Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > O produktih > FinD-INFO - O Produktih
 

FinD-INFO - O Produktih

O Produktih

IUS-INFO

Portal IUS-INFO je najsodobnejši portal z največjo zbirko pravnih informacij v Sloveniji. Portal omogoča uporabnikom enostaven in hiter dostop do zanesljivih in celovitih pravnih in poslovnih vsebin, obogatenih z dodatnimi informacijami in funkcionalnostmi.
Portal IUS-INFO je sestavljen iz treh glavnih vsebinskih sklopov; zakonodaje, sodne prakse in pravne literature.

Najpomembnejše vsebine v zakonodajnem delu so:

 • Register predpisov - predpisi uvrščeni v področja s podrobnimi podatki in povezavami na sorodne dokumente
 • Čistopisi zakonov - vse verzije čistopisov zakonov od 1.1.1995 dalje
 • Čistopisi podzakonskih aktov - čistopisi vseh veljavnih podzakonskih aktov
 • Objave Uradnega lista RS - vse objave uredbenega in razglasnega dela Uradnega lista RS
 • Register veljavne zakonodaje EU po področjih
 • Primarna zakonodaja EU - ustanovitvene pogodbe, njihove dopolnitve in pristopne pogodbe v polnem besedilu
 • Sekundarna zakonodaja EU - splošni in individualni pravni akti EU v polnem besedilu (uredbe, direktive, odločbe, priporočila, mnenja, itd.)
 • Nacionalni ukrepi za izvajanje direktiv - pravni akti, ki vsebujejo navedbe referenc na predpise držav članic EU, s katerimi se zagotavlja izvajanje direktiv EU
 • Uradni list – serija C - predpisi, uvrščeni v področja s podrobnimi podatki in povezami na sorodne dokumente.

Sodna praksa vsebuje odločitve:

 • Ustavnega sodišča RS
 • Vrhovnega sodišča RS
 • Višjih sodišč RS
 • Upravnih sodišč RS
 • Povzetke odločitev VSRS s področja negmotnih škod
 • Revizijska poročila Računskega sodišča
 • Sodišča Evropskih skupnosti (ECJ)
 • Sodišča prve stopnje (CFI)

Pravna literatura:

 • Vsi članki revije Pravna praksa
 • Vsi članki revije Podjetje in delo
 • Vsi članki revije Evro pravna praksa
 • Članki revije Svetovalec
 • Vsebina publikacije REVUS
 • Mnenja, povzetki člankov in bibliotekarski podatki Vrhovnega sodišča RS
 • Mnenja in članki Ustavnega sodišča RS

Vse pravne vsebine v sistemu so med seboj povezane kar omogoča enostaven in hiter dostop do sorodnih in medsebojno odvisnih dokumentov.

V sistemu so poleg omenjenih vsebin še številni drugi koristni podatki, pravni slovensko - angleško - slovenski slovar, pravni terminološki slovar, vstopna točka v IUS-INFO Prekrški, Uradni list EU v slovenščini s slovenskim iskalnikom ter še mnogo drugih uporabnih vsebin in orodij.

Več o portalu IUS-INFO

IUS-Obresti

Program IUS-Obresti 4.5 je program za izračun zakonitih zamudnih obresti, pogodbenih obresti in kreditnih amortizacijskih načrtov.

Program omogoča izračun zamudnih obresti:

 • na konformni, linearni ali kombiniran način
 • vnos vmesnih sprememb dolga
 • izračun po zamudni obrestni meri, zmanjšani za TOM
 • samodejno pretvorbo tolarskih zneskov v evre po 1.1.2007
 • avtomatsko osveževanje obrestnih mer preko spleta
 • možnost shranjevanja in tiskanja v več oblikah in formatih
 • izračun pogodbenih obresti z obrestno mero na šest decimalnih mest
 • izračun kreditnih amortizacijskih načrtov z enakimi anuitetami ali razdolžninami
Več o programu IUS-Obresti

Register predpisov

Register predpisov na zgoščenki je namenjen pravnikom, sodnikom, odvetnikom, notarjem, podjetnikom, ekonomistom, strokovnjakom naravoslovnih in drugih družboslovnih področij ter vsem, ki pri poslovanju potrebujejo informacije o stanju pravnega reda, veljavnega v posameznih obdobjih.

Register predpisov na zgoščenki omogoča pregled slovenske zakonodaje s številnimi prednostmi in možnostmi uporabe, kot so:

 • aktualnost in preglednost mesečne izdaje Registra predpisov, ki vsebuje podatke o spremembah predpisov, objavljenih v Uradnem listu RS v obdobju preteklega meseca
 • pregled novosti po posameznih področjih Registra, ki so v vsaki izdaji še posebej poudarjene
 • ustvarjanje arhiva, ki omogoča vpogled v stanje pravnega reda v določenem časovnem obdobju v preteklosti
 • razvrščenost predpisov po področjih, znotraj njih pa po vsebinskih sklopih in kronološkem zaporedju
 • podrobno in pregledno stvarno kazalo, ki omogoča hiter dostop do želenih predpisov in z njimi povezanih predpisov z istega ali drugih področij
 • tabele s koristnimi podatki, ki kronološko sledijo spremembam številčnih podatkov iz izbranih predpisov, objavljenih v Uradnem listu RS
 • barvne in grafične označbe, ki povečujejo vizualno preglednost in uporabnost Registra predpisov
 • hiter dostop do iskanih predpisov s posebej zasnovanim programom in uporabniško prijaznim vmesnikom
Več o Registru predpisov na zgoščenki