FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1998
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 19
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 466)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
Dopolnjeno besedilo predloga obvezne razlage 46. člena zakona o igrah na srečo (ORZIS46) 80 / 1998 24.12.1998
Dopolnjeno besedilo predloga obvezne razlage 124. člena zakona o igrah na srečo (ORZIS124) 80 / 1998 24.12.1998
Predlog zakona o bančništvu (ZBan) 80 / 1998 24.12.1998
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Republike Slovenije (OdPSDP-A) 80 / 1998 24.12.1998
Predlog zakona o statusu Slovencev brez slovenskega državljanstva (ZSSBSD) 80 / 1998 24.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Arabske republike Egipt o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb (BEGPZN) 80 / 1998 24.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Makedonije o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in stvari (BMKCP) 80 / 1998 24.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Češke republike o prevzemu oseb na državni meji (BCZPO) 80 / 1998 24.12.1998
Informacija o pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje z zakonodajo Evropske unije z zapisniki bilateralnih sestankov na področjih: 6. delovne skupine: politika konkurence, 13. delovne skupine: socialna politika in zaposlovanje, 25. delovne skupine: carinska unija ter usklajena poročila bilateralnih sestankov s področja 26. delovne skupine: zunanji odnosi. 80 / 1998 24.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o znanstveno-tehnološkem sodelovanju (BITZTS) 79 / 1998 18.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Zvezne republike Nemčije o vojnih grobovih (BDEVG) 79 / 1998 18.12.1998
Poročilo Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije za leto 1997 79 / 1998 18.12.1998
Predlog zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZODRES) 79 / 1998 18.12.1998
Predlog zakona o davku od prometa zavarovalnih poslov (ZDPZP) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o davku na promet nepremičnin (ZDPN-pz) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o davčnem svetovanju (ZDavS) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o azilu (ZAzil) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poroštvu Republike Slovenije za najetje posojil za izgradnjo plinskih blokov moči 2 x 114 MW v Termoelektrarni Brestanica (ZPRSTB-A) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji Okvirnega sporazuma o znanstvenem in tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Federativne republike Brazilije (BBRZTS) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji konvencije med Republiko Slovenijo in Italijansko republiko o socialni varnosti (BITSV) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne obnove Posočja ("Program javnih del in ohranitve delovnih mest") (MSSEJD) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji garancijske pogodbe med Republiko Slovenijo in Skladom Sveta Evrope za socialni razvoj za projekt popotresne obnove Posočja ("Projekt varovanih stanovanj) (MSSEVS) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o davku od iger na srečo (ZDIS) 78 / 1998 14.12.1998
Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Republiko Slovenijo in Republiko Makedonijo o vzajemni zaščiti in spodbujanju investicij (BMKZSI) 77 / 1998 10.12.1998
Informacija o prerazporeditvah sredstev v obdovju od VII. - IX. 1998 77 / 1998 10.12.1998
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 19 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1998 > Januar(47) > Februar(27) > Marec(29) > April(51) > Maj(42) > Junij(23) > Julij(55) > Avgust(21) > September(20) > Oktober(67) > November(41) > December(43)
80(9) 79(4) 78(10) 77(6)
76(2) 75(4) 74/II(1) 74/I(1)
74(1) 73(5) 72(2) 71(11)
70(4) 69(3) 68(9) 67(1)
66(4) 65(6) 64(1) 63(7)
62(6) 61(7) 60(8) 59/XXV(1)
59/XXI(2) 59/XX(2) 59/XVI(1) 59/XV(3)
59/XIX(2) 59/XIV(1) 59/XII(1) 59/XI(5)
59/X(2) 59/VII(2) 59/VI(1) 59/V(1)
59/IX(1) 59/IV(1) 59/III(2) 59/II(1)
59/I(1) 59/8(1) 59/26(1) 59/24(1)
59/23(1) 59/22(1) 59/18(1) 59/17(1)
59/13(1) 59(1) 58(4) 57(7)
56/I(1) 56(1) 55(7) 54(1)
53(5) 52(4) 51(11) 50(8)
49/II(1) 49/I(1) 49(1) 48(6)
47(7) 46(1) 45(9) 44(8)
43(2) 42(11) 41(5) 40(5)
39(1) 38(1) 37(4) 36(7)
35(5) 34(7) 33(10) 32(8)
31(7) 30(5) 29(3) 28(13)
27(10) 26(2) 25(7) 24(5)
23(11) 22(4) 21/II(1) 21/I(1)
21(2) 20(5) 19(7) 18(9)
17(5) 16(6) 15(3) 14(6)
13(4) 12(3) 11(5) 10(8)
9(5) 8/I(1) 8(1) 7(4)
6(4) 5(4) 4(1) 3/I(1)
3(1) 2(8) 1(4)

Faza

Hitri postopek(58) Prva obravnava(57) Poročilo(56) Predlog zakona(53) Predlog proračuna(38) Skrajšani postopek(33) Druga obravnava(22) Tretja obravnava(21) Predlog za sprejem obvezne razlage(11) Popravek(8) Dopolnjen predlog(5) Informacija(4) Finančni načrt(3) Tretja obravnava, z amandmaji(3) Predlog(3) Obrazložitev(3) Dokončno poročilo(3) Predlog resolucije(2) Pravila(2) Letno poročilo(2) Osnutek odloka(2) Predlog akta(2) Tretja obravnava v okviru hitrega postop...(2) Pravilnik(1) Predhodna obravnava(1) Popravki(1) Druga obravnava, z amandmaji(1) Ostalo(1) Prečiščeno besedilo(1) Operativni plani(1) Letni obračun(1) Delovni program(1) Pogajalska izhodišča(1) Predlog odloka(1) Dopolnitev delne pobude(1) Hitri postopek z dodatno obrazložitvijo(1) Opredelitev(1) Dopolnitev(1) Predlog zaključnega računa(1) Pregled usklajenosti(1)