Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 434
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 10829)
Izvleček
ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Pri obravnavi konkretiziranih navedb je Državna revizijska komisija sama vpogledala v tiste dele pon...

ZJN-3: IZVEDBA S PODIZVAJALCI / Zahteve | Pogoji za sodelovanje

Razdelitev del je naročnik prepustil ponudniku oz. sodelujočim gospodarskim subjektom v ponudbi, pri...

ZJN-3: IZVEDBA S PODIZVAJALCI / Zahteve | Pogoji za sodelovanje

Naročnik v sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, navaja, da bi sicer lahko v primeru, č...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Vsebinski razlogi

Čeprav je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbrani ponudnik v dopolnitvi ponudbe zamenj...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

Ni mogoče naročniku očitati kršitev pri sprejemu (te) odločitve o oddaji naročila, če je pri predhod...

ZJN-3: PREGLED IN OCENJEVANJE PONUDB / Ekonomsko najugodnejša ponudba / Skladnost z zahtevami

Če je naročnik zakonito izvedel postopek oddaje javnega naročila do ocenjevanja ponudb oz. je do nar...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Merilo

Če bi se lahko vlagatelj šele po poteku roka za oddajo ponudb opredelil, ali je potrebno šele obliko...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Nedopustno / Tehnične specifikacije

Spreminjanje podatkov v stolpcu K bi vplivalo na določitev vrednosti pogodbe za podporo vzdrževanju ...

ZJN-3: VPOGLED / Kršitev pravice do vpogleda

Peti odstavek 31. člena ZPVPJN Državni revizijski komisiji ne daje podlage, da bi vlagateljem že zgo...

ZJN-3: VPOGLED / Kršitev pravice do vpogleda

Naročnik je prejel tri ponudbe, da je vse tri ponudbe pregledal ter da je vlagateljevo ponudbo oceni...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Ker vlagatelj zatrjuje kršitev načela enakopravne obravnave ponudnikov in ker naročnik (sklicujoč se...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Ker je že na podlagi slednjega potrebno ugotoviti neutemeljenost vlagateljeve zahteve za razveljavit...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Pojasnilo izbranega ponudnika o tem, da s strojno opremo za izvedbo vrtanja za pilote in sidranje ra...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Ugotavljanje dejstev / Strokovno ali izvedensko mnenje

Med strankama ni sporno, da predmet javnega naročila obsega tudi vgradnjo trajno prednapetih geotehn...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Popravni sklep

Državna revizijska komisija je po odpremi sklepa št. 018-128/2018-10 z dne 24. 9. 2018 ugotovila, da...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Če je naročnik zahteval dokazovanje referenc s predložitvijo referenčnega potrdila, pred potekom rok...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Vodilni partner je kot prilogo dopisu z dne 19. 3. 2018 skladno z dopisom z dne 6. 3. 2018, ki mu ga...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

Ureditev iz ZJN-3 se tako v bistvenem razlikuje od ureditve iz ZJN-2. Ureditev iz prve povedi iz prv...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Dolžnost pozivanja

Državna revizijska komisija niti v podčlenu 27.1 Navodil ni našla podlage, da bi lahko zaključila, d...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Ob izhodišču, da peti odstavek 89. člena ZJN-3 določa naročniku le možnost sanirati pomanjkljivosti,...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Ker Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da je prvi vlagatelj izpodbil že prvega izmed ob...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Državna revizijska komisija je upoštevala možnost, da bi v konkretni zadevi ta oseba lahko imela poo...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Vrednosti iz referenčnega potrdila bi lahko dokazovale izpolnjevanje pogoja, če bi se ga ugotavljalo...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Tudi če bi bilo treba tolmačiti pogoj tako, da bi se referenci šteli le za eno referenco in bi torej...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Kader

Le dejstvo, da je oseba [Z] upokojenec, še ne omogoča zaključka, da je v smislu ZJN-3 ne bi mogli št...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 434 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti