na področju SAP Kosovo - AS 452) 29 / 1976 12.12.1976
Srebrni kovanci po 100 in 200 dinarjev Predlog odloka o izdajanju srebrnih kovancev po 100 dinarjev in po 200 dinarjev - AS 447) 29 / 1976 12.12.1976
Zagotovljena bodo obratna sredstva za železnice (Osnutek zakona o dajanju kreditov za obratna sredstva železniškim transportnim organizacijam združenega dela - AS 455) 29 / 1976 12.12.1976
Dodatna vloga Jugoslavije za poslovanje Afriškega sklada za razvoj (Osnutek zakona o zagotavljanju sredstev federacije za dodatno vlogo SFRJ v Afriški sklad za razvoj - AS 450) 29 / 1976 12.12.1976
Obvezna evidenca vseh oblik znanstvenega, kulturnega in tehničnega sodelovanja s tujino (Osnutek zakona o vodenju evidence na področju znanstvenega, kulturno-prosvetnega in tehničnega sodelovanja s tujino - AS 454) 29 / 1976 12.12.1976
Filmska koprodukcija - prispevek s francosko-jugoslovanskemu kulturnemu sodelovanju(Predlog zakona o ratifikaciji jugoslovansko-francoskega sporazuma o odnosih na področju filma - AS 458) 29 / 1976 12.12.1976
Stališča, priporočila in sklepi Zbora združenega dela in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije o doseženi stopnji priprav in nadaljnjih aktivnostih za sklenitev samoupravnih sporazumov o temeljih srednjeročnih planov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za obdobje 1976 - 1980 29 / 1976 12.12.1976
Stališča, priporočila in sklepi Zbora občin Skupščine SR Slovenije o doseženi stopnji priprav in nadaljnjih aktivnostih za sklenitev samoupravnih sporazumov o temeljih srednjeročnih planov samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za obdobje 1976 - 1930 29 / 1976 12.12.1976
Vsi porabniki družbenih sredstev so dolžni oblikovati rezerve (Osnutek zakona o sredstvih rezerv - AS 444) 28 / 1976 7.12.1976
Odplačilo kredita za obnovo Bosanske Krajine - v dobro skladov solidarnosti republik in pokrajin (Osnutek zakona o prenosu anuitet za določene kredite v dobro sredstev solidarnosti republik in avtonomnih pokrajin - AS 443) 28 / 1976 7.12.1976
Povečati varnost letalskega prometa (Osnutek zakona o letalskem prometu - AS 436) 28 / 1976 7.12.1976
Razvojne premije za pšenico, sončnice, sladkorno peso in mleko (Osnutek zakona o razvojnih premijah in zagotavljanju sredstev za izplačilo ter premij tudi v letu 1976 - AS 439) 28 / 1976 7.12.1976
Premija za živino in mleko ter kompenzacije za sveže meso - do srede leta 1977 (Osnutek zakona o premijah in dopolnitvah Zakona o premijah za mleko in pitana teleta, junce in jagnjeta ter kompenzacija za sveže meso - AS 438) 28 / 1976 7.12.1976
Nadaljevalo se bo z izplačevanjem kompenzacij proizvajalcem umetnih gnojil (Osnutek zakona o spremembah Zakona o kompenzaciji proizvajalcem umetnih gnojil v letih 1974, 1975 in 1976 - AS 437) 28 / 1976 7.12.1976
Popolnejša ureditev nadomestil za terjatve v tujim Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o določanju nadomestil za terjatve iz naslova solidarnega zavarovanja, ki so nastale v tujini - AS 420) 28 / 1976 7.12.1976
Zavrta rast cen in živilskih stroškov (Zvezni izvršni svet - Izvajanje politike cen v letu 1976) 28 / 1976 7.12.1976
Celovita ocena zdajšnje laze razvoja naše družbe (Sprejetje Poročila Predsedstva SFRJ o stanju in problemih notranje in zunanje politike na skupni seji obeh zborov Skupščine SFRJ) 28 / 1976 7.12.1976
Zakon o združenem delu poglablja preizkušene vrednote naše socialistične družbe (Zakon o združenem delu sprejet v Zveznem zboru Skupščine SFRJ) 28 / 1976 7.12.1976
Vse družbene sile angažirati za uresničevanje plana (Prehodna obravnava Osnutka resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v l. 1977 v delovnih telesih Zbora republik in pokrajin - K AS 407) 28 / 1976 7.12.1976
Predlog zakona o spremembi zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ESA-590) 27 / 1976 25.11.1976
Predlog za izdajo zakona o blagovnem prometu (ESA-700) 27 / 1976 25.11.1976
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 15 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1976 > Januar(42) > Februar(28) > Marec(47) > April(25) > Maj(23) > Junij(45) > Julij(30) > Avgust(17) > September(11) > Oktober(42) > November(28) > December(23)
29(12) 28(11) 27(7) 26(4)
25(17) 24(9) 23(12) 22(21)
21(11) 20(17) 19(16) 18(14)
17(25) 16(3) 15(2) 14(14)
13(9) 12(14) 10(15) 9(10)
8(14) 7(11) 6(10) 5(11)
4(3) 3(25) 2(30) 1(12)
P/II(1) P/I(1)

Faza

--(361)