FinD-INFO - Jedra odločb Državne revizijske komisije
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in odločbe > Jedra DKOM
 

Jedra odločb Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 444
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 11079)
Izvleček
ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Naročnik nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da ponudniki predložijo referenco za vsak sklo...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost / Reference ponudnika

Referenčnega pogoja ni mogoče razširiti na način, kot to zahteva vlagatelj, temveč ga je treba razla...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Tehnična in strokovna sposobnost

Naročnik ni natančneje specificiral, kakšen servisni center morajo ponudniki imeti, niti ni natančne...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Izbirni izključitveni razlogi

Naročnik v točki 2.1, v kateri je določil razloge za izključitev, ni predvidel tudi razlogov za izkl...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Razlogi za izključitev / Izbirni izključitveni razlogi

Ker šesti odstavek 75. člena ZJN-3 naročniku omogoča izključitev gospodarskega subjekta, če razlogov...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

Vlagatelj je sicer navedel, da je podan sum kršitve alinej g in h šestega odstavka 75. člena ZJN-3, ...

ZJN-3: IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE / Neobičajno nizka ponudba / Postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe

V obravnavanem primeru javnega naročanja bi bilo torej lahko relevantno le fakultativno preverjanje ...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Trditveno in dokazno breme

Vlagatelj je navedel le svoja sklepanja oziroma predvidevanja, ne pa konkretnih dejstev, ki bi potrj...

ZJN-3: IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE / Neobičajno nizka ponudba / Postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe

Treba je upoštevati umestitev četrtega odstavka 86. člena ZJN-3 v 86. členu ZJN-3. Če naročnik meni,...

ZJN-3: IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE / Neobičajno nizka ponudba / Postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe

Naročnik lahko ponudbo zavrne le, če ob upoštevanju elementov iz drugega odstavka 86. člena ZJN-3 pr...

ZJN-3: IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE / Neobičajno nizka ponudba / Postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe

Naročnik nima diskrecije, da ne bi zavrnil ponudbe, če bi ugotovil, da je ta neobičajno nizka, ker n...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Pojasnjevanje

Cena 0,00 EUR je pri manjkajočih postavkah posledica napake naročnika, ne pa volje izbranega ponudni...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Pojasnjevanje

Naročnik v ponudbenem predračunu izdelave projektne dokumentacije za projekt izvedenih del ter izdel...

ZJN-3: TEMELJNA NAČELA / Načela pravnega varstva / Načelo hitrosti in učinkovitosti

Državna revizijska komisija ob tem ni obravnavala drugih vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nan...

ZJN-3: DEJSTVA IN DOKAZI / Ugotavljanje dejstev / Preiskovalno načelo

Ker Državna revizijska komisija na podlagi odstopljene dokumentacije ni mogla ugotoviti, ali je vlag...

ZJN-3: DOPOLNJEVANJE IN POJASNILA PONUDB / Enakopravna obravnava ponudnikov

Naročnik je v konkretnem primeru, vključno z vlagateljevo, prejel enajst ponudb, pri čemer so vsi so...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Interes za dodelitev javnega naročila / Pred potekom roka za oddajo ponudb

Ob upoštevanju vlagateljeve trditvene podlage in ob upoštevanju, da naročnik niti ne zatrjuje, da vl...

ZJN-3: AKTIVNA LEGITIMACIJA / Verjetnost nastanka škode

Ni nujno, da je gospodarski subjekt oškodovan le v primeru, če zaradi naročnikovih ravnanj ne more s...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Odločanje o zahtevku za revizijo / Omejitev zahtevkov za revizijo

Za presojo vprašanja, ali je mogoče posamezno objavo gospodarskega subjekta na Portalu javnih naroči...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Splošno

V obravnavani zadevi je naročnik kot merilo za oddajo javnega naročila določil ekonomsko najugodnejš...

ZJN-3: MERILA ZA ODDAJO / Splošno

Državna revizijska komisija ne more z vlagateljem strinjati, da je naročnik z oblikovanjem merila po...

ZJN-3: PRISTOJNOST DRŽAVNE REVIZIJSKE KOMISIJE / Stvarna pristojnost

Državna revizijska komisija ne more sama ugotavljati, ali je oz. bi ponudnik oz. naročnik s svojim r...

ZJN-3: UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI / Pogoji za sodelovanje / Dokazovanje / Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Iz ponudbe izbranega ponudnika torej ne izhaja, da bo družba SRC, d. o. o., Ljubljana izvajala stori...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Sklicevanje na blagovne znamke

Čeprav naročnik zatrjuje, da so po priporočilu proizvajalca defibrilatorja ustrezni testi defibrilat...

ZJN-3: IZVEDBA POSTOPKA / Tehnične specifikacije / Sklicevanje na blagovne znamke

Naročnik ni navedel nobenega argumenta, ki bi opravičeval zahtevo po ponudbi defibrilacijskih elektr...

<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 444 | Naslednja  >>

Odpri vse Očisti

Instituti