Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Dohodnina
 

Dohodnina

DOHODNINA za leto 2017

Lestvica za odmero dohodnine in olajšave:
 2017, 2018

Odmera dohodnine:

Prejemniki namenitve dela dohodnine za donacije:

OBRAZEC INFORMATIVNEGA IZRAČUNA DOHODNINE IN OBRAZEC NAPOVEDI ZA ODMERO DOHODNINE
Napoved za odmero dohodnine(DOH št. 3.1)
Ugovor zoper informativni izračun dohodnine (UGO) Navodilo
Zahtevek za uveljavljanje davčnih olajšav za rezidente držav članic EU/EGP
Odmera dohodnine: Oblika in način dostave podatkov
____
Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine (Ur. list. št. 83/2016)
Priloga: Oblika in način dostave podatkov (Novo 4. in 5. poglavje se prvič uporabita za dostavo podatkov za leto 2016)
______
Pravilnik o obrazcih za napovedi za odmero akontacije dohodnine ter obrazcih za napovedi za odmero dohodnine od dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem (Ur. list št. 79/2016)
Priloga 1: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in pokojnine za rezidente (DOHZAP št.1)
Priloga 2: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz delovnega razmerja in dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za nerezidente (DOHZAP št. 2)
Priloga 3:  Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja za rezidente (DOHZAP št. 3)
Priloga 4: Napoved za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz prenosa premoženjske pravice (DOHPREM št. 1)
Priloga 5: Napoved za odmero akontacije dohodnine od drugih dohodkov (DOHDRU št. 1)
Priloga 6: Napoved za odmero dohodnine od obresti (DOHKAP št. 1)
Priloga 7: Napoved za odmero dohodnine od obresti na denarne depozite pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v Republiki Sloveniji ter v drugih državah članicah EU (DOHKAP št. 2)
Priloga 8: Napoved za odmero dohodnine od dividend (DOHKAP št. 3)
Priloga 9: Napoved za odmero dohodnine od dobička od odsvojitve vrednostnih papirjev in drugih deležev ter investicijskih kuponov (DOHKAP št. 4)
Priloga 10:  Napoved za odmero dohodnine od dobička iz kapitala pri odsvojitvi nepremičnine (DOHKAP št. 5)
Priloga 11: Napoved za odmero dohodnine od dohodka iz oddajanja premoženja v najem  (DOHPREM št. 2)
____
Pravilnik o obrazcu za napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Ur. l. št. 82/2009) in Pravilnik o dostavi podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (Ur. l. št. 52/2012)

Priloga: Dostava podatkov za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov
Priloga: Napoved za odmero davka od dobička od odsvojitve izvedenih finančnih instrumentov (MF-DURS obr. DOBIFI št. 1)
___

Pravilnik o obrazcu vloge za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, obrazcu vloge za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost ter obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov (Ur. l. št. 69/2017)
Priloga 1: Vloga za uveljavljanje posebne olajšave za vzdrževane družinske člane pri informativnem izračunu dohodnine (VDČ)      
Kratek opis vloga, Oznake sorodstvena razmerja, Izjava in potrdilo o upravičenosti do posebne olajšave za VDC ki niso rezidenti RS
Priloga 2: Vloga za uveljavljanje olajšave za investiranje v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnost (KMEINVO)
Priloga 3: Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov pri informativnem izračunu dohodnine  (DEJSTR)
DOHODNINA- DRUGI DOHODKI IZ OSNOVNE KMETIJSKE IN OSNOVNE GOZDARSKE DEJAVNOSTI
Vrsta, oblika in način dajanja podatkov o izplačanih drugih dohodkih iz 70. člena zakona o dohodnini
Vrsta, oblika in način dajanja podatkov o članih agrarnih skupnosti, skupnih pašnikov in planin, katerim so se izplačali drugi dohodki iz 70. člena zakona o dohodnini
______
Pravilnik o obrazcih za priglasitev začetka, konca in sprememb ugotavljanja davčne osnove od dohodka iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov oziroma dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (Ur. l. št. 83/2016)
Priloga 1: Podatki o kmečkem gospodinjstvu (Priglasitev DohDej OKGD št. 1)
Priloga 2: Podatki o nosilcu kmečkega gospodinjstva (Priglasitev DohDej OKGD št. 2)
Priloga 3: Podatki o kmečkem gospodinjstvu (Priglasitev DohDej OKGD št. 3)
Priloga 4: Podatki o kmečkem gospodinjstvu (Priglasitev DohDej OKGD št. 4)
______
Pravilnik o vsebini zahtevka za uveljavljanje višjih normiranih stroškov ali dejanskih stroškov nerezidenta - nastopajočega izvajalca ali športnika (Ur. l. št. 79/2017)

______
Pravilnik o obrazcu zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov (Ur. l. št., 100/2015)
Obrazec zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od drugih dohodkov (ZAH)
Zahtevek za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (DOHPREM št. 3)
in
Navodilo za izpolnjevanje zahtevka za zmanjšanje davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem zaradi uveljavljanja dejanskih stroškov vzdrževanja premoženja, ki ohranja uporabno vrednost premoženja (DOHPREM št. 3)
_____
Pravilnik o davčnem obračunu akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (Ur. l. št. 86/2016)
Priloga 1: Obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Priloga 2: Metodologija za izpolnjevanje obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti
Priloga 3: Podatki iz bilance stanja
Priloga 4: Podatki iz izkaza poslovnega izida
Priloga5: Podatki v zvezi z izvzetjem prihodkov na podlagi mednarodnih pogodb o izogibanju dvojnega obdavčevanja
Priloga 6: Podatki v zvezi s pokrivanjem davčne izgube
Priloga 7a: Podatki v zvezi z olajšavo za investiranje po 66.a členu ZDoh-2
Priloga 8a: Podatki v zvezi z olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj (prvi stavek prvega odstavka 61. člena ZDoh-2
Priloga 8b: Podatki v zvezi s koriščenjem preostanka regijske olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj (tretji stavek prvega odstavka 61. člena ZDoh-2 v povezavi s petim členom ZDoh-2J)
Priloga 9: Podatki v zvezi z olajšavami za zaposlovanje pod zap. 15.6, 15.8, in 15.14 obračuna
Priloga10: Podatki v zvezi z olajšavo za donacije (66. člen ZDoh-2)
Priloga 11: Podatki v zvezi z odbitkom tujega davka
Priloga 12: Podatki v zvezi s povečanjem davka zaradi sprememb odbitka tujega davka (139. člen ZDoh-2)
Priloga 13: Obvestilo o uveljavljanju olajšave za vzdrževane družinske člane pri izračunu akontacije dohodnine
Priloga13a: Izračun povprečne stopnje akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti za zavezance iz drugega odstavka 47. člena ZDoh-2
Priloga 14a: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki preneha z opravljanjem dejavnosti
Priloga 14b: Podatki o učinkih na davčno osnovo pri zavezancu, ki nadaljuje z opravljanjem dejavnosti
Priloga 15: Priglasitev ugotavljanja davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov za naslednje davčno leto
______
Pravilnik o napovedi davka na darilo (Ur. l. št. 85/2016)
 Obrazec je objavljen na spletni strani Finančne uprave RS.
____
Pravilnik o valorizaciji zneskov za odmero davkov po zakonu o davkih občanov za leto 2018 (Ur. l. št. 75/2017)
____
Pojasnila FURS

 

____