FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Marec 2013
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.3.2013 do 31.3.2013

29.3.2013

Judikat Višjega sodišča RS - Lastnik nepremičnine, ki se prodaja, je vedno stranka izvršilnega postopka: ali kot osebni dolžnik ali pa kot hipotekarni dolžnik.

> Več ...


28.3.2013

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Iz narave stvari izhaja, da je toženec tisti, ki zatrjuje, da v stečajnem postopku prijavljena terjatev ne obstaja.

> Več ...


27.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - V predmetni zadevi je na prvem mestu spor o pravnem vprašanju - razlagi pojma glavni delodajalec.

> Več ...


26.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Izvršiti je mogoče le tisti pravni naslov, ki je opremljen s klavzulo o izvršljivosti.

> Več ...


25.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Sodišče v upravnem sporu presoja zakonitost spornega akta glede na dejansko in pravno stanje v času njegove izdaje.

> Več ...


22.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Zoper sklep o izvršbi je dovoljena pritožba, s katero pa ni mogoče izpodbijati samega izvršilnega naslova.

> Več ...


21.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Davčni organ je upravičen zarubiti tiste terjatve davčnega dolžnika, ki so v času izdaje sklepa o davčni izvršbi na denarno terjatev dolžnika nesporne.

> Več ...


20.3.2013

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Za izdajo sklepa o izvršbi na denarno terjatev davčnega dolžnika je treba najprej ugotoviti, ali obstaja terjatev davčnega dolžnika do njegovega dolžnika.

> Več ...


19.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Tožnik listinsko ni izkazal, da bi bile dobave in storitve, ki so mu jih zaračunale družbe res opravljene.

> Več ...


18.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Relevantna okoliščina je, da tožnik z verodostojnimi listinami ni izkazal dejanske dobave blaga s strani izdajatelja spornih računov.

> Več ...


15.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Davčni zavezanec mora v svojem knjigovodstvu zagotoviti dovolj podrobne podatke, da omogoči pravilno in pravočasno obračunavanje DDV.

> Več ...


14.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Obračun temelji na neverodostojnih oziroma napačnih podatkih, ker so bili podlaga za cenitev napačno knjiženi prihodki.

> Več ...


13.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Ali lahkotožnik popravi (zmanjša) znesek obračunanega DDV na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZDDV-1?

> Več ...


12.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Tožnik je tisti, ki mora izkazati, da so mu bile storitve opravljene s strani tistega, ki mu je izdal račun.

> Več ...


7.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - V izvršilnem postopku se nepremičnina pogosto ne more prodati po ocenjeni vrednosti in zato se proda po znižani ceni.

> Več ...


6.3.2013

Judikat Višjega sodišča RS - Ko je predmet zahtevka ugotovitev ničnosti družbene pogodbe ne gre za nedenarno terjatev v smislu ZFPPIPP.

> Več ...


6.3.2013

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Naknadni obračun carinskega dolga v skladu z (a) točko prvega odstavka 154. člena CZ se lahko opravi v petih letih po nastanku carinskega dolga.

> Več ...


5.3.2013

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pri obračunavanju in plačevanju davka od dohodka pravnih oseb se lahko uveljavlja zmanjšanje davčne osnove zaradi pokrivanja davčne izgube preteklih let.

> Več ...


4.3.2013

Judikat Višjega sodišča RS - Uporaba Pravilnika o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje

> Več ...


1.3.2013

Judikat Upravnega sodišča RS - Zgolj računi in njihovo plačilo še ne izkazujeta resničnost opravljenih storitev.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober