Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 438
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10950)
Izvleček
ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE

Državna revizijska komisija ni pristojna za obravnavo sporov iz civilnopravnih (obligacijskih) razme...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Začetek postopka / Zahteve | Potrebe

ZJN-3 določa pravila o postopku oddaje javnega naročila (prim. prvi odstavek 1. člena ZJN-3) in tore...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

Vlagatelj je podal pobudo za izvedbo ustne obravnave z namenom izvedbe dokaznega predloga z zaslišan...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

Tudi če bi se izkazalo, da ima vlagatelj izključno pravico do predelave arhitekturnega objekta Livad...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Ugotavljanje dejstev / Ustna obravnava

Državna revizijska komisija, skladno s 35. členom ZPVPJN, ustne obravnave ni dolžna izvesti. Obvezno...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Nediskriminatornost | sorazmernost | povezanost s predmetom

Merilo je neupravičeno diskriminatorno, če ponudbe različno obravnava na podlagi okoliščin, ki niso ...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Očitna napaka

Napaka v ponudbi izbranega ponudnika ni bila očitna, saj neizpolnitev zahteve za priznanje sposobnos...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno

Spremembe, ki so po dopolnitvi izbranega ponudnika nastale v njegovi ponudbi, presegajo dopusten obs...

ZJN-3: VSEBINA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO / Presoja zahtevka glede na navedbe vlagatelja / Drugo ravnanje naročnika

Pravno varstvo zoper naročnikovo določitev oziroma uporabo domnevno nedelujočega informacijskega sis...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Pravni interes za vodenje postopka

Spor med strankama revizijskega postopka se v dani zadevi nanaša na vprašanje, ali je treba odgovorn...

ZJN-3: PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB / Ponudba / Elektronska oddaja ponudbe

Na podlagi izbire določenega med več dostopnimi informacijskimi sistemi v naročnikovo sfero bo prešl...

ZJN-3: PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB / Ponudba / Elektronska oddaja ponudbe

Ker je torej izbira informacijskega sistema, ki naj se v posameznem primeru uporabi za elektronsko o...

ZJN-3: PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB / Ponudba / Elektronska oddaja ponudbe

Ob upoštevanju dejstva, da vlagatelju zadnji dan roka za oddajo ponudb ta preko informacijskega sist...

ZJN-3: PREDLOŽITEV IN ODPIRANJE PONUDB / Ponudba / Elektronska oddaja ponudbe

Razlaga naročnika, da ne more prevzeti negativnih posledic za to, da vlagatelj v zadnjih 40 minutah ...

ZJN-3: POSTOPKI IN POSEBNI NAČINI JAVNEGA NAROČANJA / Pogajanja z objavo

Naročnik izvaja dvofazni postopek tako, da gospodarski subjekti v prvi fazi ponudijo predmet, v drug...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo enakopravne obravnave ponudnikov

Naročnik je v nasprotju s 7. členom ZJN-3 obravnaval gospodarske subjekte različno. Državna revizijs...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo

Ker je naročnik zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na referenčno zahtevo ugodil, vsebinska pr...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

Da bi vlagatelj s svojimi navedbami lahko uspel, bi moral v zahtevku za revizijo konkretno navesti, ...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Naročnik je v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo prepričljivo pojasnil, da je spor...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Naročnik je v obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo, pojasnil t...

ZJN-3: STROŠKI / Drugi izdatki / Vlagatelja

Ker je naročnik vlagatelju že priznal sorazmerni del stroškov pravnega varstva, je Državna revizijsk...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Zgolj dejstvo, da naj bi sporno tehnično zahtevo izpolnjevali le izdelki dveh ponudnikov oz. proizva...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela javnega naročanja / Načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki

Državna revizijska komisija je že večkrat opozorila, da načela zagotavljanja konkurence med ponudnik...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Če bi naročniku naložili prilagoditev zahtev zmožnostim potencialnih ponudnikov, to ne bi imelo za p...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Pojem in način določitve

Nezakonitosti postavitve spornih tehničnih zahtev še ni mogoče ugotoviti na podlagi tega, da je naro...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 438 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti