Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1888
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 47184)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep II Ips 24/2018 denacionalizacija nepremičnin - prepoved razpolaganja s premoženjem, glede katerega obstaja dolžnost vrnitve - gradnja stavbe - nedopustno ravnanje - protipravnost - civilni delikt - nemožnost vrnitve nepremičnine v naravi - povrnitev materialne škode Civilni oddelek DENACIONALIZACIJA - ODŠKODNINSKO PRAVO 11.4.2019
VSRS Sklep Cp 20/2019 obnova postopka - izločitev sodnika - izključitveni razlog - odklonitveni razlogi - videz nepristranskosti Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II DoR 143/2019 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - izvršilni postopek - sklep o izvršbi - pritožba zoper sklep o zavrnitvi ugovora zoper sklep o izvršbi - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II DoR 113/2019 predlog za dopustitev revizije - določitev pripadajočega zemljišča k stavbi - določitev funkcionalnega zemljišča - izvedenec geodetske stroke - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - STVARNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep II DoR 49/2019 dopuščena revizija - najemno razmerje za nedoločen čas - pravica do zasebne lastnine - pravica do neprofitne najemnine Civilni oddelek STANOVANJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 6/2018 premoženjska razmerja med zakonci - skupno premoženje zakoncev - upravljanje skupnega premoženja - obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem - skupni podjem - najem posojila - konkludentno soglasje - vrnitev posojila - odgovornost zakoncev za najeto posojilo - dolg zakonca kot samostojnega podjetnika posameznika - solidarna odgovornost - pravica do zasebne lastnine - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sklep I R 44/2019 določitev pristojnosti po višjem sodišču - predlog za delegacijo pristojnosti - ponoven predlog za delegacijo pristojnosti - res iudicata - zavrženje predloga Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 28.3.2019
VSRS Sodba II Ips 323/2017-8 lastninjenje po ZLNDL - družbena lastnina - pravica uporabe - ugotovitev lastninske pravice - pravni interes za ugotovitveni zahtevek - aktivna legitimacija - singularni pravni naslednik - ničnost pogodb - premoženje zadrug - obseg obrazložitve odločbe višjega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - LASTNINJENJE - OBLIGACIJSKO PRAVO - ZADRUGE 28.3.2019
VSRS Sklep Dsp 3/2019 zahteva za izločitev sodnika pritožbenega sodišča - odklonitveni razlog - dvom v nepristranost sodnika Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep III R 5/2019 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - videz nepristranskosti - odškodninska odgovornost države za delo sodnika Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep III DoR 9/2019-9 dopuščena revizija - odvoz odpadnih nagrobnih sveč s pokopališč na zbirno mesto - obveznost plačila prevoza - zbirni center - ravnanje s komunalnimi odpadki - izvajalec gospodarske javne službe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - KOMUNALNA DEJAVNOST - OBLIGACIJSKO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep VIII R 5/2019 predlog za določitev drugega stvarno pristojnega sodišča - delegacija pristojnosti - tehten razlog Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep III DoR 19/2019-8 stečajni postopek - izločitvena pravica - izločitvena pravica na terjatvah - uveljavljanje izločitvene pravice Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sodba III Ips 71/2018 pogodba o delu - razlaga jasnih pogodbenih določil - neposredna zahteva podjemnikovih sodelavcev do naročnika - plačilo izvedenih del - zadržanje plačila - odstopno upravičenje - začetek stečajnega postopka - pravne posledice sekundarnega stečajnega postopka - pobotanje medsebojnih terjatev - trditveno in dokazno breme Gospodarski oddelek GRADBENIŠTVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep VIII DoR 46/2019-6 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - redna odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga - posebno pravno varstvo pred odpovedjo - starši Delovno-socialni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DELOVNO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sodba III Ips 80/2017-3 pravica do povrnitve škode - prekoračitev tožbenega zahtevka - odškodninska odgovornost države - odgovornost države za delo sodišč - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - izčrpanje pravnih sredstev - pretrganje vzročne zveze Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO - USTAVNO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep VIII DoR 21/2019-6 predlog za dopustitev revizije - dopuščena revizija - odpoklic - ničnost sklepa - zakonitost odpovedi - odškodnina Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep VIII Ips 165/2018 pogodba o zaposlitvi za določen čas - začasno povečan obseg dela - veriženje pogodb - transformacija pogodbe o zaposlitvi za določen čas v pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep III DoR 140/2018-9 dopuščena revizija - pritožbena obravnava - izvedba glavne obravnave pred sodiščem druge stopnje - dokazna ocena izpovedbe prič - načelo kontradiktornosti postopka - načelo neposrednosti - načelo ustnosti - kreditna pogodba - menica - pogodba o odstopu terjatve - skupen namen pogodbenih strank - cesija - fiduciarna cesija Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 19.3.2019
VSRS Sklep II DoR 59/2019 predlog za dopustitev revizije - razlastitev - pravica do zasebne lastnine - odškodnina zaradi razlastitve - pravica do enakega varstva pravic - zastaranje terjatve - pretrganje zastaranja - pričetek teka zastaralnega roka - sprememba sodne prakse - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - NEPRAVDNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO - RAZLASTITEV 14.3.2019
VSRS Sklep I R 45/2019 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - uslužbenec pristojnega sodišča kot stranka v postopku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 73/2019 dovoljenost predloga za dopustitev revizije - laičen predlog - postulacijska sposobnost - opravljen pravniški državni izpit - obvezno zastopanje po odvetniku - zavrženje predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep I R 2/2019 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - prenos pristojnosti na drugo manj obremenjeno stvarno pristojno sodišče - nezadovoljstvo z delom sodišča - trajanje sodnega postopka - pravica do sojenja v razumem roku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 14/2019 predlog za dopustitev revizije - lastninjenje - družbena lastnina - kmetijska zemljišča - pridobitev lastninske pravice - odplačna pridobitev nepremičnine - društvo - lovska zveza - odločba Ustavnega sodišča - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA - LASTNINJENJE - STVARNO PRAVO 14.3.2019
VSRS Sklep II DoR 500/2018 dopuščena revizija - odpoved najemne pogodbe za neprofitno stanovanje - neprofitno najemno razmerje - neprofitna najemnina - pravna narava razmerja Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 14.3.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 1888 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(251) 2018(1467) 2017(1883) 2016(2100)
2015(2047) 2014(2019) 2013(2326) 2012(2606)
2011(2836) 2010(2998) 2009(3394) 2008(3024)
2007(2302) 2006(2036) 2005(2160) 2004(1751)
2003(1628) 2002(1719) 2001(1296) 2000(1109)
1999(1056) 1998(896) 1997(998) 1996(846)
1995(779) 1994(882) 1993(774) 1992(1)

