Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Izbor dneva > Izbrano
 
          - +   *  

Izbor dneva

IZBOR DNEVA: Novosti

9.1.2018

Novosti - Skladno s sprejetim ZPPDFT-1 je potrebno za vse pravne osebe najkasneje do 19. 1. 2018 v Register dejanskih lastnikov, ki je odprt pri AJPES, vpisati osebe, ki so pooblaščene za zastopanje pravnih oseb.

Vpis v Register dejanskih lastnikov opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba preko spletne aplikacije, ki je dostopna na spletnem portalu AJPES. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil pri AJPES-u.

Priporočamo, da čim prej pristopite k izvedbi vpisa, saj so zagrožene sankcije relativno visoke.

***
Vstop v aplikacijo za vpis v Register dejanskih lastnikov

Pripravili smo Navodilo za vpis podatkov v Register dejanskih lastnikov po posameznih korakih vpisnega obrazca AJPES.

***

Podrobnejša navodila, ki jih je objavil AJPES

Zakon o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) uvaja novost in sicer se morajo vsi predsedniki športnih društev, direktorji zavodov, direktorji ustanov in osebe pooblaščene za zastopanje tistih poslovnih subjektov, pri katerih ni mogoča udeležba na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, vpisati kot lastniki v AJPES. 36. člen ZPPDFT-1 namreč določa, da se za dejanskega lastnika subjekta, v katerem ni možna udeležba pri upravljanju na podlagi poslovnega deleža, delnice ali udeležbe v kapitalu, šteje vsaka fizična oseba, ki zastopa takšen subjekt. Za društva, zavode, ustanove, politične stranke, sindikate, verske skupnosti, študentske organizacije in podobne subjekte to pomeni, da je potrebno vpisati v register podatke o dejanskem lastniku glede vsake fizične osebe, ki zastopa takšen poslovni subjekt, prav tako pa je potrebno vpisati tudi podatke, ki se nanašajo na poslovni subjekt.

Na spletnem portalu AJPES je za ta namen odprta nova aplikacija - Register dejanskih lastnikov (RDL). RDL je baza podatkov, v kateri se zbirajo podatki o dejanskih lastnikih (in osebah pooblaščenih za zastopanje društev, zavodov, ustanov, političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, študentskih organizacij, …) z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur poslovnih subjektov in onemogočanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma. Aplikacija za vpis podatkov v RDL je dostopna od 19. 11. 2017 dalje, prvi vpis pa je potrebno opraviti najkasneje do 19. 1. 2018. Sicer je potrebno opraviti vpis v RDL v roku 8 dni od vpisa v Poslovni register Slovenije oziroma davčni register oziroma v roku 8 dni od nastanka spremembe podatkov.

Vpis dejanskega lastnika (ali osebe pooblaščene za zastopanje društva, ustanove, zavoda in tako dalje), spremembo teh podatkov ali izbris teh podatkov v/iz RDL opravi zastopnik pravne osebe ali od njega pooblaščena oseba, preko spletne aplikacije. Zastopnik mora imeti kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, pooblaščena oseba pa tudi ustrezno pooblastilo, evidentirano v sistemu e-pooblastil AJPES.

KATERI PODATKI SE VPISUJEJO?

A) točka 45. člena ZPPDFT-1 določa, da se v register vpišejo naslednji podatki o poslovnem subjektu:

- firma,
- naslov,
- sedež,
- matična in davčna številka,
- datum vpisa in izbrisa poslovnega subjekta.

B) točka 45. člena ZPPDFT-1 določa kateri podatki se vpišejo v register o dejanskem lastniku oz. fizični osebi, ki zastopa pravni subjekt iz 36. člena ZPPDFT-1. To so:

- osebno ime,
- naslov stalnega in začasnega bivališča,
- datum rojstva,
- davčna številka,
- državljanstvo,
- višina lastniškega deleža ali drug način nadzora in
- datum vpisa in izbrisa dejanskega lastnika iz registra.

ROK HRAMBE PODATKOV:

Vsak poslovni subjekt mora voditi evidenco dejanskih lastnikov (ali osebe pooblaščene za zastopanje…). Poslovni subjekti morajo hraniti podatke 5 let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika po ZPPDFT-1.

SANKCIJE:

Z globo od 6.000 € do 60.000 € se za prekršek kaznuje pravna oseba, če v register ne vpiše podatkov o svojih dejanskih lastnikih in njihove spremembe ali če vpiše napačne podatke. Ista kazen je zagrožena, če se ne ugotovi ali če se ugotovi napačne podatke o dejanskih lastnikih, če se podatki ne posodabljajo ali če se podatki ne hranijo 5 let od dneva prenehanja statusa dejanskega lastnika.

Z globo od 400 € do 2.000 € se za prekršek kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Vir: AJPES in potal FinD-INFO


> Celotno besedilo


Novosti

Izbor dneva

Sodna praksa

Iz zakonodaje

Novosti


Arhiv

Zadnji članki

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober