FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1982
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 6
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 131)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
RACIONALIZACIJA metod in načinov dela delegatske Skupščine SR Slovenije 24 / 1982 21.12.1982
OSNUTKI POSLOVNIKOV zborov Skupščine SR Slovenije (povzetek) 24 / 1982 21.12.1982
Domača in umetna obrt na Slovenskem - Stanje in pobude za njen nadaljnji razvoj 24 / 1982 21.12.1982
PROGRAM NALOG IN UKREPOV za povečanje tujskega turizma in deviznega priliva v letu 1983 P / 1982 14.12.1982
PREDLOG ENERGETSKE BILANCE SR Slovenije za leto 1983 P / 1982 14.12.1982
OSNUTEK ELEMENTOV NAČRTA zaposlovanja v SR Sloveniji v letu 1983 P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1983 (ESA 135) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o spremembah zakona o zagotavljanju sredstev in izpolnjevanju obveznosti SR Slovenije za pospeševanje razvoja gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo (ESA-151) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o samoupravni interesni skupnosti SR Slovenije za ekonomske odnose s tujino (ESA-160) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o podaljšanju rokov za določitev stopenj in osnov davkov za leto 1983 (ESA-175) P / 1982 14.12.1982
Predlog resolucije o politiki družbenogospodarskega razvoja SR Slovenije v letu 1983 (ESA-138) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o spremembi zakona o posebnem republiškem davku od prometa proizvodov in od plačil za storitve ter o načinu, po katerem občani in zasebne pravne osebe obračunavajo in plač ujejo davek od prometa proizvodov in storitev (ESA-178) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-136) P / 1982 14.12.1982
Predlog odloka o odstopu dela posebnega republiškega davka od proizvodov občinam v letu 1983 (ESA-177) P / 1982 14.12.1982
Predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1983 (ESA-176) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za republiške blagovne rezerve v letu 1983 (ESA-179) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o zagotavljanju sredstev za pospeševanje konvertibilnega deviznega priliva od izvoza blaga domače proizvodnje in storitev za leto 1983 (ESA-161) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o določitvi obveznosti plačevanja prispevka iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela za pokrivanje dela stroškov enostavne reprodukcije v Železniškem gospodarstvu Ljubljana (ESA-180) P / 1982 14.12.1982
Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto1983 (ESA-137) P / 1982 14.12.1982
NALOGE, UKREPI IN AKTIVNOSTI na področju kmetijstva, živilske industrije in gozdarstva v letu 1983 P / 1982 14.12.1982
PREDLOGI PROGRAMSKIH ZASNOV za oblikovanje vzgojno izobraževalnih programov v usmerjenem izobraževanju P / 1982 9.12.1982
Informacija o uresničevanju resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanj za njen nastanek in varnost, zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in zakona o zdravstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok z ugotovitvami, stališči in priporočili 23 / 1982 7.12.1982
Predlog zakona o varstvu kmetijskih zemljišč pred spreminjanjem namembnosti (ESA-96) 22 / 1982 23.11.1982
Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1983 22 / 1982 23.11.1982
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-42) 22 / 1982 23.11.1982
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 6 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1982 > Januar(5) > Februar(9) > Marec(13) > April(1) > Maj(14) > Junij(15) > Julij(13) > Avgust(14) > September(7) > Oktober(12) > November(6) > December(22)
24(3) 23(1) 22(3) 21(3)
20(1) 19(7) 18(4) 17(1)
16(7) 15(5) 14(2) 13(1)
12(6) 11(2) 10(4) 9(12)
8(1) 7(7) 6(5) 5(1)
4(4) 3(2) 2(5) P/X(17)
P/VIII(6) P/VII(7) P/VI(4) P/V(1)
P/IX(1) P/IV(3) P/III(2) P/II(1)
P/I(2)

Faza

--(131)