Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 3288
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 82193)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSM Sklep I Ip 84/2019 izvršilni stroški - neobrazložen sklep o stroških - stroški postopka po obračunu izvršitelja Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 29.3.2019
VSL Sklep II Cp 493/2019 začasni zastopnik - nagrada zakonitega zastopnika - stroški začasnega zastopnika - pravdni strošek - predlog za postavitev začasnega zastopnika - odvetnik postavljen po uradni dolžnosti - plačilo storitev brezplačne pravne pomoči Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ODVETNIŠTVO 27.3.2019
VSL Sodba II Cp 1641/2018 plačilo kupnine - znižanje kupnine - trditveno in dokazno breme - razpravno načelo - neizvedba dokazov Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 27.3.2019
VSL Sklep I Cp 143/2019 dedna pravica - ustanovitev dedne pravice - smrt dediča - smrt dediča po uvedbi dedovanja in pred izdajo sklepa o dedovanju - določitev dednih deležev Civilni oddelek DEDNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sklep I Cp 226/2019 prekinitev zapuščinskega postopka - prekinitev postopka - razlogi za prekinitev zapuščinskega postopka - predhodno vprašanje - vložitev ustavne pritožbe Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 27.3.2019
VSL Sklep I Cp 208/2019 vročanje - napačno ugotovljeno dejansko stanje - poziv k dopolnitvi tožbe - pravočasna dopolnitev tožbe - nepravilno zavrženje tožbe - odločitev o stroških pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.3.2019
VSL Sklep II Cp 256/2019 plačilo nagrade in stroškov izvedenca - dopolnitev izvedenskega mnenja - stroški za dopolnitev izvedenskega mnenja - dokaz z izvedencem - enoten dokaz Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 26.3.2019
VSL Sklep II Cpg 816/2018 gospodarski spor majhne vrednosti - narok - izostanek z naroka obeh strank - domneva umika tožbe - vrnitev v prejšnje stanje - upravičen vzrok za zamudo - bolezen odvetnika - bistvena kršitev določb pravdnega postopka - nasprotje med izrekom in obrazložitvijo - nasprotje v razlogih sodbe - napačen pravni pouk Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 25.3.2019
VSL Sklep I Cp 508/2019 predlog za oprostitev plačila sodne takse - poziv na dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za oprostitev plačila sodne takse - vročanje sodnih pisanj - vročanje pisanj pooblaščencu - pravne posledice začetka stečajnega postopka - prenos pooblastil na upravitelja - stečajni upravitelj kot zakoniti zastopnik - ustreznost pooblastila za zastopanje - procesne predpostavke - opustitev pravilne vročitve - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 21.3.2019
VSM Sklep IV Kp 23403/2016 zavrženje obtožnega predloga - kaznivo dejanje protizakonitega, pristranskega in krivičnega sojenja - ustavitev kazenskega postopka - dejanje ni kaznivo dejanje - konkretizacija kršitev - zavestna kršitev predpisov Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 21.3.2019
VSL Sklep II Cp 2267/2018 stranska intervencija - stranska intervencija v pravdi - pravni interes za intervencijo - intervencijski interes - skupno premoženje - obveznosti v zvezi s skupnim premoženjem - nerazdelna odgovornost zakoncev za prevzete obveznosti - regresni zahtevek Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DRUŽINSKO PRAVO 20.3.2019
VSL Sklep Cst 114/2019 začetek postopka osebnega stečaja - dolžnik kot solidarni porok - zaveza kot porok in plačnik - upnik kot upravičeni predlagatelj začetka stečajnega postopka - procesna legitimacija - predpostavke - predlog za začetek postopka osebnega stečaja - sorazmernost ukrepa Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 20.3.2019
VSL Sklep Cst 118/2019 postopek osebnega stečaja - končanje postopka osebnega stečaja - sklep o končni razdelitvi - razdelitev premoženja upnikom - nesorazmerni stroški - prenos premoženja, ki ga ni mogoče unovčiti - zmotna uporaba materialnega prava Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 20.3.2019
VSL Sklep I Cp 276/2019 prekinitev zapuščinskega postopka - pogoji za prekinitev postopka - predhodno vprašanje - prekinitev zapuščinskega postopka in napotitev na pravdo - dedič - določitev kroga dedičev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 20.3.2019
VSL Sklep Cst 108/2019 posebna razdelitvena masa - sklep o razdelitvi posebne razdelitvene mase - procesne predpostavke za pritožbo - pritožbeni razlogi - nedovoljena pritožba - zavrženje pritožbe Gospodarski oddelek STEČAJNO PRAVO 19.3.2019
VSL Sodba I Cpg 868/2018 postopek osebnega stečaja - izpodbijanje dolžnikovih pravnih dejanj v stečaju - pravne posledice uspešne uveljavitve izpodbojnega zahtevka - rok za uveljavitev izpodbojnega zahtevka - prodajna pogodba - motorno vozilo - ožje povezane osebe - objektivni element izpodbojnosti - vezanost sodišča na procesni sklep - izvedba dokazov - zavrnjeni dokazi - zaslišanje strank - ogled - dokazovanje z izvedencem - nestrinjanje z izvedenskim mnenjem - prekluzija - opozorilo na posledice zamude roka za predložitev vloge - sprememba tožbe - izpodbojni zahtevek - dajatveni denarni zahtevek - nadomestitev vrednosti stvari - vrnitveni zahtevek - nedovoljene pritožbene novote - priznana dejstva - obrazloženost stroškovne odločitve Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STEČAJNO PRAVO 19.3.2019
VSL Sklep I Cp 169/2019 prepozna pritožba - zapuščinski postopek - računanje roka - smiselna uporaba določb ZPP Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - DEDNO PRAVO 18.3.2019
VSL Sklep I Cpg 166/2019 stroški postopka - sodna poravnava - vsaka stranka krije svoje stroške - res iudicata - absolutna bistvena kršitev določb pravdnega postopka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 18.3.2019
VSL Sklep II Cp 48/2019 ugovor zoper plačilni nalog za plačilo sodne takse - odločitev o stroških postopka v sodbi - dolžnost povrnitve stroškov postopka - povrnitev stroškov postopka - plačilo sodne takse nasprotni stranki - uspeh stranke v postopku, ki je bila oproščena plačila sodnih taks - terjatev države Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 15.3.2019
VSL Sklep II Cp 441/2019 ugovor zoper plačilni nalog - vzpostavitev etažne lastnine - posamezni del stavbe Civilni oddelek SODNE TAKSE 15.3.2019
VSL Sklep I Cpg 635/2018 predlog za taksno oprostitev - poziv na dopolnitev predloga za oprostitev plačila sodne takse - zavrženje predloga za taksno oprostitev - pravni interes za pritožbo Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 15.3.2019
VSL Sodba II Cp 2388/2018 štetje rokov - fikcija vročitve - terjatev upravnika večstanovanjske hiše - obratovalni stroški - stroški upravljanja - neupravičena obogatitev Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - STANOVANJSKO PRAVO 15.3.2019
VSL Sklep II Cp 171/2019 zavrženje tožbe - pooblastilo odvetniku za vložitev tožbe - predložitev pooblastila Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 15.3.2019
VSL Sodba in sklep II Cpg 947/2018 spor majhne vrednosti - podjemna pogodba - prepozen odgovor na pritožbo - pravni interes za pritožbo - zavrženje pritožbe - izvenpravdni pobot - vročitev vabila na zaslišanje stranki - vročanje pravni osebi - vročanje po pooblaščencu - vročanje zakonitemu zastopniku - zaslišanje stranke - zaslišanje zakonitega zastopnika pravne osebe Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 14.3.2019
VSL Sodba I Cpg 949/2018 shranjevalna pogodba - trajno dolžniško razmerje - odpoved pogodbe - oblika odpovedi - navadna pošiljka - priporočena pošiljka Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 14.3.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 3288 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(633) 2018(5932) 2017(6819) 2016(6485)
2015(7581) 2014(6701) 2013(5889) 2012(4728)
2011(4863) 2010(5054) 2009(4738) 2008(1784)
2007(2310) 2006(2404) 2005(2550) 2004(993)
2003(909) 2002(913) 2001(1932) 2000(4577)
1999(2567) 1998(218) 1997(209) 1996(363)
1995(218) 1994(493) 1993(330)

Oddelki

Civilni oddelek(36952) Gospodarski oddelek(18001) Izvršilni oddelek(3102) Kazenski oddelek(4436) Oddelek za individualne in kolektivne de...(13811) Oddelek za prekrške(604) Oddelek za socialne spore(5286) Upravni oddelek(1)

Vpisniki

CDn(553) Cp(35514) Cpg(15685) Cst(1993)
EPVDp(104) Gpp(3) Ip(3954) Kdp(6)
Kp(4380) Kr(34) Pdp(13808) PRp(502)
PRpv(2) PRr(2) PRrp(1) Psp(5272)
R(283) Rg(96) Su(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

začasna odredba(1774) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1767) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1640) spor majhne vrednosti(1575) stroški postopka(1372) poslovni razlog(1306) zamudna sodba(1305) trditveno in dokazno breme(1170) zavrženje tožbe(1040) odškodninska odgovornost(1037) zastaranje(1024) dokazna ocena(1001) nepremoženjska škoda(907) plača(893) dokazno breme(889) odškodninska odgovornost delodajalca(848) odškodnina(826) odpravnina(790) umik tožbe(769) pravni interes(760) prekinitev postopka(755) neupravičena obogatitev(740) pravdni stroški(703) prenehanje delovnega razmerja(671) vzročna zveza(664) sodno varstvo(664) neupravičena pridobitev(648) motenje posesti(641) materialno procesno vodstvo(635) krivdna odgovornost(628) kršitev obveznosti iz delovnega razmerja(616) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(601) objektivna odgovornost(581) starostna pokojnina(571) zavrženje pritožbe(558) stvarna pristojnost(555) dokazovanje(549) napotitev na pravdo(543) vročanje(538) ničnost(527)