IUS-INFO - Izbor dneva: Davčna praksa
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Izbrano
 
          - +   *  

Izbor dneva

IZBOR DNEVA: Davčna praksa

31.5.2019

Davčna praksa - Finančna uprava RS poslala še drugi in hkrati zadnji sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2018 datumom odpreme 31. 5. 2019.

LETNA ODMERA DOHODNINE

31. 5. 2019

Druga tranša informativnih izračunov dohodnine za leto 2018

Finančna uprava RS je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z datumom odpreme 31. 5. 2019 poslala še zadnjih 590.109 informativnih izračunov dohodnine za leto 2018. Od 31. 3. 2019, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 953.500 informativnih izračunov, jih je tako letos skupaj izdanih 1.543.609.

Zavezanci, ki bodo v naslednjih dneh na dom po navadni pošti prejeli informativne izračune dohodnine, naj te natančno pregledajo in preverijo, če so vključeni podatki o vseh prejetih dohodkih, ki so obdavčeni z dohodnino. Nato naj navedene podatke primerjajo s svojimi podatki oziroma podatki o dohodkih, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca. V kolikor zavezanci ugotovijo, da podatki v informativnem izračunu niso pravilni oziroma so pomanjkljivi ali pa je njihova davčna obveznost prenizko ali previsoko ugotovljena, morajo najpozneje do 1. 7. 2019 podati ugovor. V nasprotnem primeru storijo davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 EUR do 400 EUR. Obrazec ugovora je dostopen na vseh finančnih uradih in na spletni strani Finančne uprave RS. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancem izdal dohodninsko odločbo.

Zavezanci, ki do izdaje informativnega izračuna dohodnine niso uveljavljali posebne olajšave za vzdrževane družinske člane, lahko to storijo še v ugovoru.

Če pa se zavezanci z informativnim izračunom dohodnine strinjajo, torej ocenijo, da je dejansko stanje takšno, kot je navedeno v informativnem izračunu dohodnine, jim ni treba storiti ničesar, ker bo informativni izračun po poteku roka za ugovor (1. 7. 2019) samodejno postal odločba.

Zavezanci, ki bodo prejeli informativne izračune dohodnine z datumom odpreme 31. 5. 2019, bodo lahko izkoristili pravico do ugovora do vključno 1. 7. 2018. Sicer pa je rok za vračilo preveč plačane dohodnine 31. 7. 2019, rok za doplačilo dohodnine pa se prav tako izteče 31. 7. 2019.

V kolikor zavezanec vloži ugovor, ne nastane obveznost doplačila oz. vračila, saj informativni izračun dohodnine ne šteje za odločbo. Davčni organ bo v tovrstnih primerih izdal odločbo o odmeri dohodnine na osnovi vloženega ugovora.

V drugem svežnju bo informativne izračune dohodnine prejelo 590.109 zavezancev, od tega 132.249(22,4 %) z doplačili, 354.531 (60,1%) z vračili, 103.329(17,5 %) pa brez vračila ali doplačila dohodnine. V tej tranši bo skupaj za 41.137.069 doplačil in 206.460.218EUR vračil. Povprečni znesek doplačila znaša 311 EUR, povprečni znesek vračila pa 582 EUR.

Ostali zavezanci, ki so v letu 2018 prejeli obdavčljive dohodke, ki se vštevajo v letno davčno osnovo in ki do 15. junija 2019 na dom ne bodo prejeli informativnega izračuna dohodnine, morajo dohodninsko napoved vložiti sami (ne glede na višino prejetega dohodka), in sicer do 31. julija 2019.

NOVOST – eVročanje

Tisti zavezanci, ki so se prostovoljno vključili v sistem eVročanja preko eDavkov, bodo svoje informativne izračune dohodnine prejeli vročene le v eDavke, v papirnati obliki pa jih ne bodo prejeli. Takšnih zavezancev je v drugi tranši 3.755 ali 0,6%. Podrobnejša pojasnila glede eVročanja so objavljena na strani FURS.

Informativni izračuni dohodnine, ki bodo vročeni preko eDavkov, ne vsebujejo UPN naloga, do njega lahko zavezanci dostopajo preko storitve eKartica, podrobnejše informacije so objavljene na eDavkih pri Pogostih vprašanjih, pri vprašanju »Na kateri račun plačam dohodnino«. 

Zavezancem, ki nimajo veljavnega naslova in zavezancem, ki imajo določen zakonski naslov, bo vročitev informativnega izračuna dohodnine opravljena z javnim naznanilom z objavo na oglasno desko organa in enotni državni portal eUprava, in ne preko Pošte Slovenije.

DOHODKI IZ TUJINE:

V letno davčno osnovo za odmero dohodnine se vključujejo tudi dohodki, ki jih rezidenti Republike Slovenije prejmejo v tujini. Če so zavezanci dohodke, prejete v tujini, napovedali že med letom, so ti dohodki vključeni v informativni izračun dohodnine. Če pa zavezanci dohodkov, prejetih v tujini, niso napovedali že v letu 2018, so dolžni te dohodke napovedati najpozneje v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Odbitek tujega davka se prizna pri izračunu ali poračunu dohodnine na letni ravni le, če zavezanec uveljavlja odbitek tujega davka v ugovoru zoper informativni izračun dohodnine (ne glede na predhodno uveljavljanje tujega davka pri odmeri akontacije dohodnine)oziroma v napovedi za odmero dohodnine. Ugovoru zoper informativni izračun dohodnine oziroma letni napovedi za odmero dohodnine je treba priložiti ustrezna dokazila o obstoju davčne obveznosti v tujini; tj. znesek davka, plačanega v tujini, osnovo za plačilo davka ter dejstvo, da je znesek davka, plačan v tujini, dokončen in dejansko plačan. V ugovoru lahko zavezanci uveljavljajo tudi stroške prehrane in prevoza v zvezi z delom v tujini. Podrobnejše informacije glede dohodkov, doseženih iz  zaposlitev v tujini pri tujem delodajalcu so objavljene na spletni strani Finančne uprave RS.

Tabelarični deli informativnih izračunov dohodnine bodo zavezancem od 31. maja dalje dostopni tudi elektronsko prek sistema eDavki, če so v omenjeni sistem registrirani. To pomeni, da ima v tem primeru zavezanec možnost vpogleda v svoj informativni izračun dohodnine prek svojega računalnika ali mobilnega telefona.

Tako kot pretekla leta, zavezanci prejmejo informacijo o morebitni izdaji njihovega informativnega izračuna na strani https://edavki.durs.si. Iskalnik bo odgovoril na vprašanje, če mu zavezanec sporoči davčno številko.

Informativni izračun bodo lahko zavezanci videli tudi na mobilni aplikaciji eDavki.

Zaradi nekaj centov razlike ni treba vlagati ugovora zoper informativni izračun dohodnine

Tako kakor pri prvi tranši informativnih izračunov dohodnine, bi radi tudi na tem mestu opozorili, da v nekaterih primerih prihaja do manjših razlik (nekaj centov) med zneski dohodkov, ki so navedeni v informativnem izračunu dohodnine in zneski, ki so jih prejeli od svojega izplačevalca dohodkov.

Do omenjenih razlik prihaja zaradi različnega zaokroževanja zneskov. Izplačevalci dohodkov so namreč Finančni upravi RS poročali na mesečnem nivoju, zavezancem pa so poročali na letnem nivoju.

Tako zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna dohodnine in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega 1 EUR. Pri veliki večini zavezancev, kjer bo zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, bodo te znašale nekaj centov, večja razlika (do 1 EUR) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.

UJPlačam: plačevanje dohodnine brez stroškov plačilnih storitev

Zavezanci, ki imajo doplačilo dohodnine, bodo lahko plačilne naloge poravnali s plačilnimi karticami (Mastercard, Maestro, Visa in Karanta) in z mobilnimi denarnicami, ki podpirajo plačevanje s plačilnimi karticami, in sicerbrez provizije. Negotovinska plačilna mesta UJPlačam bodo dostopna na enajstih lokacijah po vsej Sloveniji. Več informacij na spletni strani UJP.

Vir: FURS

> Celotno besedilo


Davčna praksa

Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober