FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1979
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 210)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
Analiza uresničevanja resolucije o načrtovanju družine in družbenih prizadevanjih za njen nastanek in varnost in zakona o varstvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega odločanja o rojstvu otrok-povzetek 26 / 1979 18.12.1979
Osnutek programa dela Zbora združenega dela. Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1980 26 / 1979 18.12.1979
Predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o srednjeročnem programu izvajanja in financiranja geodetskih del na območju Socialistične republike Slovenije za obdobje 1976-1980 (ESA-404) 26 / 1979 18.12.1979
Predlog zakona o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (ESA-156) 26 / 1979 18.12.1979
Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980 (ESA-367) 26 / 1979 18.12.1979
Predlog zakona o spremembah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-366) 26 / 1979 18.12.1979
Predlog zakona o spremembi zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975 do 1979 (ESA-368) 26 / 1979 18.12.1979
Predlog zakona o spremembi zakona o določitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leta 1977 do 1979 (ESA-369) 26 / 1979 18.12.1979
Predlog odloka o načrtu statističnih raziskovanj Socialistične republike Slovenije v letu 1980 (ESA-405) 26 / 1979 18.12.1979
Poročilo o uresničevanju stališč Skupščine SR Slovenije za usmerjanje skladnega razvoja in delitve dela na področju prometa in zvez v SR Sloveniji - povzetek 25 / 1979 7.12.1979
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona o zavarovanju odgovornosti za jedrsko škodo ESA-394 25 / 1979 7.12.1979
Predlog odloka o določitvi in o razdelitvi skupnega zneska deviz za potrebe republiških organov in organizacij, družbenopolitičnih organizacij in ožjih družbenopolitičnih skupnosti v SR Sloveniji za leto 1980 ESA-396 25 / 1979 7.12.1979
Predlog resolucije o politiki izvajanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 v letu 1980 (ESA-372) 25 / 1979 7.12.1979
Predlog zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije za leto 1980 (ESA-371) 25 / 1979 7.12.1979
URESNIČEVANJE zasnove splošne ljudske obrambe v SR Sloveniji 24 / 1979 20.11.1979
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu (ESA-240) 24 / 1979 20.11.1979
Osnutek zakona o davkih občanov (ESA - 284) 24 / 1979 20.11.1979
Osnutek zakona o davku iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti (ESA - 287) 24 / 1979 20.11.1979
Predlog za izdajo zakona o vodnem prispevku za leto 1979, ki ga plačujejo zavezanci, ki niso sklenili samoupravnega sporazuma, z osnutkom zakona (ESA - 384) 24 / 1979 20.11.1979
Predlog za izdajo zakona notranjih zadevah (ESA - 389) 24 / 1979 20.11.1979
Predlog odloka o spremembi odloka o prenosu denarnih sredstev družbenopolitičnih skupnosti v depozit pri Narodni banki Slovenije (ESA - 388) 24 / 1979 20.11.1979
Predlog zakona o enotni matični številki občanov (ESA - 173) 24 / 1979 20.11.1979
DELOVNA ZASNOVA PREDLOGA ZAKONA o sistemu družbenega planiranja in o družbenem planu SR Slovenije (ESA-156) P / 1979 13.11.1979
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks, z osnutkom zakona (ESA-366) 23 / 1979 6.11.1979
Predlog za izdajo zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1980, z osnutkom zakona (ESA-367) 23 / 1979 6.11.1979
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1979 > Januar(27) > Februar(14) > Marec(25) > April(20) > Maj(24) > Junij(18) > Julij(15) > September(7) > Oktober(24) > November(22) > December(14)
26(9) 25(5) 24(8) 23(13)
22(5) 21(6) 20(7) 19(7)
18(1) 17(1) 16(4) 15(5)
14(5) 13(5) 12(5) 11(2)
10(4) 9(5) 8(11) 7(2)
6(18) 5(5) 4(2) 3(12)
2(12) 1(10) P/XI(1) P/X(4)
P/VIII(3) P/VII(6) P/VI(3) P/V(1)
P/IX(6) P/IV(5) P/III(6) P/II(1)
P/I(5)

Faza

--(210)