Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > SOVS
 

Judikati Vrhovnega sodišča Republike Slovenije

Stran 1 / 1874
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 46828)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSRS Sklep X Ips 339/2017 dovoljenost revizije - vrednostni kriterij - odlog izvršbe inšpekcijske odločbe - pravica ali obveznost ni izražena v denarni vrednosti - primerna uporaba ZPP Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 23.1.2019
VSRS Sklep VIII DoR 242/2018-6 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - vojak - tedenski počitek Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 23.1.2019
VSRS Sklep VIII DoR 247/2018-7 predlog za dopustitev revizije - ugoditev predlogu - dopuščena revizija - dodatek na delovno dobo Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 23.1.2019
VSRS Sklep X Ips 300/2017 dovoljenost revizije - zavrnitev izdaje gradbenega dovoljenja - pomembno pravno vprašanje - zelo hude posledice Upravni oddelek UPRAVNI SPOR 23.1.2019
VSRS Sklep X Ips 331/2017 dovoljenost revizije - razlastitev - stranski udeleženci - pomembno pravno vprašanje - pravno vprašanje ni pomembno po vsebini zadeve - jasno zakonsko besedilo Upravni oddelek RAZLASTITEV - UPRAVNI SPOR 23.1.2019
VSRS Sodba III Ips 75/2018-3 prenehanje terjatve s pobotom - dopustnost pobota Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO 22.1.2019
VSRS Sodba III Ips 52/2017 javna naročila - povrnitev škode - predvidljivost nastanka škode - opustitev - zavarovanje obveznosti izvajalca do podizvajalca - izročitev bančne garancije - protipravnost - neposlovna odškodninska odgovornost Gospodarski oddelek JAVNA NAROČILA - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 22.1.2019
VSRS Sodba III Ips 87/2018-3 kupna pogodba - predmet pogodbe - kritni kup - generična stvar - individualno določena stvar - izpolnitev obveznosti in posledice neizpolnitve - povrnitev škode v primeru, če se prodaja razdre - dopuščena revizija Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 22.1.2019
VSRS Sodba III Ips 49/2018 sojenje v brez nepotrebnega odlašanja (v razumnem roku) - povrnitev premoženjske škode - odškodnina zaradi kršitve pravice do sojenja brez nepotrebnega odlašanja - odgovornost države - objektivna odgovornost - podlage odškodninske odgovornosti - vzročna zveza - protipravnost Gospodarski oddelek ODŠKODNINSKO PRAVO 22.1.2019
VSRS Sklep II DoR 418/2018 predlog za dopustitev revizije - sočasnost izpolnitve - neizpolnitev pogodbene obveznosti - primeren dodatni rok - odstop od pogodbe - zavrnitev predloga za dopustitev revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.1.2019
VSRS Sodba X Ips 335/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek od dohodkov fizičnih oseb iz zaposlitve - prispevki za socialno varnost - plačilo regresa za letni dopust - rok za izplačilo - drug prejemek iz delovnega razmerja - načelo enakosti pred zakonom Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 65/2016 dovoljena revizija - vrednostni kriterij - davek na dodano vrednost (DDV) - nepriznanje odbitka ddv - neplačeviti subjekti (missing trader) - objektivne in subjektivne okoliščine - vedenje o goljufivih transakcijah - skrbnost pri poslovanju - sodna praksa Sodišča EU Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sodba X Ips 23/2018 davek na dobiček iz kapitala - dohodek od dobička iz kapitala - ugotavljanje davčne osnove - nabavna vrednost kapitala - vrednost kapitala v času pridobitve - vrednost kapitala v času odsvojitve - naknadna vplačila - d.o.o. - osnovni kapital in osnovni vložki - poslovni delež v gospodarski družbi - premoženjske pravice - glavna obravnava pred Vrhovnim sodiščem - dopuščena revizija - ugoditev reviziji Upravni oddelek DAVKI 16.1.2019
VSRS Sklep II DoR 411/2018 dopuščena revizija - gospodarske javne službe - lastninjenje po ZGJS - pasivna legitimacija - ustanovitev nove občine - ustanovitev Občine Ankaran - skupno premoženje občin - razdelitev skupnega premoženja - dejanska raba nepremičnin - namenska raba Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - LASTNINJENJE - LOKALNA SAMOUPRAVA - STVARNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep I R 222/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz drugih tehtnih razlogov - nezadovolstvo z delom sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep I R 218/2018 določitev krajevne pristojnosti po višjem sodišču - delegacija pristojnosti iz tehtnih razlogov - objektivna nepristranskost sodišča - odškodninski spor - odgovornost države za delo sodišč - protipravno ravnanje sodnika Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 368/2018, II Ips 372/2018 dopuščena revizija - družbena pogodba (societas) - pogodba o skupnosti imovine - obličnost pogodbe - stvarni vložek - delitev dobička - dobiček od kapitala - letno poročilo - izplačilo dobička - pasivna legitimacija - zastaranje - zastaralni rok - gospodarska pogodba - pričetek teka zastaralnega roka - pretrganje zastaranja - prenehanje družbe civilnega prava - konkretizacija tožbenega zahtevka - sprememba dejanskega stanja pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sklep II DoR 410/2018 dopuščena revizija - gospodarske javne službe - lastninjenje po ZGJS - pridobitev lastninske pravice - pasivna legitimacija - ustanovitev nove občine - ustanovitev Občine Ankaran - skupno premoženje občin - nujno sosporništvo - odtujitev stvari med pravdo - načelo zaupanja v podatke zemljiške knjige - domneva dobre vere - trditveno in dokazno breme - priznanje dejstev - glavna obravnava pred sodiščem druge stopnje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE - LASTNINJENJE - LOKALNA SAMOUPRAVA - STVARNO PRAVO 10.1.2019
VSRS Sodba II Ips 129/2017 povrnitev premoženjske škode - igre na srečo - zmanjšanje premoženja zaradi iger na srečo - odgovornost igralnice - odgovornost koncesionarja - škoda - protipravnost Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 27.12.2018
VSRS Sodba II Ips 187/2018 preživninska obveznost staršev - prenehanje preživninske obveznosti - invalid - polnoletni invalidni otrok - zadostna sredstva za preživljanje - pravni standard - dopuščena revizija Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep II Ips 272/2017 dovoljenost revizije - tožba za izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj - paulijanska tožba - nedenarni tožbeni zahtevek - objektivna in subjektivna kumulacija tožbenih zahtevkov - zavrženje revizije Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 197/2018 varstvo potrošnikov - potrošniška kreditna pogodba - valuta obveznosti (valutna klavzula) - aleatorna pogodba - dolgoročni kredit v CHF - posojilo v tuji valuti - ničnost pogodbe - predmet pogodbe - nepošteni pogodbeni pogoji - pojasnilna dolžnost banke - informacijska dolžnost banke - Direktiva Sveta 93/13/EGS - sodna praksa Sodišča Evropske unije - trditveno in dokazno breme - prehod dokaznega bremena Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba II Ips 175/2017 zavarovanje odgovornosti - povrnitev premoženjske škode - odgovornost notarja - skrbnost dobrega strokovnjaka Civilni oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sklep I Kr 60/2018 krajevna pristojnost - spor o pristojnosti - delavnostna teorija - sedež pravne osebe Kazenski oddelek PREKRŠKOVNO PROCESNO PRAVO 20.12.2018
VSRS Sodba VIII Ips 6/2018 odpoved pogodbe o zaposlitvi s ponudbo nove - odpoved pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti - predčasna razrešitev - dekan - nezakonita razrešitev - neutemeljen odpovedni razlog Delovno-socialni oddelek DELOVNO PRAVO 19.12.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 1874 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(18) 2018(1360) 2017(1873) 2016(2099)
2015(2044) 2014(2019) 2013(2325) 2012(2606)
2011(2836) 2010(2998) 2009(3393) 2008(3024)
2007(2302) 2006(2036) 2005(2160) 2004(1751)
2003(1628) 2002(1719) 2001(1296) 2000(1109)
1999(1056) 1998(896) 1997(998) 1996(846)
1995(779) 1994(882) 1993(774) 1992(1)

