Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 216
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5377)
Naslov Institut Datum odločitve
018-004/2019 Občina Domžale zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - naročilo male vrednosti - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo sorazmernosti - preseganje zagotovljenih sredstev - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - rok za vložitev zahtevka za revizijo 7.2.2019
018-216/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, zahteva za povrnitev stroškov - rok za vložitev zahtevka za revizijo - podizvajalci - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - predložitev dokazov - opravljanje dejavnosti - priznanje sposobnosti - pravočasna ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - zagovornik javnega interesa - ekonomski interesi - pravno varstvo javnega interesa - oddaja po sklopih - pregled ponudb - neodvisni strokovnjak - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - poslovna skrivnost - pravnomočnost odločitve - načelo zakonitosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - nastanek škode - načelo sorazmernosti - razdelitev na sklope - nesprejemljiva ponudba - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - načelo javnosti - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 4.2.2019
018-226/2018 Slovenski državni gozdovi, d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - preseganje zagotovljenih sredstev - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - pogajanja - načelo transparentnosti javnega naročanja - pregled ponudb - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - predložitev dokazov - predlog za zavrnitev vseh ponudb - javni podatki - razpisna dokumentacija 31.1.2019
018-224/2018 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo transparentnosti javnega naročanja - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - posledice vloženega zahtevka za revizijo - višina takse - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - utemeljitev uporabe postopka 30.1.2019
018-205/2018 Univerza na Primorskem naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - predložitev dokazov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - ekonomsko najugodnejša ponudba - načelo transparentnosti javnega naročanja 28.1.2019
018-194/2018 Splošna bolnišnica Celje podizvajalci - tehnične specifikacije - pregled ponudb - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - višina takse - potrdilo o plačilu takse - napačen pravni pouk - predlog za začetek revizijskega postopka - umik zahtevka - ocenjevanje ponudb - priznanje sposobnosti - opravljanje dejavnosti - pogajanja - stroški odvetniških storitev 28.1.2019
018-188/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - obvestilo o dodatnih informacijah - razpisna dokumentacija - rok za vložitev zahtevka za revizijo - tehnične specifikacije - načelo transparentnosti javnega naročanja - zagovornik javnega interesa - popolna ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - aktivna legitimacija - načelo sorazmernosti - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - meje odločanja - umik zahtevka 25.1.2019
018-222/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - rok za vložitev zahtevka za revizijo - opravljanje dejavnosti - vložitev pritožbe - pravočasna ponudba - opredelitev do navedb naročnika - razpisna dokumentacija - ocenjevanje ponudb - predložitev dokazov - zadržanje postopka javnega naročanja - obvestilo o dodatnih informacijah - tehnične specifikacije - načelo sorazmernosti - sestavine pritožbe 24.1.2019
018-199/2018 Univerzitetni klinični center Maribor predlog za zavrnitev vseh ponudb - aktivna legitimacija - pravočasna ponudba - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - rok za sprejem odločitve - interes za dodelitev javnega naročila - predložitev dokazov - načelo transparentnosti javnega naročanja - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 22.1.2019
018-223/2018 Mestna občina Novo mesto pogajanja - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - predložitev dokazov - stroški odvetniških storitev - napoved pogajanj 21.1.2019
018-009/2019 Elektro Ljubljana, d.d. naročilo male vrednosti - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 21.1.2019
018-213/2018 Zdravstveni dom Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - podizvajalci - tehnične specifikacije - brezplačnost razpisne dokumentacije - predlog za začetek revizijskega postopka - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - predložitev dokazov - obvezne sestavine zahtevka za revizijo - pravnomočnost odločitve 15.1.2019
018-202/2018 Pošta Slovenije, d.o.o. priznanje sposobnosti - pogajanja - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - tehnične specifikacije - zahteva za povrnitev stroškov - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - opravljanje dejavnosti - pregled ponudb - preseganje zagotovljenih sredstev - ocenjevanje ponudb - razpisna dokumentacija - podizvajalci - javni podatki - načelo transparentnosti javnega naročanja - ekonomski interesi 15.1.2019
018-001/2019 2TDK, Družba za razvoj projekta, d. o. o. zadržanje postopka javnega naročanja - razpisna dokumentacija - odprava kršitve - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve 11.1.2019
018-212/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana zahteva za povrnitev stroškov - rok za vložitev zahtevka za revizijo - opredelitev do navedb naročnika - razpisna dokumentacija - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - umik zahtevka - strokovno mnenje 9.1.2019
018-210/2018 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - zadržanje postopka javnega naročanja - pravnomočnost odločitve - obvestilo o dodatnih informacijah - rok za vložitev zahtevka za revizijo - podizvajalci - ocenjevanje ponudb 7.1.2019
