FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: December 2011
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.12.2011 do 31.12.2011

30.12.2011

Novela ZFK - Novela Zakona o finančnih konglomeratih (ZFK), ki začne veljati 31. decembra, usklajuje slovenski pravni red s pravom EU in teži k izboljšanju sodelovanja med nacionalnimi nadzornimi organi in organi EU.

> Več ...


29.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Izredna denarna socialna pomoč je posebna oblika denarne socialne pomoči, namenjena pokrivanju izrednih primerov.

> Več ...


28.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Oseba, ki zaradi psihične prizadetosti potrebuje stalen nadzor, je upravičena do dodatka za pomoč in postrežbo.

> Več ...


27.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Tožnik se kljub prejemu vabila in opozorila o posledicah ni udeležil informativno motivacijskega seminarja, zato ga je tožena stranka utemeljeno prenehala voditi v evidenci brezposelnih oseb.

> Več ...


23.12.2011

Pojasnilo DURS - Za davčno obravnavo dohodka ni odločilna vrsta pogodbe temveč vsebina dohodka.

> Več ...


22.12.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kadar denarna obveznost (terjatev) ni opredeljena kot solidarna, gre za deljivo obveznost (terjatev).

> Več ...


21.12.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Tožnik nepopolne prošnje za brezplačno pravno pomoč kljub pozivu na dopolnitev ni dopolnil, zato jo je tožena stranka pravilno zavrgla kot nepopolno.

> Več ...


20.12.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Neurejene družinske razmere niso zakonski razlog za priznanje preživnine po polnoletnosti.

> Več ...


19.12.2011

Judikat Upravnega sodišča RS - Brezplačna pravna pomoč se lahko dodeli samo za sodno varstvo pred sodišči in za vse oblike izvensodnega poravnavanja.

> Več ...


16.12.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Sodna poravnava ima učinke pravnomočnosti in zato je potrebno zaveze, ki iz nje izhajajo, dosledno upoštevati.

> Več ...


15.12.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Kadar je v plačilnem nalogu kot naslovnik naveden le eden od tožnikov, ki so enotni sosporniki, to ne pomeni, da se plačilo sodne takse nalaga vsem tožnikom.

> Več ...


14.12.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Spor med gospodarsko družbo (pravna oseba) in fizično osebo se ne klasificira kot gospodarski spor.

> Več ...


13.12.2011

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Z zahtevkom za zmanjšanje oporočnih razpolaganj in z zahtevkom za vrnitev daril se uveljavlja kršena pravica do nujnega deleža.

> Več ...


12.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Za telesne, duševne bolečine in za strah, ki izvirajo iz posega v pravico posameznika do zdravega življenjskega okolja, je oseba upravičena do denarne odškodnine.

> Več ...


9.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Pogodba lahko vsebuje tako elemente mandatne pogodbe kot pogodbe o delu.

> Več ...


8.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Sklep o dedovanju mora vsebovati vse potrebne sestavine, da je določljiv in zmožen za vpis v zemljiško knjigo.

> Več ...


7.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Za škodo od divjadi na javnih cestah je uzakonjena krivdna odgovornost upravljalca lovišča.

> Več ...


6.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Pri postopkih, ki se začnejo s tožbo, nastane taksna obveznost po 1. točki drugega odstavka 5. člena Zakona o sodnih taksah (ZST-1) ob vložitvi tožbe.

> Več ...


5.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Obveznost plačila stroškov izhaja že iz predloga za izvršbo in nato iz pravnomočnega sklepa o izvršbi, zato samo sklicevanje na slabo finančno in zdravstveno stanje na odmero izvršilnih stroškov ne vpliva.

> Več ...


2.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Začasni zastopnik stranke, ki ga je postavilo sodišče, v postopku za zastopanega ni dolžan plačevati taks.

> Več ...


1.12.2011

Judikat Višjega sodišča RS - Za izvedbo dokaza (popis in cenitev premičnin) so potrebni stroški, te mora v prvi vrsti založiti dedič, ki je takšen dokaz predlagal.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober