Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Smernice ZPPDFT
 

Smernice ZPPDFT

Nove Smernice za izvajanje ZPPDFT za računovodske servise in davčne svetovalce

Računovodski servisi in davčni svetovalci morajo kot zavezanci po ZPPDFT izvajati zakonsko predpisane ukrepe za odkrivanje in preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma. 

Naloge, ki jih morajo v zvezi s tem izvajati, so predvsem:
- izvajanje ukrepov za poznavanje stranke (pregled stranke),
- sporočanje predpisanih in zahtevanih podatkov ter predložitev dokumentacije Uradu,
- imenovanje pooblaščenca in namestnikov pooblaščenca ter zagotovitev pogojev za njihovo delo,
- skrb za redno strokovno usposabljanje in izobraževanje delavcev oziroma delavk ter zagotovitev redne notranje kontrole nad opravljanjem predpisanih nalog po ZPPDFT,
- pripravo seznama indikatorjev za prepoznavanje strank in transakcij, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma ter
- izvajanje drugih nalog in obveznosti po določbah ZPPDFT in na njegovi podlagi sprejetih predpisih.

Smernice


Priloga I: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja pranja denarja
Priloga II: Seznam indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij s področja financiranja terorizma


Obrazci

Zavezanci po Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so določeni v 4. členu zakona.

Za zavezance iz prvega odstavka 4. člena ZPPDFT
Obrazec za sporočanje podatkov o gotovinskih transakcijah in nakazilih iz drugega odstavka 38. člena ZPPDFT nad 30.000 EUR (obrazec l) in obrazec za sporočanje podatkov o vseh transakcijah ali strankah, v zvezi s katerimi obstajajo razlogi za sum pranja denarja ali financiranja terorizma (obrazec ll) z navodilom za izpolnjevanje – deveti odstavek 38. člena ZPPDFT

Obrazec za izjavo o izpolnjevanju zahtev iz pravilnika o določitvi pogojev za ugotavljanje in preverjanje istovetnosti stranke z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila stranke


Za zavezance iz drugega odstavka 4. člena ZPPDFT 
Obrazec za sporočanje podatkov odvetnika, odvetniške družbe ali notarja z navodilom za izpolnjevanje (peti odstavek 49. člena ZPPDFT)

Zakonodajne podlage


Direktiva (EU) 2018/843 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive (EU) 2015/849 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma ter o spremembi direktiv 2009/138/ES in 2013/36/EU

Direktiva (EU) 2015/849 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2015 o preprečevanju uporabe finančnega sistema za pranje denarja ali financiranje terorizma, spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive 2005/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta in Direktive Komisije 2006/70/ES


Vir: UPPD