Oddelki

Civilni oddelek(17169) Delovno-socialni oddelek(6762) Gospodarski oddelek(3340) Kazenski oddelek(7913) Upravni oddelek(12000)

Vpisniki

--(2) Cp(279) Cpg(58) Dor(3183) Dsp(78)
G(283) Ips(32543) Kp(200) Kr(188) Pri(20)
R(2763) Ru(41) U(2014) Up(5388) Upr(63)
Ur(40) Uv(41)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(4193) zahteva za varstvo zakonitosti(3080) zavrženje revizije(2431) dopuščena revizija(2152) predlog za dopustitev revizije(1875) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(1784) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1609) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(1425) pripor(1404) vrednost spornega predmeta(1402) pomembno pravno vprašanje(1395) kršitev kazenskega zakona(1319) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(1265) povrnitev negmotne škode(1213) povrnitev nepremoženjske škode(1184) telesne bolečine(1085) pravice obrambe(1036) denacionalizacija(1018) zavrnitev dokaznega predloga(975) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(955) razlogi o odločilnih dejstvih(905) strah(871) ponovitvena nevarnost(866) prenehanje delovnega razmerja(852) spor o pristojnosti(847) bistvene kršitve določb kazenskega posto...(827) odpoved pogodbe o zaposlitvi(808) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(786) trditveno in dokazno breme(765) revizija(762) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(758) dovoljena revizija(749) podlage odškodninske odgovornosti(747) višina denarne odškodnine(728) višina odškodnine(723) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(662) denarna odškodnina(661) začasna odredba(633) zelo hude posledice(620) povrnitev škode(617)