FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Julij 2011
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.7.2011 do 31.7.2011

29.7.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Pravnomočna denacionalizacijska odločba ustvari skupnost dedičev, ki je lastninska skupnost.

> Več ...


28.7.2011

Pojasnilo DURS - Klasične igre na srečo ter posebne igre na srečo določa Zakon o igrah na srečo (ZIS).

> Več ...


27.7.2011

Pojasnilo DURS - Plačila dijakom in študentom za obvezno praktično delo se obravnavajo kot dohodek iz delovnega razmerja.

> Več ...


26.7.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pogodba o zaposlitvi za določen čas pomočnice direktorja je lahko vezana na mandat direktorja.

> Več ...


25.7.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Bistvena in obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi za določen čas je opredelitev časa, za katerega je sklenjena.

> Več ...


22.7.2011

Pojasnilo DURS - Od plačila obresti, ki se jih na podlagi kreditne pogodbe plačuje Evropski investicijski banki (EIB), se lahko uveljavlja določene ugodnosti.

> Več ...


21.7.2011

Judikat Višjega sodišča RS - V sporu majhne vrednosti opustitev odgovora na tožbo povzroči fikcijo pripoznave zahtevka.

> Več ...


20.7.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Alkoholiziranost na delu je mogoče opredeliti za hujšo kršitev pogodbene ali druge obveznosti iz delovnega razmerja.

> Več ...


19.7.2011

Judikat Višjega sodišča RS - V postopku zaznambe spora določitve nujne poti se ne ugotavlja nevarnosti odtujitve nepremičnine, na kateri se predlaga določitev nujne poti.

> Več ...


18.7.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Delodajalec se z odpovednim razlogom lahko seznani že takoj ob storjeni kršitvi, lahko pa tudi kasneje, npr. šele na zagovoru delavca.

> Več ...


15.7.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pogodba o zaposlitvi ni neposredna podlaga za izplačilo bonusa - npr. za letno delovno uspešnost.

> Več ...


14.7.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Aneks je lahko zaradi svojega obsega ureditve pravic in obveznosti po svoji vsebini pogodba o zaposlitvi za čas napotitve v tujino.

> Več ...


13.7.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pri ugotavljanju invalidnosti in pogojev za priznanje pravice do sorazmernega dela invalidske pokojnine na podlagi v Republiki Sloveniji dosežene dobe, je treba izhajati iz določb slovenske zakonodaje.

> Več ...


12.7.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Ob naklepni hujši kršitvi delovne obveznosti s strani delavca, je tožena stranka utemeljeno štela, da z njim ni mogoče nadaljevati delovnega razmerja do izteka odpovednega roka.

> Več ...


11.7.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Plačilo prispevkov je lahko pogoj za pridobitev pravic iz obveznega zavarovanja, ni pa pogoj za priznanje lastnosti zavarovanca.

> Več ...


8.7.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Postopek postavitve skrbnika je namenjen varstvu pravic in pravnih koristi osebe, ki je postavljena pod skrbništvo.

> Več ...


7.7.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Zakon o davčnem postopku (ZDavP-2) davčnemu organu v izvršilnem postopku ne daje pooblastila preverjati pravilnosti klavzule izvršljivosti, tega ne določajo niti druge zakonske določbe.

> Več ...


6.7.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Zamolčanje relevantnih podatkov se po upravnosodni praksi šteje za navajanje neresničnih podatkov.

> Več ...


5.7.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Po smrti pravdne stranke se postopek nadaljuje z njenimi univerzalnimi pravnimi nasledniki, ki vstopijo v procesni položaj svojega pravnega prednika.

> Več ...


4.7.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ) daje strokovnim sodelavcem pooblastila za odločanje o rednem ugovoru zoper sklep o izvršbi, ko gre za presojo pravočasnosti, popolnosti, dovoljenosti in obrazložitve ugovora.

> Več ...


1.7.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Opustitev odgovora na tožbo v sporu majhne vrednosti povzroči fikcijo pripoznave zahtevka.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober