Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Sodna praksa > IESP
 

Judikati višjih sodišč Republike Slovenije

Stran 1 / 3214
Dokumenti od 1 do 25 (od skupaj 80343)
Opravilna številka Institut Oddelek Področje Datum seje
VSM Sklep I Ip 895/2018 ustavitev izvršilnega postopka - pravnomočen sklep o izvršbi - načelo oficialnosti - poplačilo obveznosti - ustavitev izvršbe - faza oprave izvršbe Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 7.2.2019
VSC Sodba Cpg 191/2018 pogodba o zastopanju - posredniška pogodba - distribucijska pogodba Gospodarski oddelek OBLIGACIJSKO PRAVO - POGODBENO PRAVO 30.1.2019
VSM Sklep I Ip 702/2018 neposredno izvršljiv notarski zapis - neustrezno oziroma nezadostno strukturiranje dolžnikove obveznosti - navedbe v predlogu za izvršbo - preizkus skladnosti izvršilnega predloga z izvršilnim naslovom - višina upnikove terjatve - trditvena podlaga - trditveno in dokazno breme - razpravno načelo - obrazložen ugovor dolžnika zoper sklep o izvršbi na podlagi izvršljivega notarskega zapisa - pavšalne navedbe Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO 23.1.2019
VSM Sklep IV Kp 6520/2017 kaznivo dejanje poneverbe in neupravičene uporabe tujega premoženja - obvezne sestavine obtožnega predloga - nepopoln obtožni predlog - formalni preizkus obtožnega akta - materialni vsebinski preizkus obtožnega akta - zavrženje obtožnega predloga Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 22.1.2019
VSM Sklep I Cpg 12/2019 predlog za oprostitev ali obročno plačilo sodnih taks - premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje pravne osebe - relevantni podatki - poziv za dopolnitev predloga za taksno oprostitev Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 17.1.2019
VSM Sklep I Ip 836/2018 prehod terjatve - prehod terjatve na dediča - univerzalno pravno nasledstvo - izvršilni naslov - javna listina - dejstva, ki jih stranka ne zanika - pravica do enakega varstva pravic - obrazložen odstop od sodne prakse - sklep o dedovanju Izvršilni oddelek DEDNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 17.1.2019
VSM Sklep II Kp 2624/2014 začasno zavarovanje zahtevka za odvzem premoženjske koristi - podaljšanje začasnega zavarovanja - trajanje začasnega zavarovanja - odprava začasnega zavarovanja - ugovor zoper obtožnico - dopolnitev preiskave Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 17.1.2019
VSM Sklep II Kp 21214/2012 zagovornik po uradni dolžnosti - razrešitev zagovornika po uradni dolžnosti - kršitev pravice obdolženca do obrambe Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 16.1.2019
VSC Sklep Cpg 185/2018 načelo kontradiktornosti - pravica do izjave - enakost orožij - odvetniška družba - opravičljivi razlogi za izostanek - zdravniško opravičilo - javna listina - skrbnost dobrega strokovnjaka Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 16.1.2019
VSM Sklep II Kp 33546/2015 izvršitev kazni zapora z delom v splošno korist - delo v splošno korist - kršitev obveznosti iz dela v splošno korist - podaljšanje roka za izvršitev obveznosti - nepodaljšljivost roka Kazenski oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 15.1.2019
VSL Sklep II Ip 3162/2018 prednostne terjatve - prednostno poplačilo - obresti - zamudne obresti - prispevki za socialno zavarovanje - davščine - vrstni red plačila davka - zastavni upnik - akcesornost zamudnih obresti Izvršilni oddelek DAVKI - IZVRŠILNO PRAVO 11.1.2019
VSM Sklep II Kp 39146/2018 predmet pritožbenega preizkusa - pravnomočna sodba v kazenskem postopku - priznanje tuje sodne odločbe - odklonitveni razlog - pravica do uporabe jezika v postopku - izvršitev kazni zapora Kazenski oddelek IZVRŠEVANJE KAZENSKIH SANKCIJ - KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSL Sklep II Cp 1271/2018 predlog za izdajo dopolnilnega sklepa o stroških - odločanje po sodniku posamezniku Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSM Sodba II Kp 11153/2017 bistvene kršitve določb postopka - kršitev pravice do obrambe - kršitev pravice do izjave - zavrnitev dokaznih predlogov - zavrnitev dokaznega predloga za postavitev izvedenca - poslovna goljufija - zakonski znak kaznivega dejanja - preslepitev - eventualni naklep Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSM Sodba IV Kp 53287/2016 preklic pogojne obsodbe - rok za preklic pogojne obsodbe - neizpolnitev posebnega pogoja - nepodaljšljivost roka Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO 10.1.2019
VSK Sklep I Cpg 235/2018 obnova postopka - pravni interes za vložitev predloga - nova dejstva in novi dokazi kot obnovitveni razlog - začetek teka roka za obnovo postopka - začetek teka subjektivnega roka za vložitev predloga za obnovo - sodne počitnice - zamuda roka - sprememba sodne prakse - sprememba sodne prakse kot obnovitveni razlog Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSM Sklep IV Kp 24393/2013 zahteva za obnovo kazenskega postopka - zavrženje zahteve za obnovo kazenskega postopka - oprostitev plačila sodne takse Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 10.1.2019
VSM Sklep V Kp 45306/2015 izločitev dokazov - izločitev nezakonito pridobljenih dokazov - prikriti preiskovalni ukrep - dokazi, pridobljeni s prikritimi preiskovalnimi ukrepi - uničenje gradiva, pridobljenega s prikritimi preiskovalnimi ukrepi - uničenje podatkov - procesni prekluzivni rok - izločitev sodnika - prisluhi - odredba za hišno preiskavo - obrazložitev odredbe - sadež zastrupljenega drevesa - zaseg predmeta - preiskava elektronske naprave Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 9.1.2019
VSL Sklep I Cp 2505/2018 začasna odredba - skupno premoženje - prepoved odtujitve in obremenitve poslovnega deleža Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - ZAVAROVANJE TERJATEV 9.1.2019
VSL Sklep II Ip 3065/2018 bistvena kršitev določb pravdnega postopka - zastopanje - pravilnost zastopanja - varstvo pravic zastopanega - nepravilno zastopanje nasprotne stranke - nepravilnost zastopanja - nepopolna vloga - ugovor zoper sklep o izvršbi Izvršilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - IZVRŠILNO PRAVO 9.1.2019
VSM Sodba III Kp 23887/2018 dejansko stanje - silobran - bistveno zmanjšana prištevnost - kazenska sankcija - olajševalne in obteževalne okoliščine - omilitev kazni Kazenski oddelek KAZENSKO MATERIALNO PRAVO - KAZENSKO PROCESNO PRAVO 9.1.2019
VSL Sklep I Cpg 897/2018 prekinitev postopka - predhodno vprašanje - zastaranje odškodninskega zahtevka - razlogi za prekinitev postopka - škoda, povzročena s kaznivim dejanjem Gospodarski oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 9.1.2019
VSL Sklep II Ip 2742/2018 ugovor po izteku roka - ugovor dolžnika po izteku roka - izpolnitev dolžnika ali tretjega - pooblaščenec - prekoračitev pooblastila - nadaljevanje izvršbe - nadaljevanje odložene izvršbe pred pretekom časa - izvršilni stroški Izvršilni oddelek IZVRŠILNO PRAVO - OBLIGACIJSKO PRAVO 9.1.2019
VSM Sklep II Kp 48881/2018 izročitev zahtevane osebe - pogoji za izročitev - milejši predpis - absolutno zastaranje kazenskega pregona Kazenski oddelek KAZENSKO PROCESNO PRAVO 9.1.2019
VSL Sklep I Cp 2376/2018 oprostitev plačila sodne takse - odlog plačila sodne takse - predlog za oprostitev plačila sodne takse - predlog za odlog plačila sodne takse - oprostitev plačila sodne takse pravne osebe - pogoji za oprostitev plačila sodne takse - premoženjsko, finančno in likvidnostno stanje pravne osebe - zmožnost takojšnjega plačila sodne takse - trditveno in dokazno breme Civilni oddelek CIVILNO PROCESNO PRAVO - SODNE TAKSE 7.1.2019
<<  Prejšnja | Stran: 1 2 3 ... 3214 | Naslednja  >>

Očisti

Področja

A B C Č D E F G HI J K L M N O P R S Š T U V Z Ž

Datum seje

2019(27) 2018(5022) 2017(6779) 2016(6329)
2015(7544) 2014(6697) 2013(5887) 2012(4727)
2011(4862) 2010(5054) 2009(4738) 2008(1783)
2007(2310) 2006(2403) 2005(2550) 2004(991)
2003(902) 2002(906) 2001(1893) 2000(4548)
1999(2565) 1998(219) 1997(209) 1996(359)
1995(218) 1994(491) 1993(330)

Oddelki

Civilni oddelek(36218) Gospodarski oddelek(17631) Izvršilni oddelek(3052) Kazenski oddelek(4245) Oddelek za individualne in kolektivne de...(13474) Oddelek za prekrške(588) Oddelek za socialne spore(5134) Upravni oddelek(1)

Vpisniki

CDn(536) Cp(34803) Cpg(15412) Cst(1903)
EPVDp(102) Gpp(3) Ip(3901) Kdp(6)
Kp(4192) Kr(31) Pdp(13465) Ppd(5)
PRp(488) PRpv(2) PRr(2) PRrp(1)
Psp(5121) R(279) Rg(90) Su(1)

Instituti / Izbor najpogostejših

začasna odredba(1748) redna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1729) izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi(1591) spor majhne vrednosti(1546) stroški postopka(1344) poslovni razlog(1286) zamudna sodba(1285) trditveno in dokazno breme(1125) odškodninska odgovornost(1017) zavrženje tožbe(1013) zastaranje(1002) dokazna ocena(965) nepremoženjska škoda(892) plača(880) dokazno breme(874) odškodninska odgovornost delodajalca(823) odškodnina(815) odpravnina(779) umik tožbe(755) pravni interes(748) prekinitev postopka(740) neupravičena obogatitev(717) pravdni stroški(703) prenehanje delovnega razmerja(663) sodno varstvo(652) vzročna zveza(644) motenje posesti(630) neupravičena pridobitev(629) krivdna odgovornost(622) materialno procesno vodstvo(615) kršitev obveznosti iz delovnega razmerja(615) absolutna bistvena kršitev določb pravdn...(581) objektivna odgovornost(577) starostna pokojnina(562) stvarna pristojnost(543) dokazovanje(540) zavrženje pritožbe(537) vročanje(531) napotitev na pravdo(530) vrnitev v prejšnje stanje(522)