FinD - Kazalo Iesp
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP > M
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 18
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 446)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSL Sklep II Ip 645/2019 izvršba za uveljavitev nedenarne terjatve - zahtevek za vrnitev na delo - pravočasnost predloga - priznanje in izvršitev tuje sodne odločbe - hrvaška sodna odločba - vrnitev delavca, ki je tujec, na delo - dovoljenje tujcu - izvršljivost izvršilnega naslova - nemožnost izpolnitve Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 9.5.2019
VSC Sklep Cpg 18/2019 materialno procesno vodstvo - uporaba materialnega prava - uporaba mednarodne konvencije - ugovor zastaranja Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 17.4.2019
VSM Sodba III Cp 360/2019 razveza zakonske zveze - sodna pristojnost - materialno pravo - pravo EU - pristojnost slovenskega sodišča v sporu z mednarodnim elementom - nevzdržnost zakonske zveze - ugotavljanje dejanskega prebivališča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 16.4.2019
VSL Sklep I Cp 522/2019 pristojnost slovenskega sodišča - uporaba italijanskega prava Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 3.4.2019
VSL Sklep I Cpg 103/2019 zakup nepremičnine - zakupna pogodba - spor z mednarodnim elementom - pristojnost slovenskega sodišča - izključna pristojnost - pristojnost tujega sodišča - sporazum o pristojnosti - sklicevanje na sporazum o pristojnosti - Uredba 1215/2012 (Bruselj I bis) Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - POGODBENO PRAVO 26.3.2019
VSL Sklep IV Cp 495/2019 prekinitev postopka - pristojnost slovenskega sodišča Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 14.3.2019
VSL Sklep IV Cp 436/2019 začasna odredba o varstvu in vzgoji otroka - zahteva za vrnitev otroka v matično državo - Haaška konvencija - Bruseljska uredba - otrokovo običajno prebivališče - ovire za vrnitev - predhodno vprašanje Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 14.3.2019
VSL Sklep II Cp 64/2019 prekinitev zapuščinskega postopka in napotitev na pravdo - pogoji za prekinitev zapuščinske obravnave in napotitev na pravdo - spor o dejstvih - spor o veljavnosti oporoke - veljavnost oporoke - svoboda testiranja - mednarodna oporoka - spor z mednarodnim elementom - uporaba domačega prava - pravna vprašanja Civilni oddelek DEDNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 13.3.2019
VSL Sklep IV Cp 190/2019 razveza zakonske zveze - razmerje z mednarodnim elementom - pristojnost slovenskega sodišča - navezne okoliščine - običajno prebivališče - uporaba slovenskega prava Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 27.2.2019
VSL Sodba II Cp 1547/2018 odškodninska odgovornost države - prisilna sredstva - uporaba prisilnih sredstev policistov - uporaba prisilnega sredstva za vklepanje - namestitev v poseben prostor - nujna medicinska pomoč - privolitev pacienta v zdravljenje ali poseg Civilni oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - MEDICINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 6.2.2019
VSL Sklep IV Cp 2535/2018 tožba za znižanje preživnine - preživninski spor - spor z mednarodnim elementom - (ne)pristojnost slovenskih sodišč - pristojnost tujega sodišča - otrokovo običajno prebivališče Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 31.1.2019
VSL Sklep Cst 44/2019 začetek postopka zaradi insolventnosti - predlog upnika za začetek postopka osebnega stečaja - uvedba stečajnega postopka - nastanek pravnih posledic začetka stečajnega postopka - krajevna pristojnost stečajnega sodišča - pristojnost slovenskega sodišča - odsvojitev premoženja - navodila sodišča upravitelju - zaščitni ukrepi - začasna odredba proti stečajnemu dolžniku - začasna odredba v zavarovanje denarne terjatve Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 23.1.2019
VSL Sodba II Cp 2096/2018 avtorska pravica - varstvo avtorske pravice - kršitev avtorske pravice - odškodnina - odgovornost za programske vsebine in njihovo razširjanje - izdajatelj medija - odgovorni urednik - pasivna legitimacija - objava avtorskega dela - objava v medijih Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 23.1.2019
VSL Sodba II Cp 2019/2018 kršitev osebnostnih pravic - razžalitev v tisku - duševne bolečine zaradi kršitev pravic osebnosti - relativno javna oseba - pravica do svobode izražanja medijev - kolizija ustavnih pravic - resničnost dejstev - neresnična dejstva - kontekst objave - umik objave - odškodnina zaradi posega v osebnostne pravice - višina odškodnine Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 9.1.2019
