Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Mnenja in odločbe > DKOM
 

Odločitve Državne revizijske komisije

Jedra odločb Državne revizijske komisije so pripravljena na podlagi skrbnega pregleda vsake objavljene odločitve Državne revizijske komisije. Bistvo vsakega jedra je institut, na katerega se jedro nanaša, saj se uporabniki v praksi pogosto srečujejo s konkretnimi vprašanji, povezanimi s posameznim institutom. Ker Državna revizijska komisija pogosto odloča o več spornih vprašanjih v okviru enega zahtevka za revizijo, ima posamezna odločba lahko tudi več jeder, ki vsako zase predstavi stališče, ki ga je Državna revizijska komisija zavzela o določenem vprašanju oziroma institutu. Besedila jeder so pripravljena tako, da na čim bolj jedrnat način predstavijo bistvo, zato se pogosto besedilo ne ujema natančno z besedilom iz odločitve. Za dobesedno citiranje predlagamo kopiranje besedila neposredno iz odločitve same.

Več o jedrih odločb Državne revizijske komisije in drugih vsebinah s področja javnega naročanja lahko preberete na naročniških straneh.

Za prikaz celotne vsebine je potrebna prijava.
Stran 1 / 217
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 5421)
Naslov Institut Datum odločitve
018-052/2019 Elektro Primorska, d. d. umik zahtevka 16.4.2019
018-040/2019 Komunala, javno podjetje, d. o. o., Murska Sobota naročilo male vrednosti - razpisna dokumentacija - priznanje sposobnosti - tehnične specifikacije - opravljanje dejavnosti - razdelitev na sklope - predložitev dokazov - oddaja po sklopih 15.4.2019
018-042/2019 Stanovanjski sklad Republike Slovenije zahteva za povrnitev stroškov - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - preseganje zagotovljenih sredstev - opredelitev do navedb naročnika - rok za sprejem odločitve - načelo transparentnosti javnega naročanja - predložitev dokazov - nesprejemljiva ponudba 15.4.2019
018-036/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - podizvajalci - neobičajno nizka ponudba - ekonomsko najugodnejša ponudba - tehnične specifikacije - naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - predložitev dokazov - pravočasna ponudba 12.4.2019
018-034/2019 Javni holding Ljubljana, d. o. o. naročilo male vrednosti - neobičajno nizka ponudba - podizvajalci - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti 9.4.2019
018-030/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo opredelitev do navedb naročnika - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pogajanja - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 8.4.2019
018-033/2019 Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d.d. vpogled v ponudbe - preseganje zagotovljenih sredstev - priznanje sposobnosti - razpisna dokumentacija 8.4.2019
018-045/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor umik zahtevka 5.4.2019
018-011/2019 Javno komunalno podjetje Komunala Kočevje d.o.o. zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - zadržanje postopka javnega naročanja - odprava kršitve - pravnomočnost odločitve - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - načelo transparentnosti javnega naročanja - ekonomsko najugodnejša ponudba - aktivna legitimacija - opredelitev do navedb naročnika - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - pravočasna ponudba - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - rok za vložitev zahtevka za revizijo - razpisna dokumentacija - obvestilo o dodatnih informacijah - opravljanje dejavnosti - pogajanja - ocenjevanje ponudb - zagovornik javnega interesa - ekonomski interesi - pravno varstvo javnega interesa 5.4.2019
018-028/2019 Nacionalni inštitut za javno zdravje naročilo male vrednosti - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - zahteva za povrnitev stroškov - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - razpisna dokumentacija 4.4.2019
018-026/2019 Univerzitetni klinični center Ljubljana razpisna dokumentacija - zahteva za povrnitev stroškov - aktivna legitimacija - opravljanje dejavnosti - predložitev dokazov - nastanek škode - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - rok za vložitev zahtevka za revizijo - interes za dodelitev javnega naročila - ekonomski interesi - opredelitev do navedb naročnika 29.3.2019
018-020/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje zahteva za povrnitev stroškov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - tehnične specifikacije - ekonomsko najugodnejša ponudba - pravočasna ponudba 28.3.2019
018-221/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo naročilo male vrednosti - vpogled v ponudbe - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - opredelitev do navedb naročnika - predložitev dokazov - razpisna dokumentacija - ugotavljanje dejstev - načelo transparentnosti javnega naročanja 21.3.2019
018-025/2019 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje zahteva za povrnitev stroškov - naročilo male vrednosti - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - vpogled v ponudbe - pravočasna ponudba - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 20.3.2019
018-024/2019 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo razpisna dokumentacija - preseganje zagotovljenih sredstev - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - priznanje sposobnosti - podizvajalci - opredelitev do navedb naročnika - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 19.3.2019
018-015/2019 Plinovodi, d.o.o pogajanja - nastanek škode - interes za dodelitev javnega naročila - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - zagovornik javnega interesa - opravljanje dejavnosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - razpisna dokumentacija - vnaprej določene zahteve 18.3.2019
018-033/2019 Luka Koper, d.d. razpisna dokumentacija - zahteva za povrnitev stroškov - umik zahtevka 15.3.2019
018-007/2019 Elektro Ljubljana, podjetje za distribucijo električne energije, d.d. naročilo male vrednosti - zahteva za povrnitev stroškov - razpisna dokumentacija - neodvisni strokovnjak - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - priznanje sposobnosti - opravljanje dejavnosti - opredeljena navedba stroškov - potrdilo o plačilu takse - stroški odvetniških storitev 14.3.2019
018-023/2019 Javni holding Ljubljana, d. o. o. naročilo male vrednosti - podizvajalci - razpisna dokumentacija - opredelitev do navedb naročnika - priznanje sposobnosti - tehnične specifikacije - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - opravljanje dejavnosti - ugotavljanje dejstev 11.3.2019
018-207/2018 Socialno varstveni zavod Hrastovec vpogled v ponudbe - odprava kršitve - poslovna skrivnost - javni podatki - zahteva za povrnitev stroškov - nastanek škode - dostop do informacij javnega značaja - predložitev dokazov - aktivna legitimacija - načelo transparentnosti javnega naročanja - popolna ponudba - pregled ponudb - zaupnost podatkov - tehnične specifikacije - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - opredelitev do navedb naročnika 11.3.2019
018-012/2019 Občina Ivančna Gorica razpisna dokumentacija - predložitev dokazov - predlog za začetek revizijskega postopka - odprava kršitve - ocenjevanje ponudb - pregled ponudb - aktivna legitimacija - pravnomočnost odločitve 8.3.2019
018-198/2018 Stanovanjski sklad Republike Slovenije zahteva za povrnitev stroškov - tehnične specifikacije - opredelitev do navedb naročnika - aktivna legitimacija - višina takse - pogajanja - razpisna dokumentacija - razdelitev na sklope - potrdilo o plačilu takse - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - načelo sorazmernosti - pravočasna ponudba - predložitev dokazov - načelo dostopnosti - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - vpogled v ponudbe - pregled ponudb - podizvajalci - strokovno mnenje - pravnomočnost odločitve 7.3.2019
018-195/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razpisna dokumentacija - zahteva za povrnitev stroškov - pravnomočnost odločitve - opredelitev do navedb naročnika - predlog za začetek revizijskega postopka - rok za sprejem odločitve - aktivna legitimacija - tehnične specifikacije - predložitev dokazov - načelo enakopravne obravnave ponudnikov - pravočasna ponudba - nastanek škode - priznanje sposobnosti - ocenjevanje ponudb - ekonomsko najugodnejša ponudba - opravljanje dejavnosti - podizvajalci - načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki - umik zahtevka - pregled ponudb - načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti - potrdilo o plačilu takse 6.3.2019
018-022/2019 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije neprimerna ponudba - opredelitev do navedb naročnika - ocenjevanje ponudb - razpisna dokumentacija - ekonomsko najugodnejša ponudba - žreb - tehnične specifikacije - opredeljena navedba stroškov - stroški odvetniških storitev 6.3.2019
018-027/2019 Univerzitetni klinični center Maribor zadržanje postopka javnega naročanja - predlog za ustavitev postopka javnega naročanja - predlog za začetek novega postopka javnega naročanja - predlog za zavrnitev vseh ponudb - pravnomočnost odločitve - razpisna dokumentacija - odprava kršitve 4.3.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 217 | Naslednja  >>

Očisti

Datum odločitve

2019(55) 2018(228) 2017(277) 2016(268)
2015(292) 2014(319) 2013(480) 2012(460)
2011(469) 2010(382) 2009(329) 2008(230)
2007(324) 2006(537) 2005(431) 2004(340)

Vrsta vloge - naročnik

predlog za sklenitev pogodbe(100) predlog za ustavitev postopka(26) predlog za začetek novega postopka(9) predlog za zavrnitev vseh ponudb(35)

Vrsta vloge - vlagatelj

ostalo(17) predlog za zadržanje postopka(120) pritožba(754) zahtevek za revizijo(5108)

Vlagatelj

# A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R S Š T U V W X YZ Ž

Naročnik

#A B C Č D E F G H I J K L M N O P QR S Š T U V WXYZ Ž

Zakonska podlaga odločitve

ZPP(130) ZPVPJN(2557) ZRPJN(2684)

Zakonska podlaga postopka javnega naročila

ZJN-1(1315) ZJN-2(2493) ZJN-3(510) ZJNPOV(2) ZJNVETPS(308)

Vrsta postopka

Konkurencni dialog(7) Konkurenčni dialog(33) Konkurenčni postopek s pogajanji(10) Oddaja javnega naročila brez predhodne o...(4) Odprti postopek(2278) Omejeni(20) Omejeni postopek(1) Ostalo(2044) Pospešeni omejeni(1) Pospešeni s pogajanji(2) Postopek s pogajanji(177) Postopek s pogajanji brez predhodne obja...(22) Postopek s pogajanji brez predhodnega ja...(1) Postopek s pogajanji po predhodni objavi(5) Postopek s pogajanji s predhodnim javnim...(16) Postopek s predhodnim ugotavljanjem spos...(20) S pogajanji, brez predhodnega javnega ra...(20) S pogajanji, s predhodnim javnim razpiso...(4) Zbiranje ponudb po predhodni objavi(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

razpisna dokumentacija(4500) zahteva za povrnitev stroškov(3523) pregled ponudb(2601) ocenjevanje ponudb(2380) popolna ponudba(2361) predložitev dokazov(2358) vpogled v ponudbe(2134) pravočasna ponudba(1919) tehnične specifikacije(1759) aktivna legitimacija(1497) priznanje sposobnosti(1452) nepravilna ponudba(1332) podizvajalci(1236) opredelitev do navedb naročnika(1235) nastanek škode(1116) načelo enakopravne obravnave ponudnikov(1070) višina takse(973) pravnomočnost odločitve(914) potrdilo o plačilu takse(896) pogajanja(886) vložitev pritožbe(837) formalno nepopolna ponudba(759) rok za vložitev zahtevka za revizijo(747) opravljanje dejavnosti(737) naročilo male vrednosti(724) neprimerna ponudba(723) ekonomsko najugodnejša ponudba(637) vpogled v dokumentacijo javnega naročila(630) pravica do pravnega varstva(604) načelo zagotavljanja konkurence med ponu...(537) poslovna skrivnost(535) načelo transparentnosti javnega naročanj...(468) predlog za zavrnitev vseh ponudb(455) javni podatki(446) oddaja po sklopih(393) zadržanje postopka javnega naročanja(385) razdelitev na sklope(378) umik zahtevka(367) preseganje zagotovljenih sredstev(361) interes za dodelitev javnega naročila(360)

Vrsta odločitve

Odstop(1) Ugoditev(2343) Ustavitev(250) Zavrnitev(2369) Zavrženje(458)

Vrsta naročila

","PonudbeElektronskoUrl": "(1) Blago(1123) Dobava blaga(67) Gradnje(1102) n/a(18) Ostalo(2044) Storitve(1168)

Predsednik in člani senata

Borut Smrdel(1169) dr. Aleksij Mužina(337) dr. Mateja Škabar(49) Franci Kodela(328) Jožef Kocuvan(970) mag. Gregor Šebenik(762) mag. Maja Bilbija(979) mag. Marija Bezovšek(112) mag. Marija Bukovec Marovt(92) mag. Mateja Škabar(825) mag. Metka Cerar(282) mag. Nataša Jeršič(1428) Mateja Škabar(1) Metka Cerar(4) Metoda Hrovat(95) Miriam Ravnikar Šurk(553) Nataša Jeršič(224) Nina Velkavrh(649) Samo Červek(361) Sonja Drozdek(1) Sonja Drozdek Šinko(1777) Tadeja Pušnar(651) Vesna Cukrov(424) Vida Kostanjevec(1686)