018-196/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo zahteva za povrnitev stroškov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - aktivna legitimacija - nastanek škode - opredelitev do navedb naročnika - izjasnitev izbranega ponudnika - razdelitev na sklope - zagovornik javnega interesa - interes za dodelitev javnega naročila - obvestilo o dodatnih informacijah - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - tehnične specifikacije - javni podatki - poslovna skrivnost - vpogled v ponudbe - predložitev dokazov - načelo transparentnosti javnega naročanja 4.1.2019
018-183/2018 Občina Medvode naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pregled ponudb - tehnične specifikacije - poslovna skrivnost - opredelitev do navedb naročnika - pravočasna ponudba - ocenjevanje ponudb - načelo transparentnosti javnega naročanja 21.12.2018
018-192/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve zahteva za povrnitev stroškov - pogajanja - razpisna dokumentacija - neprimerna ponudba - pravočasna ponudba - podizvajalci - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - opredelitev do navedb naročnika - tehnične specifikacije - ekonomsko najugodnejša ponudba - priznanje sposobnosti - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo javnosti - načelo sorazmernosti - umik zahtevka - predložitev dokazov - aktivna legitimacija - pravno varstvo javnega interesa - ocenjevanje ponudb - pravnomočnost odločitve 21.12.2018
018-200/2018 Eles, d.o.o. razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - opredelitev do navedb naročnika - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - pogajanja - podizvajalci - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 21.12.2018
018-209/2018 Mestna občina Kranj zahteva za povrnitev stroškov - razdelitev na sklope - pravica do pravnega varstva - opredelitev do navedb naročnika - vložitev pritožbe - predložitev dokazov - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - vpogled v ponudbe 21.12.2018
018-206/2018 Republika Slovenija, Državni zbor Republike Slovenije razpisna dokumentacija - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - zahteva za povrnitev stroškov - vpogled v ponudbe - tehnične specifikacije - preseganje zagotovljenih sredstev - pregled ponudb - ocenjevanje ponudb - stroški odvetniških storitev - opredelitev do navedb naročnika 19.12.2018
018-219/2018 Občina Grosuplje pogajanja - odprava kršitve - umik zahtevka - vložitev pritožbe - pravnomočnost odločitve - stroški odvetniških storitev - sestavine pritožbe 19.12.2018
018-204/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana predlog za zavrnitev vseh ponudb - razdelitev na sklope - pregled ponudb - popolna ponudba - strokovno mnenje - vložitev pritožbe - zahteva za povrnitev stroškov - oddaja po sklopih - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - opredeljena navedba stroškov - sestavine pritožbe - stroški odvetniških storitev 19.12.2018
018-186/2018 Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - preseganje zagotovljenih sredstev - razpisna dokumentacija - vpogled v ponudbe - predložitev dokazov - poslovna skrivnost - tehnične specifikacije - odprava kršitve - aktivna legitimacija - popolna ponudba - pregled ponudb - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - pravočasna ponudba - pravica do pravnega varstva - načelo transparentnosti javnega naročanja - ocenjevanje ponudb - vpogled v dokumentacijo javnega naročila - nepravilna ponudba 18.12.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 216 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2019(17) 2018(222) 2017(277) 2016(268)
2015(292) 2014(319) 2013(480) 2012(460)
2011(469) 2010(382) 2009(329) 2008(230)
2007(324) 2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(99) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(8) predlog za zavrnitev vseh ponudb(35)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(116) pritožba(754) zahtevek za revizijo(5065)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(130) ZPVPJN(2513) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2492) ZJN-3(468) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(7) Konkurenčni dialog(32) Konkurenčni postopek s pogajanji(10) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(4) Odprti postopek(2257) Omejeni(20) Ostalo(2043) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(177) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(22) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(3) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(15) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4472) zahteva za povrnitev stroškov(3498) pregled ponudb(2582) ocenjevanje ponudb(2363) popolna ponudba(2360) predložitev dokazov(2338) vpogled v ponudbe(2123) pravočasna ponudba(1907) tehnične specifikacije(1736) aktivna legitimacija(1488) priznanje sposobnosti(1440) nepravilna ponudba(1330) podizvajalci(1224) opredelitev do navedb naročnika(1212) nastanek škode(1107) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1053) višina takse(971) pravnomočnost odločitve(905) potrdilo o plačilu takse(893) pogajanja(880) vložitev pritožbe(837) formalno nepopolna ponudba(759) rok za vložitev zahtevka za revizijo(743) opravljanje dejavnosti(728) neprimerna ponudba(721) naročilo male vrednosti(711) ekonomsko najugodnejša ponudba(630) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(629) pravica do pravnega varstva(602) poslovna skrivnost(531) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(530) načelo transparentnosti javnega naročanj...(460) predlog za zavrnitev vseh ponudb(452) javni podatki(442) oddaja po sklopih(390) zadržanje postopka javnega naročanja(380) razdelitev na sklope(374) umik zahtevka(360) interes za dodelitev javnega naročila(356) preseganje zagotovljenih sredstev(353)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2327) Ustavitev(245) Zavrnitev(2346) Zavrženje(458)

Vrsta naročila

","PonudbeElektronskoUrl": "(1) Blago(1106) Dobava blaga(67) Gradnje(1089) n/a(18) Ostalo(2043) Storitve(1154)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1139) dr. Aleksij Mužina(337) dr. Mateja Škabar(25) Franci Kodela(326) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(738) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(807) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(626) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(624) Vesna Cukrov(421) Vida Kostanjevec(1686)