IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: September 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.9.2016 do 30.9.2016

30.9.2016

Kaj prinaša davčno prestrukturiranje

Paket ukrepov davčnega prestrukturiranjaje bil pripravljen na podlagi večmesečnih usklajevanj z različnimi deležniki. V nadaljevanju povzemamo bistvene značilnosti predlaganega paketa in predvidene nadaljnje aktivnosti na davčnem področju.

> Več...

28.9.2016

Kapital podjetnika in njegovi prenosi iz / v gospodinjstvo

Določila novih Slovenskih računovodskih standardov v letošnjem letu so oz. bodo pri marsikaterem samostojnem podjetniku močno spremenila vrednost njegovega kapitala. Zakaj? Zaradi nove bilančne postavke, ki od 1.1.2016 predstavlja sestavni del podjetnikovega kapitala.

> Več...

27.9.2016

Ustrezna uporaba obveznih klavzul ob izdaji računa

V zvezi z uporabo ustreznih klavzul na računih po ZDDV-1, se zavezanci pogosto še vedno lovijo, in sicer kako navesti določbo ZDDV-1, EU Direktive ali besedno opisati klavzulo. V nadaljevanju pojasnjujemo, kako ustrezno uporabiti oziroma navesti klavzule na izdanih računih, skladno z določbami ZDDV-1.

> Več...

26.9.2016

Vlaganja refundacijskih zahtevkov za nadomestila plač od 1.10. 2016 preko sistema e-VEM

S 1. 10. 2016 se bodo refundacijski zahtevki za nadomestila lahko vlagali elektronsko preko državnega informacijskega sistema e-VEM na naslovu http://evem.gov.si.

> Več...

23.9.2016

Nova vrsta transakcijskega računa (B) – osnovni plačilni račun

1. julija 2016 je bila v Uradnem listu RS objavljena novela Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (ZPlaSS-E), ki v nacionalno zakonodajo prenaša Direktivo 2014/92/EU o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (PAD).

> Več...

21.9.2016

Popravek odbitka vstopnega DDV v postopkih prisilne poravnave

Vrhovno sodišče RS je postavilo novo vprašanje za predhodno odločanje na Sodišče Evropske unije v zvezi s tematiko popravka odbitka vstopnega DDV v postopkih prisilne poravnave.

> Več...

20.9.2016

Odbitek vstopnega DDV pri nabavi dirkalnega motorja kot osnovnega sredstva

Zavezanec je v državi EU nabavil osnovno sredstvo (dirkalni motor) za namene oddaje v najem drugim pravnim in fizičnim osebam. Motor ne bo registriran, saj se bo uporabljal samo na poligonih, prirejenih za dirkanje. Zanima nas, kako pravilno evidentirati omenjeno nabavo?

> Več...

19.9.2016

Vzdrževanje in vlaganje v najeto nepremičnino

Podjetje ima v najemu poslovni prostor v hiši, ki jo v celoti uporablja za dejavnost. V najemni pogodbi je opredeljeno, da  stroške vzdrževanja in obnove nosi najemojemalec. V podjatju so se odločili za obnovo strehe, zato jih zanima obravnave v poslovnih knjigah podjetja. Ker je lastnik hiše fizična oseba, jih zanima tudi davčna obravnava najemodajalca.  

> Več...

16.9.2016

"Nekrivdna" odpoved koncesijske pogodbe

Koncesijske pogodbe so kot upravne pogodbe urejene v specialni zakonodaji, zato se pravila OZ o odpovedi zanje neposredno ne uporabljajo. Zaradi tega in ob odsotnosti jasne specialne ureditve je bilo glede koncesij na področju lekarniške dejavnosti do nedavnega nejasno, ali je dopustna njihova odpoved s strani koncedenta, ne da bi za to obstajali (krivdni) razlogi v sferi koncesionarja.

> Več...

14.9.2016

Obdavčljive in neobdavčljive transakcije po ZDDV-1

Splošno lahko transakcije razdelimo na obdavčljive in neobdavčljive transakcije.

> Več...

13.9.2016

Opravljanje elektronskih storitev znotraj EU med malimi davčnimi zavezanci

Mali davčni zavezanec je pričel s sodelovanjem na področju elektronskih storitev s podjetjem iz Nemčije, ki je prav tako mali davčni zavezanec. Pri izdaji računa jih zanima, ali upoštevajo novo zakonodajo glede elektronskih storitev in izdajo račun z davkom ter ga plačajo v državi, kjer ima sedež prejemnik storitve, čeprav v Sloveniji ne poslujejo kot zavezanec?

> Več...

12.9.2016

Odslej lažje do osnovnega bančnega računa in zamenjave banke

Z novelo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o plačilnih sistemih in storitvah (ZPlaSS-E), ki velja od 16. julija 2016, uporablja pa se uporablja od 18. septembra 2016, se prenaša v slovenski pravni red določbe Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne, 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (t.i. direktiva PAD).

> Več...

9.9.2016

Preobilje signalov in informacijska slepota

Ena od stvari, ki jih obiskovalci iz tujine najprej opazijo pri nas, je nasičenost javnega prostora z zunanjim oglaševanjem, zlasti v mestih. > Več...

7.9.2016

Z novim letom tudi spremembe na področju ZDDPO-2?

V poletnih mesecih smo lahko sodelovali v javni razpravi predloga novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2N), kot del paketa predlogov za prestrukturiranje davčnih bremen s temeljnim ciljem izboljšanja konkurenčnosti poslovnega okolja pri pogoju stabilnih in predvidljivih javnofinančnih prihodkov.

> Več...

6.9.2016

Stroški s. p.-ja

Podjetje A (s. p.), ima sklenjeno pogodbo s podjetjem B (s. p)., za opravljanje IT storitev. Podjetje B opravlja te storitve za avstrijsko podjetje, zato podjetje B, pošlje podjetje A v Avstrijo k svojemu avstrijskemu naročniku. Ali lahko vse stroške prevzame podjetje A in jih potem zaračuna z DDV podjetju B?

> Več...

5.9.2016

Blagajniški in inventurni manki

Ali delodajalec v trgovinski dejavnosti ob ugotovljenih blagajniških in inventurnih mankih delavcu ugotovljeno škodo lahko odtegne od plače?

> Več...

2.9.2016

Pojasnilo 1 k SRS 5 (2016) – Terjatve za vstopni davek na dodano vrednost

Povečanje ali zmanjšanje terjatev za vstopni davek na dodano vrednost zaradi razlike med začasnim in dejanskim odbitnim deležem vstopnega davka na dodano vrednost po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) se pripozna kot neposredno povečanje ali zmanjšanje posamične nabavne vrednosti sredstev (blaga) ali storitve.

> Več...

2.9.2016

Pojasnilo 1 k SRS 3 (2016) –Izkazovanje in vrednotenje dolžniških finančnih instrumentov, ki se pod določenimi pogoji lahko spremenijo v lastniške (Mezzanin naložbe)

Finančna sredstva, ki so dolžniški finančni instrument in se lahko pod določenimi pogoji spremenijo v kapitalski finančni instrument, se pri posojilodajalcu po pridobitvi izkazujejo po odplačni vrednosti, pri posojilojemalcu pa kot obveznosti iz prejetega posojila.

> Več...

1.9.2016

Pojasnilo 1 k SRS 2 (2016) – Emisijski kuponi

Organizacija, ki ji država na podlagi Zakona o varstvu okolja (ZVO-1-UPB1) razdeli emisijske kupone, te v skladu s SRS 2 pripozna med neopredmetenimi sredstvi (predlagani konto 005 – Druga neopredmetena sredstva (tudi emisijski kuponi)) v vrednosti po 1 evro za vsak emisijski kupon ter za prejete emisijske kupone izkaže v skladu s SRS 11.14. odložene prihodke v zvezi z državnimi podporami (predlagani konto 966 – Prejete državne podpore).

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober