FinD-INFO - Zadnje izbrane vsebine
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Arhiv izbora: Oktober 2009
 

Izbor dneva

Izbrane vsebine od 1.10.2009 do 31.10.2009

30.10.2009

Judikat Vrhovnega sodišča RS - V upravnih stvareh iz občinske pristojnosti odloča na prvi stopnji občinska uprava, na drugi pa župan.

> Več ...


29.10.2009

Pojasnilo DURS - Tudi vajenci, dijaki in študenti na obveznem praktičnem delu so upravičeni do neobdavčenega povračila stroškov prehrane in prevoza na delo.

> Več ...


28.10.2009

Obrazec - Oddaja obrazca REK ne bo možna, če podatek o rezidentstvu ne bo usklajen s podatkom o rezidentstvu, ki je zaveden v davčnem registru.

> Več ...


27.10.2009

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Davčni dolg se lahko odpiše le, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov, kar mora dokazati zavezanec.

> Več ...


26.10.2009

Judikat Višjega sodišča RS - Za bruto honorar, dogovorjen v avtorski pogodbi, bi izplačevalec moral plačati akontacijo dohodnine.

> Več ...


23.10.2009

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pri presoji, ali so podani pogoji za opravljanje gospodarske dejavnosti, se mora uporabiti Obrtni zakon.

> Več ...


22.10.2009

Minimalna zajamčena donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja - Vsak mesec objavi minister za finance minimalno zajamčeno donosnost na vplačano čisto premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki za mesec sepember 2009 znaša 1,69% na letni ravni oziroma 0,14% na mesečni ravni.

> Več ...


21.10.2009

Pojasnilo DURS - Če skupščina družbe med likvidacijskim postopkom odloči, da družba deluje dalje, se sestavi davčni obračun na dan pred sprejetjem sklepa o nadaljevanju.

> Več ...


21.10.2009

Judikat Višjega sodišča RS - Za vpis etažne lastnine mora biti podpis lastnika oziroma vseh solastnikov na tem poslu overjen.

> Več ...


20.10.2009

Pojasnilo DURS - Razlike med zaključno likvidacijsko bilanco in otvoritveno likvidacijsko bilanco so obdavčene v okviru obdavčitve z davčnim odtegljajem, kot skrite rezerve izplačevalca ob prenehanju izplačevalca.

> Več ...


19.10.2009

Judikat Višjega sodišča RS - Višje sodišče je s sodbo III Cp 2609/2009 odločalo o primernosti pravične denarne odškodnine za nepremoženjsko škodo.

> Več ...


16.10.2009

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Podjetje mora potrošniku ob uničenju proizvoda, ki mu je bil dan v popravilo, vzdrževanje ali dodelavo, plačati odškodnino v višini drobnoprodajne cene novega proizvoda.

> Več ...


15.10.2009

Judikat Upravnega sodišča RS - Pravila o popravku obračunanega DDV se nanašajo tudi na primere, ko pogodba po izdaji računa sploh ni realizirana.

> Več ...


14.10.2009

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Pravnomočnost oziroma dokončnost odločbe o odmeri davka iz dejavnosti ni pogoj za vštevanje dobička v odmerno osnovo.

> Več ...


13.10.2009

Pojasnilo DURS - Uvoznik blaga, ki plača carino in druge dajatve je lahko vsaka oseba, ne glede na to, kdo je lastnik blaga

> Več ...


12.10.2009

Novosti - Zmanjšanje vrednosti deležev zaradi razdelitve dividend ne vpliva na davčno osnovo davčnega zavezanca rezidenta

> Več ...


9.10.2009

Zakon o dodatnem davku od dohodkov članov poslovodstev in nadzornih organov v času finančne in gospodarske krize (ZDDDČPNO) - Sprejet je bil nov zakon, ki uvaja obveznost plačevanja dodatnega davka od dohodkov poslovodstev in nadzornih organov podjetij, ki so prejela sredstva za blažitev posledic finančne in gospodarske krize.

> Več ...


8.10.2009

Sklep o poročanju o kapitalu in kapitalskih zahtevah borznoposredniških družb - Nov akt predpisuje podrobnejšo vsebino, obliko in način izpolnjevanja ter posredovanja poročil o kapitalu in kapitalskih zahtevah za posamezna tveganja in se uporablja od 1. decembra.

> Več ...


7.10.2009

Judikat Vrhovnega sodišča RS - Izvoz blaga se lahko dokazuje le z listinami, ki jih predpisuje zakon ali pravilnik, ne pa tudi z drugimi dokazili.

> Več ...


6.10.2009

Judikat Višjega sodišča RS - Zahtevi po pisnosti je mogoče zadostiti tudi na način, da pogodbeni stranki izmenjata pismi.

> Več ...


5.10.2009

Pojasnilo DURS - Neodplačni prenos zemljišča, za katerega občina ob pridobitvi ni izkoristila pravice do celotnega ali delnega odbitka DDV, ni predmet DDV.

> Več ...


Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober