IUS-INFO - Izbor dneva: Davčna praksa
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Izbrano
 
          - +   *  

Izbor dneva

IZBOR DNEVA: Davčna praksa

11.1.2019

Davčna praksa - FURS je izdal spremembo dokumenta - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori), z dopolnjenima vprašanjema št. 165 in 226, ter dodano vprašanje št. 315.

DAVČNE BLAGAJNE IN VEZANE KNJIGE RAČUNOV (VKR)

8. 1. 2019

Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori)

Sprememba dokumenta. Dopolnjeno vprašanje št. 165 in 226, ter dodano vprašanje št. 315.


Vprašanje 165: Številčenje računov glede na način plačila (na TRR ali gotovinsko) (21. 8. 2015, 8. 1. 2019)

Primer 1:
Podjetje izdaja račune v pričakovanju, da bodo plačani neposredno na transakcijski račun. Nekaj od njih je kasneje plačanih z gotovino (delno ali v celoti). ZDavPR predpisuje način številčenja računov. Ali je možno imeti za račun dve oznaki – ena je dodeljena iz informacijskega sistema ob izdaji računa, če pa bi bil račun naknadno plačan z gotovino, bi račun dobil še številko po ZDavPR?

Ne. Zavezanec mora računu dodeliti številko ob izdaji le-tega. Če ob izdaja računa ni znan način plačila, obstaja pa možnost, da bo plačan z gotovino, je potrebno računu že ob izdaji dodeliti številko v skladu z ZDavPR v obliki OZNAKA_POSLOVNEGA_PROSTORA-OZNAKA_ELEKTRONSKE_NAPRAVE-ZAPOREDNA_ŠTEVILKA_RAČUNA. Opozarjamo, da mora takšen račun poleg predpisane vsebine in oblike številke računa vsebovati tudi ostale podatke, ki so z ZDavPR predpisani za gotovinske račune (čas izdaje računa, oznako fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave, zaščitno oznako izdajatelja računa (ZOI) – v tekstovni obliki in v obliki QR kode), brez enkratne identifikacijske oznake računa (EOR).

Pri tem opozarjamo, da je treba v primeru, če se gotovinski in negotovinski računi številčijo v istem zaporedju, v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune (glej pojasnilo pri primeru 2 v nadaljevanju).

Primer 2: Uporabljam isto zaporedje številčenja računov za račune, ki so plačani z gotovino, in račune, ki so plačani neposredno na transakcijski račun. Ali je potrebno v tem primeru v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune (račune, ki so plačani neposredno na transakcijski račun)? Če jih ne bom pošiljal v potrjevanje, bodo na Finančni upravi obstajale luknje v zaporedju številk računov.

V skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca, pri čemer je račun v skladu s 3. točko prvega odstavka 2. člena ZDavPR račun, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Navedena določba je predpisana z namenom odkrivanja nepravilnosti in neskladij v dinamiki izdajanja računov in ugotavljanja morebitnih vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi. Za ustrezno zagotavljanje namena te zakonske določbe je torej bistveno, da si v neprekinjenem zaporedju sledijo številke potrjenih računov. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune številčiti tudi negotovinske račune, je treba, glede na namen določbe petega odstavka 5. člena ZDavPR, v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune.
Če zavezanec izdaja gotovinske in negotovinske račune in slednjih računov ne želi potrjevati, je treba negotovinske račune izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja v katerem se številčijo gotovinski računi, ki se pošiljajo v davčno potrjevanje.


Vprašanje 226: Zavezanci, ki poslujejo negotovinsko in nimajo nikoli plačila z gotovino, se jim zgodi, da pa je en račun delno plačan z gotovino. Kako potrdijo ta račun, ki je bil izdan iz navadnega worda, ker so mislili, da bo negotovinsko poravnan. Ne smejo ga stornirat in izdat iz VKR. Ali si morajo za take primere nabavit davčno blagajno? (21. 12. 2015, 8. 1. 2019)

Zavezanec, ki sprejema plačila, ki se v skladu z 2. členom ZDavPR štejejo za gotovinska, in izdaja račune za katere ob izdaji ni znan način plačila, postopa v skladu s sedmim odstavkom 7. člena ZDavPR:

- Če račun ni plačan neposredno ob izdaji in ob njegovi izdaji ni znano, ali bo plačan z gotovino, lahko zavezanec izda račun brez enkratne identifikacijske oznake računa (EOR).

!! Račun mora vsebovati vse ostale predpisane podatke: številko računa v obliki ____-_____-_____, ZOI oznako v tekstovni obliki in v obliki kode, oznako operaterja,…

- Če je račun naknadno plačan z gotovino, zavezanec pošlje davčnemu organu podatke o računu v desetih delovnih dneh od dneva plačila računa.

- Davčni organ poslanim podatkom o računu dodeli enkratno identifikacijsko oznako računa (EOR) in jo pošlje zavezancu kot potrdilo o prejemu naknadno poslanih podatkov o izdanem računu.

Če pri zavezancu obstaja možnost, da bo račun plačan z gotovino, mora račune izdajati na način kot je naveden zgoraj. Nadgraditi bo moral programsko opremo za izdajanje računov. Zavezanec računov ne bo mogel izdajati preko Worda.

Pri tem opozarjamo, da je treba v primeru, če se gotovinski in negotovinski računi številčijo v istem zaporedju, v potrjevanje pošiljati tudi negotovinske račune (glej pojasnilo št. 165).

V skrajnem primeru, če zavezanec računa ne bo izdan na način, kot je predviden v sedmem odstavku 7. člena ZDavPR, naj prvotno izdani račun stornira in ga nadomesti z novim. Preko elektronske naprave ali preko VKR bo izdal nov davčno potrjeni račun. Pripominjamo pa, da po mnenju računovodske stroke navedeni način ni popolnoma ustrezen – uporabljal naj bi se izjemoma, ko ni druge rešitve.


Vprašanje 315: Uporabljam isto zaporedje številčenja računov za gotovinske račune, za katere obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji, in račune za katere ne obstaja obveznost izdaje po DDV zakonodaji (izdajam namreč tudi račune za dobave, za katere v skladu z DDV zakonodajo ni treba izdajati računov). Ali je potrebno v tem primeru v potrjevanje pošiljati tudi račune, ki jih v skladu z DDV zakonodajo ni treba izdajati? (8. 1. 2019)

V skladu s petim odstavkom 5. člena ZDavPR si morajo zaporedne številke računov vsako poslovno leto slediti v neprekinjenem zaporedju po vsakem poslovnem prostoru zavezanca ali po elektronski napravi za izdajo računov v poslovnem prostoru zavezanca, pri čemer je račun v skladu s 3. točko prvega odstavka 2. člena ZDavPR račun, ki je delno ali v celoti plačan z gotovino. Navedena določba je predpisana z namenom odkrivanja nepravilnosti in neskladij v dinamiki izdajanja računov in ugotavljanja morebitnih vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi. Za ustrezno zagotavljanje namena te zakonske določbe je torej bistveno, da si v neprekinjenem zaporedju sledijo številke potrjenih računov. V primeru, da želi zavezanec v istem zaporedju kot gotovinske račune, za katere v skladu z DDV zakonodajo obstaja obveznost izdaje, številčiti tudi račune, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, je treba, glede na namen določbe petega odstavka 5. člena ZDavPR, v potrjevanje pošiljati tudi račune za katere za katere ne obstaja obveznost izdaje.

Če zavezanec računov, za katere po DDV zakonodaji ne obstaja obveznost izdaje, ne želi potrjevati, jih mora izdajati v zaporedju, ki je ločeno od zaporedja v katerem se številčijo gotovinski računi za katere velja obveznost izdaje.

S tem pojasnilom se smiselno spreminja tudi pojasnilo št. 165, v zvezi s potrjevanjem gotovinskih in negotovinskih računov, ki se številčijo v istem zaporedju.


Več na povezavi: Davčno potrjevanje računov (1. izdaja) > spremembe so označene z rdečo barvo


Vir: FURS

> Celotno besedilo


Davčna praksa

Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2019

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober