FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1980
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 9
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 206)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih srednjeročnega plana vzdrževanja in izgradnje magistralnih in regionalnih cest v SR Sloveniji za obdobje od leta 1981 do 1985 23 / 1980 23.12.1980
Predlog samoupravnega sporazuma o urejanju medsebojnih razmerij in povezovanju v skupnost združenega dela za medsebojno plansko in poslovno sodelovanje pri razvoju proizvodnje in porabe premoga v SR Sloveniji v obdobju 1981-1985 23 / 1980 23.12.1980
Predlog zakona o združevanju dela in sredstev uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov v letu 1981 (ESA-624) 22 / 1980 16.12.1980
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih pisna ekonomskih odnosov s tujino za obdobje 1981-1985 22 / 1980 16.12.1980
Predlog samoupravnega sporazuma o merilih, pogojih, načinih in postopkih za dosego dogovorjenega obsega uvoza blaga in storitev ter odliva deviz za obdobje 1981-1985 22 / 1980 16.12.1980
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih vlaganjih Socialistične republike Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju od leta 1978 do leta 1982 (ESA-631) 22 / 1980 16.12.1980
Predlog samoupravnega sporazuma o merilih in postopkih za uresničevanje kreditnih odnosov s tujino v obdobju od leta 1981-1985 22 / 1980 16.12.1980
Predlog zakona o določitvi stopenj in nekaterih olajšav za davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela in delovnih skupnosti v letu 1981 (ESA-514) 22 / 1980 16.12.1980
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uvedbi in stopnjah republiških davkov in taks (ESA-585) 22 / 1980 16.12.1980
Predlog zakona o določitvi stopenj in obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev (ESA-586) 22 / 1980 16.12.1980
Predlog zakona o obračunavanju in plačevanju prispevkov za zadovoljevanje skupnih potreb na področju družbenih dejavnosti (ESA-587) 22 / 1980 16.12.1980
Predlog zakona o združevanju sredstev za nadaljevanje gradnje cestnih in luških objektov v letu 1981 (ESA-626) 22 / 1980 16.12.1980
Predlog zakona o proračunu SR Slovenije za leto 1981 21 / 1980 9.12.1980
Osnutek programa dela Zbora združenega dela, Zbora občin in Družbenopolitičnega zbora Skupščine SR Slovenije za leto 1981 21 / 1980 9.12.1980
Predlog za izdajo zakona o določitvi zaokroženega urbanističnega območja občin Maribor-Pesnica, Maribor-Pobrežje, Maribor-Rotovž, Maribor-Ruše, Maribor-Tabor in Maribor-Tezno, z osnutkom zakona (ESA-507) 21 / 1980 9.12.1980
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o združevanju sredstev določenih uporabnikov družbenih sredstev za financiranje izgradnje energetskih objektov (ESA-241) 21 / 1980 9.12.1980
Predlog zakona o upravah za družbene prihodke (ESA-269) 21 / 1980 9.12.1980
Predlog resolucije o družbenoekonomski politiki in razvoju SR Slovenije v letu 1981 P / 1980 8.12.1980
OBRAZLOŽITEV predloga dogovora o temeljih družbenega SR Slovenije za obdobje 1981-1985 P / 1980 5.12.1980
Predlog dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 P / 1980 5.12.1980
Uvodna beseda Jožeta Florjančiča, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije k poročilu o pripravi dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1981-1985 P / 1980 5.12.1980
Uvodna beseda Vladimirja Klemenčiča, podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije na zborih Skupščine SR Slovenije o razvoju družbenoekonomskih odnosov v SIS materialne proizvodnje P / 1980 5.12.1980
Predlog samoupravnega sporazuma o temeljih samoupravnih planov Samoupravne interesne skupnosti za nafto in plin v SR Sloveniji za obdobje 1981-1985 P / 1980 4.12.1980
KOMENTAR ZAVODA SR SLOVENIJE ZA DRUŽBENO PLANIRANJE samoupravnih sporazumov SIS materialne proizvodnje za obdobje 1981-1985 P / 1980 4.12.1980
Osnutek samoupravnega sporazuma o temeljih piana Samoupravne interesne skupnosti za gozdarstvo, SR Slovenije za obdobje 1981-1985 P / 1980 4.12.1980
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 9 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1980 > Januar(28) > Februar(18) > Marec(13) > April(4) > Maj(14) > Junij(16) > Julij(15) > Avgust(4) > September(26) > Oktober(16) > November(16) > December(36)
23(2) 22(10) 21(5) 20(2)
19(1) 18(5) 17(3) 16(4)
15(1) 14(1) 13(4) 12(4)
11(3) 10(5) 9(1) 8(2)
7(2) 6(1) 5(6) 4(3)
3(8) 2(3) 1(5) P/XX(1)
P/XVIII(13) P/XVII(1) P/XVI(2) P/XV(8)
P/XIX(4) P/XIV(4) P/XIII(4) P/XII(3)
P/XI(22) P/X(4) P/VIII(5) P/VII(3)
P/VI(5) P/V(3) P/IX(13) P/IV(3)
P/III(6) P/II(1) P/I(20)

Faza

--(206)