FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Marec 2012
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.3.2012 do 31.3.2012

30.3.2012

Pojasnilo DURS - Podjetje mora ob dobavi šolskih malic srednji šoli obračunati DDV po stopnji 8,5 %.

> Več ...


29.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Glede na neobstoj zakonitega razloga za sklenitev pogodbe o zaposlitvi za določen čas se šteje, da je tožnik sklenil pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas.

> Več ...


28.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kadar pride do pravdnega postopka po ugovoru zoper sklep o izvršbi na podlagi verodostojne listine, se lahko tak sporazum o krajevni pristojnosti upošteva samo, če ga je upnik uveljavljal in določno označil v predlogu za izvršbo na podlagi verodostojne listine.

> Več ...


27.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Če v premoženjskem sporu vrednost predmeta spora ni določena in revizija ni bila dopuščena, revizija ni dovoljena.

> Več ...


26.3.2012

Pojasnilo DURS - Kulturna institucija, ki je prejemnik storitve in ki nima identifikacijske številke za DDV, se mora kot prejemnik storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice identificirati za namene DDV ter od prejete storitve obračunati DDV.

> Več ...


23.3.2012

Pojasnilo DURS - Davčni zavezanec lahko odbije DDV od stroškov prehrane in nastanitev, kadar so ti stroški povezani z nadaljnjo dobavo hrane in nastanitev.

> Več ...


22.3.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Tožnici se ni priznala pravica do vdovske pokojnine, ker pokojninski zavarovanec do smrti in s tem tudi do uveljavitve ZPIZ-1 ni dopolnil v zavarovanju v RS najmanj 5 let zavarovalne dobe in tudi ne 10 let pokojninske dobe.

> Več ...


21.3.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Upravitelj s tem, ko je dolžnici svetoval, naj prodajo oglaša, še ni soglašal, da dolžnica sama sklene prodajno pogodbo in prevzame kupnino.

> Več ...


20.3.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Kadar je za sklenitev pogodbe potrebno soglasje koga tretjega, ga lahko ta da pred sklenitvijo pogodbe kot dovoljenje ali po sklenitvi kot odobritev. Če soglasje tretje osebe ni dano, pogodbeno razmerje ne nastane.

> Več ...


19.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Izredno odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hudo malomarnega ravnanja je treba poleg upoštevanja drugih okoliščin presojati tudi ob upoštevanju siceršnje skrbnosti delavca in vpliva vseh okoliščin, ki so do takega ravnanja pripeljale, tudi ravnanja drugih, zlasti nadrejenih delavcev.

> Več ...


16.3.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Stečajni postopek nad najdenim premoženjem družbe, ki je bila izbrisana iz sodnega registra brez likvidacije, je urejen v 443. členu Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

> Več ...


15.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Tudi en sam delavec, katerega delo je postalo nepotrebno zaradi razloga iz prve alineje prvega odstavka 88. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR), je "presežni delavec".

> Več ...


14.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Glavna obveznost leasingojemalca je redno in pravočasno plačevanje leasingških obrokov, v primeru kršitve ima leasingodajalec pravico odstopiti od pogodbe, pripada pa mu tudi odškodnina, ki ustreza njegovemu pozitivnemu pogodbenemu interesu.

> Več ...


13.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Bistveno za veljavnost sporazuma o prenehanju pogodbe o zaposlitvi je, da sta obe izjavi vsebinsko skladni in da je izpolnjena zahteva po pisni obliki.

> Več ...


12.3.2012

Pojasnilo DURS - Za razvrstitev izdelkov v ustrezno kombinirano nomenklaturo carinske tarife je pristojen carinski organ.

> Več ...


9.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Revidentu je bila ponujena nova ustrezna zaposlitev, ki je ni sprejel, zato mu je bila pravilno odpovedana pogodba o zaposlitvi po 90. členu Zakona o delovnih razmerjih (ZDR).

> Več ...


8.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Zgolj razlog za odpoved na strani delodajalca ne zadostuje za pravni zaključek, da tožnik ni mogel izkoristiti (dela) letnega dopusta do prenehanja delovnega razmerja.

> Več ...


7.3.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Za neplačane obveznosti družbe, ki so nastale do takrat, ko je aktivnemu družbeniku prenehal položaj družbenika, odgovarja tudi bivši družbenik.

> Več ...


6.3.2012

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Razlog za odpoved pogodbe o zaposlitvi ni bilo zmanjšanje obsega dela, pač pa drugačna organizacija dela.

> Več ...


5.3.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Besedni zvezi "darilna pogodba je neveljavna v razmerju do tožeče stranke" in "darilna pogodba je proti tožeči stranki brez pravnega učinka", imata vsebinsko enak pomen.

> Več ...


2.3.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Javni uslužbenec je za obdobje veljavnosti novega plačnega sistema upravičen do zakonito določene plače, ne da bi za priznanje in izplačilo podajal pisne zahteve pri delodajalcu.

> Več ...


1.3.2012

Judikat Višjega sodišča RS - Pri začasni napotitvi oz. razporeditvi po 77. členu Zakona o policiji (ZPol) gre za enostransko spreminjanje pogodbe o zaposlitvi s strani predstojnika.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober