FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1985
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 10
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 244)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
Osnutek zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin, ki zapadejo 1. januarja 1986 (ESA-849) 41 / 1985 17.12.1985
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o preložitvi vračanja anuitet za kredite, dane organizacijam združenega dela z ozemlja Socialistične avtonomne pokrajine Kosovo iz sredstev sklada federacije za kreditiranje hitrejšega razvoja gospodarsko manj razvitih republik in avtonomnih pokrajin (ESA-848) 41 / 1985 17.12.1985
Predlog dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 (ESA-k 802) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog dogovora o usklajevanju davčne politike za obdobje 1986-1990 (ESA-k 802) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog resolucije o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1986 (ESA-802) 40 / 1985 10.12.1985
PREGLED URESNIČEVANJA skupščinskih stališč in sklepov za izboljšanje pogojev gospodarjenja v kmetijstvu ter nadaljnje usmeritve (ESA-k 802) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1986 (ESA-803) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letih 1986 do 1990 (ESA-805) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (ESA-798) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog zakona o ureditvi obveznosti obračunavanja amortizacije za določena osnovna sredstva za leti 1986 in 1987 (ESA-799) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog odloka o določitvi in razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti za leto 1986 (ESA-838) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog odloka o odstopu posebnega republiškega davka od prometa proizvodov občinam v letu 1986 (ESA-841) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks s predlogom zakona (ESA-806) 40 / 1985 10.12.1985
Predlog za izdajo zakona o spremembah zakona o dodatnem prispevku solidarnosti v letih 1982 do 1985 s predlogom zakona (ESA-839) 40 / 1985 10.12.1985
Poročilo o uresničevanju politike pospeševanja skladnejšega regionalnega razvoja Socialistični republiki Sloveniji v obdobju 1981-1985 (ESA-k 774) 40 / 1985 10.12.1985
Osnutek družbenega dogovora o skupnih osnovah in merilih za samoupravno urejanje odnosov pri pridobivanju in delitvi dohodka v SR Sloveniji (ESA-826) 39 / 1985 3.12.1985
Predlog odloka o programu statističnih raziskovanj Socialistične republike Slovenije za obdobje 1986-1990 (ESA-820) 39 / 1985 3.12.1985
Predlog družbenega dogovora o zagotovitvi dela sredstev za financiranje delovnega programa Jugoslovanskega centra za teorijo in prakso samoupravljanja »Edvard Kardelj« v Ljubljani (ESA-711) 39 / 1985 3.12.1985
Poročilo o izvajanju sklepov Skupščine SR Slovenije z dne 26. 6. 1985, sprejetih ob obravnavi družbenoekonomskega položaja notranje trgovine v SR Sloveniji (ESA-K 802) 39 / 1985 3.12.1985
Predlog za izdajo zakona o prevozih v cestnem prometu (ESA 819) 39 / 1985 3.12.1985
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o prekrških (ESA-728) 38 / 1985 19.11.1985
OSNUTEK DRUŽBENEGA PLANA SR Slovenije za obdobje 1986-1990 - KARTOGRAFSKI DEL 38 / 1985 19.11.1985
Predlog zakona o temeljih bančnega in kreditnega sistema (AS-614) 38 / 1985 19.11.1985
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o strokovnih naslovih (ESA-749) 37 / 1985 14.11.1985
PREDLOG POROČILA o uresničevanju posebnih pravic pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti v SR Sloveniji v obdobju 1981-1990 (ESA-808) 37 / 1985 14.11.1985
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 10 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1985 > Januar(22) > Februar(23) > Marec(9) > April(17) > Maj(28) > Junij(21) > Julij(39) > Avgust(27) > Oktober(27) > November(11) > December(20)
41(2) 40(13) 39(5) 38(3)
37(4) 36(4) 35(5) 34(8)
33(7) 32(7) 31(5) 30(6)
29(6) 28(10) 27(3) 26(12)
25(12) 24(7) 23(5) 22(1)
21(5) 20(8) 19(7) 18(7)
17(10) 16(4) 15(7) 14(1)
13(2) 12(8) 11(6) 10(1)
9(6) 8(2) 7(9) 6(10)
5(4) 4(2) 3(7) 2(5)
1(8)

Faza

--(244)