VSL Sklep I Cp 1736/2018 spor z mednarodnim elementom - pristojnost slovenskega sodišča - potrošniška pogodba - dobava vode - kraj izpolnitve obveznosti Civilni oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 6.12.2018
VSL Sklep IV Cp 2215/2018 sodna pristojnost slovenskega sodišča - (ne)pristojnost slovenskih sodišč - spori iz družinskega razmerja - skupno prebivališče - stalno prebivališče - stalno prebivališče otroka - začasno prebivališče - tuje državljanstvo - tuje državljanstvo zakoncev - državljanstvo otrok - sedež in prebivališče pravdnih strank Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 28.11.2018
VSL Sodba I Cpg 533/2017 invalidska pokojnina - zavarovanje avtomobilske odgovornosti - regresni zahtevek - škoda, povzročena s prometno nesrečo - odgovornostna zavarovalnica - prenos odškodninske terjatve - uporaba avstrijskega prava za prenos odškodninske terjatve - pravno razmerje z mednarodnim elementom - kraj škodnega dogodka - nepogodbena odškodninska odgovornost - pasivna stvarna legitimacija - obseg povračila - lex specialis - obvezna zavarovanja v prometu - povračilni zahtevek - retroaktivna uporaba zakona - zavarovalna pogodba - sorazmerni del Gospodarski oddelek MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POKOJNINSKO ZAVAROVANJE - ZAVAROVALNO PRAVO 22.11.2018
VSL Sodba in sklep II Cp 971/2018 umik tožbe - izjava o umiku tožbe - soglasje k umiku tožbe - razmerje z mednarodnim elementom - pravo, s katerim je razmerje najtesneje povezano - bianco menica - zastaranje - menična izjava - menično pooblastilo - prekoračitev pooblastila - datum dospelosti menice - unovčenje menice - rok Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 14.11.2018
VSL Sodba II Cp 1393/2018 varstvo osebnostnih pravic - odškodninska odgovornost zaradi kršitve osebnostne pravice - okrnitev ugleda pravne osebe - tehtanje pravic v koliziji - pravica do ugleda ali dobrega imena - pravica do svobodnega izražanja - objava mnenja - vsebina izjave - (ne)resničnost izjave - delitev nadomestil za uporabo avtorskih del - kabelska retransmisija avdiovizualnih del Civilni oddelek MEDIJSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 14.11.2018
VSL Sklep IV Cp 2220/2018 začasna odredba - začasna odredba o dodelitvi otroka - spor z mednarodnim elementom - pristojnost slovenskega sodišča - pristojnost tujega sodišča - določitev pristojnosti - Bruseljska uredba IIa - običajno bivališče - nujni ukrep - vloga centra za socialno delo v sodnem postopku Civilni oddelek DRUŽINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 8.11.2018
VSL Sklep II Cp 1455/2018 določitev pristojnosti - mednarodna pristojnost - pristojnost slovenskega sodišča - stvarna pristojnost - preizkus pristojnosti - čezmejno dedovanje - mednarodni element - običajno prebivališče - običajno prebivališče zapustnika Civilni oddelek DEDNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 7.11.2018
VSL Sodba II Cp 586/2018 spor o pristojnosti - mednarodna pristojnost - mednarodni element - pogodbeno razmerje - predmet spora - izpolnitev obveznosti - plačilo opravljenih storitev - plačilo računa za mobilni telefon - pristojnost slovenskega sodišča - pristojnost sodišča RS - kraj izpolnitve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO - PRAVO EVROPSKE UNIJE 19.10.2018
VSC Sodba in sklep Cp 180/2018 sepsa - zdravniška napaka (medicinska napaka) Civilni oddelek MEDICINSKO PRAVO - ODŠKODNINSKO PRAVO 18.10.2018
VSL Sklep IV Cp 1971/2018 priznanje tuje sodne odločbe - postopek za priznanje tuje sodne odločbe - predhodno vprašanje - litispendenca - pravnomočnost - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka - pravica do meritorne odločitve Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 17.10.2018
VSL Sodba IV Cp 1886/2018 spori iz razmerja med starši in otroki - spor o preživljanju - razmerja med razvezanima zakoncema - spor z mednarodnim elementom - uporaba prava - običajno bivališče - preživninska dolžnost - preživljanje nepreskrbljenega zakonca po razvezi zakonske zveze - ogroženo lastno preživljanje - krivdni razlog - sprememba preživnine - spremenjene potrebe upravičenca ali zmožnosti zavezanca - preživninske potrebe otroka - pridobitne sposobnosti zavezanca - višina preživnine za otroka - pravica uporabe svojega jezika v postopku - prevajanje listin - vročanje vabil v jeziku, ki je v uradni rabi - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO - MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO 10.10.2018
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 18 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

< Vsi
ABCČDEFGHIJKLM NOPRSŠTUVZŽ
> MATIČNE KNJIGE(2) > MEDICINSKO PRAVO(32) > MEDIJSKO PRAVO(100) > MEDNARODNO JAVNO PRAVO(1) > MEDNARODNO PRAVO ČLOVEKOVIH PRAVIC(8) > MEDNARODNO ZASEBNO PRAVO(303) > MEDVOJNI PROCESI(1)

Datum seje

2019(14) 2018(44) 2017(43) 2016(50)
2015(52) 2014(36) 2013(28) 2012(31)
2011(25) 2010(20) 2009(21) 2008(11)
2007(11) 2006(9) 2005(12) 2004(2)
2003(7) 2002(5) 2001(3) 2000(11)
1999(6) 1998(1) 1997(1) 1994(1)
1993(2)

Oddelki

Civilni oddelek(313) Gospodarski oddelek(101) Izvršilni oddelek(24) Kazenski oddelek(4) Oddelek za individualne in kolektivne de...(3) Oddelek za prekrške(1)

Vpisniki

Cp(310) Cpg(95) Cst(5) Ip(26)
Kp(4) Pdp(3) PRp(1) R(2)

Instituti / Izbor najpogostejših

spor z mednarodnim elementom(64) pristojnost slovenskega sodišča(49) mednarodna pristojnost(26) uporaba tujega prava(24) svoboda izražanja(22) objava popravka(21) uporaba prava(17) tožniška varščina(15) povrnitev nepremoženjske škode(15) uporaba slovenskega prava(15) razmerje z mednarodnim elementom(13) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(12) vzročna zveza(12) protipravnost(12) varščina za pravdne stroške(12) pojasnilna dolžnost(12) zastaranje(12) kršitev osebnostnih pravic(11) odškodninska odgovornost(10) začasna odredba(10) kršitev pojasnilne dolžnosti(10) pasivna legitimacija(10) pravica do popravka(9) mednarodna pristojnost slovenskega sodiš...(9) predhodno vprašanje(9) stroški postopka(8) mednarodni element(8) materialno procesno vodstvo(8) posojilna pogodba(8) medicinska napaka(8) trditveno in dokazno breme(8) izključna pristojnost(8) kolizija ustavnih pravic(8) razveza zakonske zveze(8) osebnostne pravice(7) poseg v čast in dobro ime(7) navezne okoliščine(7) izvršitev tuje sodne odločbe(7) pravica do svobode izražanja(7) aktivna legitimacija(7)