FinD-INFO - Poročevalec DZ
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Poročevalec DZ > 1977
 

Kazalo Poročevalca Državnega zbora RS

Stran 1 / 13
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 305)
Naslov Poročevalec DZ Datum objave
AKCIJSKI PROGRAM neposrednih nalog pri preobrazbi osnov družbenoekonomskih odnosov na področju razporejanja dohodka, oblikovanja sredstev za osebne dohodke in prisvajanje osebnih dohodkov 31 / 1977 27.12.1977
Dokumentacija k poročilu o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za razporejanje dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v letu 1976 in o predlogih za njihovo izgrajevanje - skladno z zakonom o združenem delu 31 / 1977 27.12.1977
Poročilo o učinkovitosti delovanja samoupravnih sporazumov o merilih za razporejanje dohodka in delitvi sredstev za osebne dohodke v letu 1976 in o predlogih za njihovo izgrajevanje - skladno z zakonom o združenem delu 31 / 1977 27.12.1977
Vsestranska podpora temeljnim razvojnim ciljem in nalogam v letu 1978 (Pripombe in predlogi skupščin republik in pokrajin k Osnutku resolucije o politiki uresničevanja Družbenega plana Jugoslavije v letu 1978 - K AS 554) 30 / 1977 20.12.1977
Nadaljnja izgradnja in izpopolnitev volilnega sistema (Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zvezni zbor skupščine SFRJ - AS 575) 30 / 1977 20.12.1977
Povečale se bodo zvezne upravne takse (Osnutek zakona o tarifi zveznih upravnih taks - AS 576) 30 / 1977 20.12.1977
Delavec ima pravico zahtevati varstvo svojih pravic pri samoupravnih organih (Praktična vprašanja uporabe določil Zakona o združenem delu) 30 / 1977 20.12.1977
Osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urbanističnem planiranju (ESA-909) 30 / 1977 20.12.1977
Predlog za izdajo zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti z osnutkom zakona (ESA-1011) 30 / 1977 20.12.1977
Predlog zakona o spremembi zakona o skladih skupnih rezerv in o uporabi njihovih sredstev (ESA-1013) 30 / 1977 20.12.1977
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zatona o sodnih taksah (ESA-1014) 30 / 1977 20.12.1977
Predlog za izdajo obrtnega zakona, z osnutkom zakona (ESA-1015) 30 / 1977 20.12.1977
Predlog zakona o določitvi okolišev in števila delegatskih mest po dejavnostih in okoliših za Zbor združenega dela Skupščine Socialistične republike Slovenije (ESA-968) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o dopolnitvi zakona o volitvah in odpoklicu delegatov za Zbor republik in pokrajin Skupščine Socialistične federativne republike Jugoslavije (ESA-969) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o določitvi stopenj, odbitnih postavk in olajšav za republiški davek iz dohodka temeljnih organizacij združenega dela v letu 1678 (ESA-970) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o spremembah zakona o osnovah ter načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za financiranje samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v letih 1975, 1976 in 1977 (ESA-1003) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o začasnem financiranju samoupravnih interesnih skupnosti na področju družbenih dejavnosti v prvih štirih mesecih 1978 (ESA-1004) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog za izdajo zakona o investicijskih vlaganjih SR Slovenije v graditev objektov in nabavo opreme v obdobju 1878-1982(ESA-1005) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o spremembi zakona o proračunu Socialistične republike Slovenije (republiškem proračunu) za leto 1977 (ESA-1008) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o podaljšanem financiranju občinskih proračunov za leto 1977 z dopolnilnimi sredstvi iz republiškega proračuna (ESA-1009) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o odložitvi obračunavanja amortizacije za osnovna sredstva določenih uporabnikov družbenih sredstev za leti 1977 in 1978 (ESA-1010) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog sprememb in dopolnitev Dogovora o temeljih družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1976-1980 (ESA 889/1) 29 / 1977 12.12.1977
Osnutek zakona o izvrševanju kazenskih sankcij (ESA-947) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o ustanovitvi komisije SR Slovenije za odlikovanja (ESA-954) 29 / 1977 12.12.1977
Predlog zakona o službi družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji (ESA-956) 29 / 1977 12.12.1977
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 13 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

< Vsi 1977 > Januar(13) > Februar(29) > Marec(17) > April(35) > Maj(52) > Junij(22) > Julij(10) > Avgust(13) > September(8) > Oktober(28) > November(33) > December(45)
31(3) 30(9) 29(13) 28(20)
27(16) 26(13) 25(4) 24(6)
23(22) 22(8) 21(13) 20(3)
19(6) 18(9) 17(1) 16(6)
15(1) 14(25) 13(1) 12(14)
11(12) 10(13) 9(22) 8(13)
7(1) 6(3) 5(18) 4(11)
3(7) 2(2) 1(3) P/III(1)
P/II(5) P/I(1)

Faza

--(305)