FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: September 2010
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.9.2010 do 30.9.2010

30.9.2010

Sodna praksa - Prekrškovni organ je vlogo storilke, naslovljeno in vsebinsko utemeljeno kot predlog za nadomestitev plačila globe, hkrati štel tudi kot ugovor zoper plačilni nalog,

> Več ...


28.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če do izbire kandidata sploh ne pride, kandidat nima položaja neizbranega kandidata in ne pravic, ki jih za tak status daje ZJU.

> Več ...


27.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Lastnik in investitor objekta, zgrajenega brez dovoljenj, mora objekt odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje na lastne stroške

> Več ...


24.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pravni interes v upravnem sporu mora vključevati interes za odpravo pravnih učinkov izpodbijanega akta oziroma dejanj upravnih organov.

> Več ...


23.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Za rekonstrukcijo objekta je treba pridobiti gradbeno dovoljenje, v nasprotnem primeru gre za nelegalno gradnjo, pri kateri se lahko izda inšpekcijski ukrep v skladu z ZGO-1.

> Več ...


22.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Uporabno dovoljenje je odločba, s katero tisti upravni organ, ki je za gradnjo izdal gradbeno dovoljenje, na podlagi poprej opravljenega tehničnega pregleda dovoli začetek uporabe objekta.

> Več ...


21.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnik je aktivno legitimiran za izbrisno tožbo, ker svoje lastninske pravice ne more vpisati v zemljiško knjigo, ker sta se vknjižila toženca.

> Več ...


17.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Odločitev o predlogu za oprostitev oziroma odlog plačila sodnih taks, vložen po vložitvi revizije, ne more učinkovati na izpolnitev taksne obveznosti za revizijo.

> Več ...


16.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Obveznost zavezanca omogočiti nemoteno opravljanje nalog inšpekcijskega nadzora je določena v prvem odstavku 23. člena ZIN.

> Več ...


15.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ker z izbrisom iz sodnega registra pravna oseba preneha (prvi odstavek 27. člena ZFPPod), tožeča stranka obravnavanega upravnega spora več ne obstaja.

> Več ...


14.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - V primeru, ko do izbire kandidata sploh ni prišlo, kandidat nima položaja neizbranega kandidata in ne pravic, ki jih za tak status daje ZJU.

> Več ...


13.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Oseba, ki verjetno izkaže pravni interes in meni, da je v zemljiškem katastru vpisan podatek, ki ne izkazuje resničnega stanja, lahko vloži zahtevo za spremembo vpisa.

> Več ...


10.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Lastnik in investitor objekta, zgrajenega brez dovoljenj, mora objekt odstraniti in vzpostaviti prejšnje stanje na lastne stroške.

> Več ...


8.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Dejanske ugotovitve so pokazale, da je med strankama obstajal le dogovor o medsebojni sosedski pomoči, ne pa pravno zavezujoče poslovno razmerje.

> Več ...


7.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pogodba o dosmrtnem preživljanju je pogodba med živimi in je izključno obligacijsko pravne narave.

> Več ...


6.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Obveznost zavarovalnice je, da izplača odškodnino najkasneje v 14 dneh od nastanka zavarovalnega primera oziroma od dneva, ko sta bila ugotovljena obstoj in znesek njene obveznosti.

> Več ...


3.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kadar imisije presežejo mejne vrednosti je mogoče govoriti o takšnem vplivu na osebnostne pravice posameznika, da je njegova škoda pravno priznana in je podana tudi odškodninska odgovornost zanjo.

> Več ...


1.9.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka od dohodkov iz premoženja ni pogoj za vštevanje letnega zneska obresti na posojila v osnovo za odmero dohodnine.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober