FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Avgust 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.8.2012 do 31.8.2012

31.8.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tožnik ni zatrjeval, da bi imel preživninsko obveznost za družinske člane, ampak le, da se kot samozaposlen v kulturi s prejetimi honorarji težko preživlja in da sodišče prve stopnje te specifike pri odločanju o oprostitvi plačila sodnih taks ni upoštevalo.

> Več ...


30.8.2012

Pojasnilo DURS - Za kraj opravljanja telekomunikacijskih storitev, opravljenih davčnemu zavezancu, se šteje kraj, kjer ima prejemnik sedež svoje dejavnosti oziroma kjer ima ta davčni zavezanec stalno poslovno enoto.

> Več ...


29.8.2012

Judikat Upravnega sodišča RS - Vsak davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogoči pravilno in pravočasno obračunavanje DDV.

> Več ...


28.8.2012

Judikat Upravnega sodišča RS - Vozila so bila že registrirana v Republiki Sloveniji (pa čeprav le za kratek čas), zato tožnik ni upravičen do vračila davka na motorna vozila po 11. členu Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV).

> Več ...


27.8.2012

Podjetništvo - Novela Zakona o podpornem okolju za podjetništvu (ZPOP-1) je začela veljati 28. julija in želi vzpostaviti javni sklad, ki bo vključeval področje podpore rasti in razvoju podjetij na eni in področje dopolnilno regionalnega razvoja in razvoja podeželja na drugi strani.

> Več ...


24.8.2012

Judikat Upravnega sodišča RS - Da se dohodnine ne plača, se zahteva le, da gre za najmanj triletno, neprekinjeno obdobje stalnega bivanja v lastni nepremičnini, ki se konča z njeno odsvojitvijo in ne z morebitnim drugačnim razpolaganjem (npr. oddajanjem nepremičnine v najem).

> Več ...


23.8.2012

Pojasnilo DURS - Cestnine in parkirnine so storitve, tesno povezane z osebnimi avtomobili, zato davčni zavezanec pri nakupu teh nima pravice do odbitka DDV.

> Več ...


22.8.2012

Poroštvo Republike Slovenije - ZPODPTEŠ je začel veljati 1. avgusta in bo zagotovil nemoteno nadaljevanje investicije postavitve nadomestnega bloka 6 moči 600 MW v Termoelektrarni Šoštanj.

> Več ...


21.8.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Podlaga pogodbe je nedopustna, če je v nasprotju z ustavo, prisilnimi predpisi ali moralnimi načeli. Podlaga je po svoji vsebini glavni namen oziroma razlog sklenitve pogodbe.

> Več ...


20.8.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Če pogodbeni stranki ne skleneta prodajne pogodbe, ena stranka od druge ne more zahtevati odškodnine zaradi njene neizpolnitve.

> Več ...


17.8.2012

Gospodarske družbe - 28. julija so začele veljati spremembe in dopolnitve Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), sprejete so bile večinoma z namenom odpravljanja administrativnih ovir.

> Več ...


16.8.2012

Judikat Višjega sodišča RS - S trditvami, da v dednem dogovoru ni izražena prava dedičeva volja, je mogoče izpodbijati dedni dogovor s tožbo za njegovo razveljavitev, in ne s pritožbo zoper sklep o dedovanju.

> Več ...


14.8.2012

Preprečevanje omejevanja konkurence - Novela Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (ZPOmK-1) je začela veljati 28. julija, njen glavni cilj pa je čimprejšnji pričetek delovanja neodvisnega organa za varstvo konkurence.

> Več ...


13.8.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Delavec v socialna zavarovanja ne more biti hkrati (za isto časovno obdobje) prijavljen na dveh različnih podlagah.

> Več ...


10.8.2012

Pojasnilo DURS - Plačila DDV so oproščene zdravstvene storitve, ki se opravijo z namenom varovanja in ohranjanja zdravja ter zdravljenja.

> Več ...


9.8.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če delavec najmanj pet dni zaporedoma ne pride na delo in o razlogih za svojo odsotnost delodajalca ne obvesti, gre za trajajočo kršitev.

> Več ...


8.8.2012

Preprečevanje zamud pri plačilih - Novi Zakon o preprečevanju zamud pri plačilih (ZPreZP-1) je bil sprejet z namen zmanjševanja in posledično odprave plačilne nediscipline, veljati je začel 28. julija.

> Več ...


7.8.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Neuspešno opravljeno poskusno delo je razlog za izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi, to pa obenem pomeni, da iz tega razloga delodajalec delavcu ne more podati redne odpovedi pogodbe o zaposlitvi.

> Več ...


6.8.2012

Trg finančnih instrumentov - Novela Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI), ki je začela veljati 4. avgusta, želi med drugim zmanjšati administrativna bremena za izdajatelje vrednostnih papirjev in posrednike ter dvigniti raven varstva za vlagatelje.

> Več ...


3.8.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tožbeni zahtevek za plačilo rente ni utemeljen, saj tožeča stranka po poškodbi prejema enako oziroma (zaradi nadomestila za invalidnost) višjo plačo, kot jo je prejemala pri toženi stranki.

> Več ...


2.8.2012

Pojasnilo DURS - Kadar davčni zavezanec slušateljem oziroma naročniku zraven osnovne storitve izobraževanja opravi tudi dobavo hrane, pijače oziroma nastanitve, ima pravico do odbitka DDV pri nabavi te hrane, pijače in nastanitve.

> Več ...


1.8.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Podjemnik je dolžan izvršiti delo po dogovoru in po pravilih posla.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober