Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila
 

Uradna glasila

Stran 1 / 5413
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 135325)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Zakon o nekaterih koncesijskih pogodbah (ZNKP) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 9 287 11.2.2019
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zavarovalništvu (ZZavar-1A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 9 288 11.2.2019
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB-A) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 9 289 11.2.2019
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (ZRRD-D) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 9 290 11.2.2019
Sklep o določitvi standarda povprečne plače ter stroškov in odhodkov storitev oskrbe institucionalnega varstva za osebe, starejše od 65 let ter za odrasle osebe s posebnimi potrebami v posebnih socialno varstvenih zavodih in enotah domov za starejše, ki ga je možno upoštevati v cenah storitev MINISTRSTVA Uradni list RS 9 291 11.2.2019
Rasti elementov cen socialno varstvenih storitev za leto 2019 MINISTRSTVA Uradni list RS 9 292 11.2.2019
Sklep o določitvi ekonomske cene Vrtca Jurček pri OŠ Gornji Petrovci OBČINE Uradni list RS 9 293 11.2.2019
Sklep o financiranju političnih strank v Občini Gornji Petrovci OBČINE Uradni list RS 9 294 11.2.2019
Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2019 OBČINE Uradni list RS 9 295 11.2.2019
Odlok o proračunu Občine Škofljica za leto 2020 OBČINE Uradni list RS 9 296 11.2.2019
Zakon o ratifikaciji spremenjenih Prilog I in II k Pogodbi o ustanovitvi Evropskega mehanizma za stabilnost med Kraljevino Belgijo, Zvezno republiko Nemčijo, Republiko Estonijo, Irsko, Helensko republiko, Kraljevino Španijo, Francosko republiko, Italijansko republiko, Republiko Ciper, Republiko Latvijo, Republiko Litvo, Velikim vojvodstvom Luksemburg, Malto, Kraljevino Nizozemsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko Republiko, Republiko Slovenijo, Slovaško republiko in Republiko Finsko (MSPUEMS) MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 2 7 11.2.2019
Uredba o ratifikaciji Sporazuma med Uradom Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja (Republika Slovenija) in Zvezno službo za finančni nadzor (Ruska federacija) o sodelovanju na področju preprečevanja legalizacije (pranja) premoženjske koristi, pridobljene s kaznivimi dejanji, in financiranja terorizma MEDNARODNE POGODBE Uradni list RS-MP 2 8 11.2.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi samostojnega visokošolskega zavoda Fakultete za informacijske študije v Novem mestu (OdUVZFIŠNM-C) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 8 242 7.2.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Mariboru (OdPUM-1J) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 8 243 7.2.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Univerze na Primorskem (OdUUP-I) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 8 244 7.2.2019
Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1F) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 8 245 7.2.2019
Resolucija o Programu varstva in razvoja Parka Škocjanske jame za obdobje 2019–2023 (RePVRPŠJ19–23) DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 8 246 7.2.2019
Ukaz o odpoklicu izrednega in pooblaščenega veleposlanika – vodje Stalnega predstavništva Republike Slovenije pri Uradu Združenih narodov in drugih mednarodnih organizacijah v Ženevi PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 8 247 7.2.2019
Uredba o izvajanju Uredbe (EU) o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 8 248 7.2.2019
Sklep o objavi sprememb in dopolnitev prilog A in B k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 8 249 7.2.2019
Odredba o podatkih, ki so jih distributerji naftnih derivatov in drugi zavezanci dolžni zagotavljati ministrstvu MINISTRSTVA Uradni list RS 8 250 7.2.2019
Odredba o sprejetju izobraževalnih programov srednjega poklicnega in srednjega strokovnega izobraževanja MINISTRSTVA Uradni list RS 8 251 7.2.2019
Sklep o uporabi Smernic o upravljanju obrestnega tveganja, ki izhaja iz netrgovalnih dejavnosti BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 8 252 7.2.2019
Sklep o uporabi Spremenjenih smernic o skupnih postopkih in metodologijah za proces nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP) ter nadzorniškem stresnem testiranju, ki spreminjajo EBA/GL/2014/13 z dne 19. decembra 2014 BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 8 253 7.2.2019
Sklep o uporabi Smernic za stresno testiranje bank (EBA/GL/2018/04) BANKA SLOVENIJE Uradni list RS 8 254 7.2.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 5413 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2019(304) 2018(4306) 2017(4005) 2016(4029)
2015(4506) 2014(4260) 2013(4408) 2012(4480)
2011(5114) 2010(6022) 2009(5320) 2008(5934)
2007(6569) 2006(6324) 2005(5901) 2004(6556)
2003(6231) 2002(6163) 2001(5768) 2000(5580)
1999(5484) 1998(5016) 1997(4254) 1996(4401)
1995(3690) 1994(3255) 1993(2845) 1992(3058)
1991(1542)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE(8)
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV(29)
BANKA SLOVENIJE(1694)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(7902)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1412)
DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(742)
DRUGI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(11)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(227)
DRŽAVNI SVET(89)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(7366)
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE(179)
MEDNARODNE POGODBE(1971)
MINISTRSTVA(13351)
OBČINE(78937)
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE(1)
POPRAVKI(4004)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2116)
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE(104)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(127)
REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(22)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(31)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI(1417)
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE(364)
SODNI SVET(1007)
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE(12)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2519)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9550)
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE(125)
ZAVOD ZA STATISTIKO REPUBLIKE SLOVENIJE(3)