FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Marec 2010
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.3.2010 do 31.3.2010

30.3.2010

Pojasnilo DURS - Slovenija v zvezi s prodajo stanovanj za trg v skladu z uveljavljenim prehodnim obdobjem lahko uporablja nižjo 8,5-odstotno stopnjo DDV do 31.12.2010.

> Več ...


29.3.2010

Pojasnilo DURS - V Sloveniji se plačajo zamudne obresti po 0,0247 odstotni dnevni obrestni meri.

> Več ...


26.3.2010

Pojasnilo DURS - Osnovna šola, ki prejme račun za smučarske karte iz tujine, ni plačnik DDV in se zato ni dolžna identificirati za namene DDV.

> Več ...


25.3.2010

Pojasnilo DURS - Pri uvozu elementov za montažne hiše se DDV obračuna po splošni 20% stopnji, ne glede ali gre za uvoz s strani fizične ali pravne osebe, ki bo te elemente naknadno montirala ali montažne hiše prodala na trgu.

> Več ...


24.3.2010

Pojasnilo DURS - Sorodniki invalida, ki se šteje za invalidno osebo iz 3. točke 5. člena Zakona o davku na motorna vozila (ZDMV), nimajo pravice do uveljavljanja oprostitve plačila davka na motorna vozila (DMV) za invalidne osebe.

> Več ...


23.3.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Oglas za prodajo kmetijskega zemljišča je za prodajalca zavezujoča ponudba in ne samo vabilo k oddaji ponudb.

> Več ...


22.3.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Ravnanje obdarjenca mora biti okvalificirano kot huda nehvaležnost, po temeljnih moralnih načelih mora biti nepravično, da bi obdarjenec prejeto obdržal, vendar mora tožnica to izrecno navajati in dokazati, ni dovolj, da se le mimogrede omeni slab odnos toženca do nje.

> Več ...


18.3.2010

Pojasnilo DURS - Pridobitev rabljenih prevoznih sredstev, če preprodajalec deluje kot obdavčljiv preprodajalec in je bilo to blago predmet DDV v skladu s posebno ureditvijo za rabljeno blago, ni predmet DDV v Sloveniji in se ne vpisuje v obrazec DDV-O.

> Več ...


17.3.2010

Pojasnilo DURS - Izvajalec javne službe, ki opravi storitev odvajanja odpadne vode uporabniku, v davčno osnovo vključi tudi okoljsko dajatev, nato obračuna DDV.

> Več ...


16.3.2010

Davčna praksa - Ko iznos blaga iz Skupnosti potrdi carinski organ druge države članice, potrjen izvirnik računa ni pogoj za vračilo DDV, ki ga izvede davčni organ.

> Več ...


15.3.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Pogodbeno razmerje nastane že s sprejemom ponudbe ali uskladitvijo pogodbenih volj na drug način, zato je zmotno mišljenje, ki odsotnost pogodbenega razmerja utemeljuje z odsotnostjo toženčevega podpisa na dobavnici.

> Več ...


12.3.2010

Judikat Upravnega sodišča RS - Komasacijski udeleženci dobijo iz komasacijskega sklada zemljišča približno enake skupne vrednosti, kot je vrednost vloženih zemljišč, zakon daje večjo težo vrednostnemu kriteriju kot površinskemu.

> Več ...


11.3.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Močan direkten udarec s pestjo v obraz se šteje za prekoračeni silobran glede na dejanje tožnika in ne izključuje odškodninske odgovornosti. Ker pa je tožnik dal povod za fizično obračunavanje in v njem tudi sodeloval, je h nastanku škode prispeval s 50%.

> Več ...


10.3.2010

Judikat Višjega sodišča RS - Odklonitev sprejema v članstvo lovske družine zaradi objektivnih okoliščin (preveliko število članov glede na velikost lovišča) ni nezakonita niti protiustavna.

> Več ...


8.3.2010

Davčna praksa - Za uveljavitev pravice do odbitka DDV v mesecu februarju mora davčni zavezanec imeti račun ali drug dokument na podlagi katerega je tudi obračunal DDV, in ta DDV izkazal v obračunu DDV, ne glede na to, da je račun ali drug dokument prejel v mesecu marcu, vendar pa še pred iztekom roka za predložitev obračuna DDV za februar.

> Več ...


5.3.2010

Davčna praksa - Amortizacija vlaganj v tuja opredmetena osnovna sredstva se za davčne namene lahko upošteva v znesku, ki je izkazan za poslovne namene v računovodskih izkazih v skladu z računovodskimi standardi, vendar največ do zneska, obračunanega po ZDDPO-2. Kot najvišja letna amortizacijska stopnja se lahko upošteva stopnja iz skupine druga vlaganja.

> Več ...


4.3.2010

Davčna praksa - Prihodki od odsvojitve osnovnih sredstev, ki se izkažejo v skladu za računovodskimi standardi, se izvirno upoštevajo pri ugotavljanju davčne osnove v davčnem obračunu in se tudi pri društvu, ki je zavezanec iz 9. člena ZDDPO-2, štejejo za pridobitne dohodke, kar pomeni, da se ne izvzemajo iz davčne osnove.

> Več ...


3.3.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Oglaševanje storitev brezplačnega dostopa do interneta pod blagovno znamko "brezplačni internet" zavaja ali utegne zavajati potrošnika tako, da bo menil, da je uporaba interneta v celoti brezplačna, to pa lahko vpliva na njegovo ekonomsko obnašanje.

> Več ...


2.3.2010

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Med prejemke, ki se upoštevajo med osnovo za dohodnino, spada tudi odpravnina za predčasno prenehanje funkcije direktorja (odmena za prenos upravljavskih pravic) in boniteta za uporabo službenega avtomobila za zasebne namene.

> Več ...


1.3.2010

Judikat Upravnega sodišča RS - Upravičencu v denacionalizaciji ni mogoče priznati odškodnine v delnicah, ki jih ima Republika Slovenija, če mu jih ni mogoče ponuditi, ampak mu je v tem primeru mogoče priznati odškodnino v obveznicah.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober