Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Izbrano
 
          - +   *  

Izbor dneva

IZBOR DNEVA: Novosti

9.3.2018

Novosti - Bliža se rok za oddajo davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti (obračun DohDej) za leto 2017.

V torek, 3. aprila 2018, se izteče rok za predložitev davčnega obračuna akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za koledarsko leto 2017. Obračun DohDej so dolžne predložiti vse fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, vključno z nosilci osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov (in dejanskih ali normiranih odhodkov), in sicer za vse kmetijske dejavnosti svojega kmečkega gospodinjstva.

Splošno

Davčni obračun akontacije dohodnine in dohodnine od dohodka iz dejavnosti za leto 2017 morajo fizične osebe z dejavnostjo predložiti najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Glede na to, da je letos 31. marec sobota, se glede na določbo 45. člena ZDavP-2, rok za predložitev obračuna DohDej za leto 2017 izteče s pretekom prvega naslednjega delovnika, kar pomeni, da morajo davčni zavezanci obračun DohDej za leto 2017 predložiti najkasneje do 3. aprila 2018. Obračun DohDej morajo davčni zavezanci obvezno predložiti v elektronski obliki, preko sistema eDavki. Davčni zavezanci lahko pripravijo obračun DohDej za leto 2017 še s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus, ki je na voljo na spletnih straneh Finančne uprave Republike Slovenije. Obračunov DohDej za leto 2018 in naprej ne bo več mogoče oddati s pomočjo podpornega programa Silvester Fineus, ampak neposredno z vnosom podatkov v obrazec na eDavkih.

Ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov

V obračunu DohDej za leto 2017 lahko davčni zavezanec, najkasneje do 3. aprila 2018, spremeni izbrani način ugotavljanja davčne osnove za davčno obdobje od 1. januarja 2018 dalje.

Če želi davčni zavezanec od 1. januarja 2018 dalje ugotavljati davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov, mora najkasneje do 3. aprila 2017 priglasiti takšen način obdavčitve na obračunu DohDej. To stori tako, da v obrazcu obračuna v Prilogi 1 pod točko VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU označi s kljukico izjavo pod VII.A in ustrezno izpolni Prilogo 15 k davčnemu obračunu. Ob  tem morajo biti zavezanci pozorni na to, da izpolnjujejo vse pogoje za takšen način obdavčitve, ki so navedeni v 48. členu ZDoh-2. Več…

Davčni zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov že dve leti ali več in so njegovi povprečni prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih predhodnih letih (v letu 2016 in v letu 2017) presegali 150.000 evrov, ne izpolnjuje več pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov za obdobje od 1. januarja 2018 dalje. Zato mora takšen davčni zavezanec v obračunu DohDej za leto 2017, ki mora biti oddan v zakonskem roku (torej do vključno 3. aprila 2018), v Prilogi 1 obračuna, pod točko VII. SPREMEMBA NAČINA UGOTAVLJANJA DAVČNE OSNOVE V NASLEDNJEM OBRAČUNU, obvezno označiti s kljukico izjavo pod VII.B. Pri tem mora zavezanec, ki ugotavlja davčno osnovo z upoštevanjem normiranih odhodkov in ima povezane osebe, pri ugotavljanju višine povprečnih prihodkov upoštevati vse določbe 48. člena ZDoh-2. Več…

Na enak način v navedenem roku izpolni izjavo VII.B tudi tisti davčni zavezanec, ki sicer še izpolnjuje pogoje, vendar se prostovoljno odloči, da ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. januarja 2018 dalje.

Davčni zavezanec, ki s 1. januarjem 2018 preide na ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem dejanskih odhodkov je dolžan od 1. januarja 2018 dalje tudi voditi ustrezne poslovne knjige, evidence in poslovno poročilo, kot to določa 5. odstavek 308. člena ZDavP-2.

Posebnosti pri kmečkih gospodinjstvih, ki so vključena v sistem obdavčitve osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti (OKGD) na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov

Pri teh davčnih zavezancih se šteje, da ne izpolnjujejo več pogojev za ugotavljanje davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov od 1. januarja 2018 dalje, če so povprečni prihodki iz dejavnosti, ugotovljeni po pravilih o računovodenju, v dveh zaporednih predhodnih letih (v letu 2016 in v letu 2017) presegali 150.000 evrov na nosilca in na drugega člana kmečkega gospodinjstva, ki je vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot kmet oziroma član kmečkega gospodinjstva.


Vir: FURS

> Celotno besedilo


Novosti

Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober