FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: September 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.9.2012 do 30.9.2012

28.9.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - V času trajanja zakonske zveze se skupno premoženje razdeli po sporazumu ali na zahtevo enega ali drugega zakonca, določa drugi odstavek 58. člena Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (ZZZDR).

> Več ...


27.9.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zakonca za obveznosti, nastale v zvezi s skupnim premoženjem, odgovarjata nerazdelno in sicer tako s skupnim kot tudi s svojim posebnim premoženjem.

> Več ...


26.9.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Računi so verodostojne listine, kar pomeni, da veljajo dejstva in podatki, ki jih izkazujejo za resnična, dokler jih nihče ne izpodbije.

> Več ...


25.9.2012

Pojasnilo DURS - Davčni zavezanec, ki kot najemojemalec v zvezi s sklenitvijo najemne pogodbe prejme znesek denarnih sredstev, kot stimulacijo, ker s svojo prisotnostjo v stavbi pritegne druge bodoče najemnike v isti stavbi, opravi storitev, ki je predmet obdavčitve z DDV in mora od opravljene storitve obračunati DDV.

> Več ...


24.9.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Dodatni sklep o dedovanju sodišče izda, če naknadno izve za obstoj premoženja.

> Več ...


21.9.2012

Judikat Upravnega sodišča RS - Pravica do odbitka DDV nastane v trenutku, ko nastane obveznost obračuna DDV.

> Več ...


20.9.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Kadar se zapadle neplačane obresti prištejejo h glavnici, še vedno predstavljajo stransko terjatev.

> Več ...


19.9.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Ustanovljena služnost v javno korist ima elemente stvarne in osebne služnosti.

> Več ...


18.9.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tipično izpolnitveno ravnanje pri gradbeni pogodbi je zaveza izvajalca - torej gradnja in ne naročnika (plačilo).

> Več ...


17.9.2012

Pojasnilo DURS - V davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja se ne všteva jubilejna nagrada za skupno delovno dobo ali za skupno delovno dobo pri zadnjem delodajalcu, izplačana do višine, ki jo določi vlada.

> Več ...


14.9.2012

Pojasnilo DURS - Dnevnica in regres za prehrano se po Zakonu za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) izključujeta.

> Več ...


13.9.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Za izplačilo 10 % nadomestila v že odmerjenih pravnomočnih nagradah zadostuje, da je izpolnjen pogoj predložitve končnega poročila iz 2. točke drugega odstavka 104. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

> Več ...


12.9.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Za toženo stranko, ki je organizirana v pravnoorganizacijski obliki ustanove, se ne uporabljajo pravila postopka v gospodarskih sporih.

> Več ...


11.9.2012

Pojasnilo DURS - Kadar davčni zavezanec iz Srbije opravi storitev posrednika ali zastopnika, ki deluje v imenu in za račun druge osebe pri prodaji blaga, ki je izvoženo v Srbijo, je storitev oproščena plačila DDV na podlagi 55. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

> Več ...


10.9.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kadar zavezanec davčno priznanih odhodkov ne izkaže s stopnjo verjetnosti in jih tudi ni mogoče oceniti s primerjalno metodo ali na podlagi uradnih podatkov, ocenjeno davčno osnovo predstavljajo ugotovljeni prihodki.

> Več ...


7.9.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Določena fizična ali pravna oseba, ki v okviru svoje dejavnosti za namene iz 44. ali 55. člena Zakona o trošarinah (ZTro) nabavlja trošarinske izdelke in nastopa v poslovanju s trošarinskimi izdelki na podlagi dovoljenja carinskega organa kot oproščeni uporabnik, deluje v režimu odloga plačila trošarine.

> Več ...


6.9.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Nestrinjanje dediča s predlaganim dednim dogovorom (glede na to, da je dedni dogovor po naravi pogodba civilnega prava) ne posega v pravno varovane pravice ali na zakon oprto osebno korist ostalih sodedičev.

> Več ...


5.9.2012

Pojasnilo DURS - V primeru odpisa obveznosti, ki so zastarale, davčnemu zavezancu ni treba popravljati odbitka DDV.

> Več ...


4.9.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Za obdavčitev je bistveno, ali so bile opravljene obdavčljive storitve, ne pa ali je bila sklenjena pogodba oziroma ali je bila sporazumno odpovedana.

> Več ...


3.9.2012

Pojasnilo DURS - Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) je uvedel davek na nepremično premoženje večje vrednosti, tematiko urejajo 189. do 196. člen ter 244. člen.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober