Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Standardi in predpisi > Uradna glasila
 

Uradna glasila

Stran 1 / 5447
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 136160)
Naslov Organ sprejema / rubrika Ur. glasilo Št. Št. objave Datum
Sklep o izvolitvi v sodniško funkcijo DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1112 19.4.2019
Sklep o imenovanju članice Programskega sveta RTV Slovenija – na podlagi šeste alineje šestega odstavka 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1113 19.4.2019
Sklep o razrešitvi namestnika varuha človekovih pravic DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1114 19.4.2019
Sklep o razrešitvi predsednika Državne revizijske komisije DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE Uradni list RS 25 1115 19.4.2019
Pravilnik o priznanjih na področju pravosodja MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1116 19.4.2019
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju pravosodja MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1117 19.4.2019
Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1118 19.4.2019
Pravilnik o spremembi Pravilnika o vrstah zdravstvene dejavnosti MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1119 19.4.2019
Pravilnik o spremembi Pravilnika o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1120 19.4.2019
Pravilnik o spremembi in dopolnitvi Pravilnika o pogojih, rokih, načinu vključitve in uporabe eZdravja za obvezne uporabnike MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1121 19.4.2019
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izračunavanju in poročanju o stanju rezerv nafte in naftnih derivatov MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1122 19.4.2019
Odredba o določitvi programa strokovnega usposabljanja za operaterja varnostno-nadzornega centra MINISTRSTVA Uradni list RS 25 1123 19.4.2019
Sklep o zavarovalno-statističnih podatkih DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 25 1124 19.4.2019
Sklep in Odločba za novi povezovalni 110 kV vod za izmenični tok električne energije »Vrtojba – Sredipolje« DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 25 1125 19.4.2019
Poslovnik komisij Radiotelevizije Slovenija za ocenjevanje filmskih in avdiovizualnih projektov DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE Uradni list RS 25 1126 19.4.2019
Zaključni račun proračuna Občine Ajdovščina za leto 2018 OBČINE Uradni list RS 25 1127 19.4.2019
Odlok o rebalansu proračuna Občine Ajdovščina za leto 2019 OBČINE Uradni list RS 25 1128 19.4.2019
Zaključni račun proračuna Občine Braslovče za leto 2018 OBČINE Uradni list RS 25 1129 19.4.2019
Odlok o turistični in promocijski taksi v Občini Braslovče OBČINE Uradni list RS 25 1130 19.4.2019
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi OBČINE Uradni list RS 25 1131 19.4.2019
Sklep o ukinitvi zemljišča v splošni rabi OBČINE Uradni list RS 25 1132 19.4.2019
Pravilnik o sprejemu, bivanju in odpustu iz bivalne enote na Prešernovi 11b v Brežicah OBČINE Uradni list RS 25 1133 19.4.2019
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice OBČINE Uradni list RS 25 1134 19.4.2019
Sklep o določitvi najemnine in višine subvencioniranja cene za uporabnike storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode in zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, ki so gospodinjstva ali izvajalci nepridobitnih dejavnosti OBČINE Uradni list RS 25 1135 19.4.2019
Zaključni račun proračuna Občine Cerknica za leto 2018 OBČINE Uradni list RS 25 1136 19.4.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 5447 | Naslednja  >>

Očisti

Letnik / številka

2019(1216) 2018(4306) 2017(4006) 2016(4010)
2015(4506) 2014(4260) 2013(4408) 2012(4480)
2011(5114) 2010(5962) 2009(5320) 2008(5934)
2007(6569) 2006(6324) 2005(5901) 2004(6556)
2003(6231) 2002(6163) 2001(5768) 2000(5580)
1999(5485) 1998(5016) 1997(4254) 1996(4401)
1995(3690) 1994(3255) 1993(2845) 1992(3058)
1991(1542)

Uradno glasilo

Organ sprejema / rubrika

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET, NADZIRANJE IN INFORMIRANJE(8)
AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV(29)
BANKA SLOVENIJE(1695)
DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(7929)
DRUGI ORGANI IN ORGANIZACIJE(1426)
DRUGI REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(742)
DRUGI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(11)
DRŽAVNA VOLILNA KOMISIJA(239)
DRŽAVNI SVET(90)
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE(7388)
IZVRŠNI SVET SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE(179)
MEDNARODNE POGODBE(1981)
MINISTRSTVA(13394)
OBČINE(79573)
OBČINSKE VOLILNE KOMISIJE(1)
POPRAVKI(4023)
PREDSEDNIK REPUBLIKE SLOVENIJE(2126)
PREDSEDSTVO REPUBLIKE SLOVENIJE(104)
REPUBLIŠKA VOLILNA KOMISIJA(127)
REPUBLIŠKI ORGANI IN ORGANIZACIJE(22)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE(31)
REPUBLIŠKI UPRAVNI ORGANI IN ZAVODI(1417)
SKUPŠČINA REPUBLIKE SLOVENIJE(364)
SODNI SVET(1015)
URAD PREDSEDNIKA REPUBLIKE SLOVENIJE(12)
USTAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(2521)
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE(9580)
VRHOVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE(5)
ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE REPUBLIKE SLOVENIJE(125)
ZAVOD ZA STATISTIKO REPUBLIKE SLOVENIJE(3)