Oddelki

Civilni oddelek(17003) Delovno-socialni oddelek(6694) Gospodarski oddelek(3314) Kazenski oddelek(7865) Upravni oddelek(11952)

Vpisniki

--(2) Cp(267) Cpg(58) Dor(3074) Dsp(74)
G(283) Ips(32358) Kp(199) Kr(181) Pri(20)
R(2744) Ru(41) U(2013) Up(5370) Upr(63)
Ur(40) Uv(41)

Instituti / Izbor najpogostejših

dovoljenost revizije(4172) zahteva za varstvo zakonitosti(3077) zavrženje revizije(2417) dopuščena revizija(2083) predlog za dopustitev revizije(1800) zmotna ali nepopolna ugotovitev dejanske...(1783) določitev krajevne pristojnosti po višje...(1597) bistvena kršitev določb kazenskega posto...(1426) pripor(1399) vrednost spornega predmeta(1396) pomembno pravno vprašanje(1388) kršitev kazenskega zakona(1303) bistvena kršitev določb pravdnega postop...(1256) povrnitev negmotne škode(1213) povrnitev nepremoženjske škode(1177) telesne bolečine(1083) pravice obrambe(1036) denacionalizacija(1017) zavrnitev dokaznega predloga(969) delegacija pristojnosti iz tehtnih razlo...(944) razlogi o odločilnih dejstvih(906) strah(871) ponovitvena nevarnost(863) prenehanje delovnega razmerja(852) spor o pristojnosti(841) bistvene kršitve določb kazenskega posto...(827) odpoved pogodbe o zaposlitvi(804) duševne bolečine zaradi zmanjšane življe...(786) revizija(760) trditveno in dokazno breme(758) dovoljena revizija(737) podlage odškodninske odgovornosti(736) višina denarne odškodnine(728) zavrnitev predloga za dopustitev revizij...(723) višina odškodnine(718) denarna odškodnina(660) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(651) začasna odredba(625) zelo hude posledice(619) povrnitev škode(613)