IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2015
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: September 2015
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.9.2015 do 30.9.2015

30.9.2015

Vpliv sprejete novele ZGD in spremenjenih SRS na konsolidacijo

Dne, 24.7.2015 je sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1I) potrdila vse tisto, kar sem že v svojih predhodnih člankih pisala v vezi bližajočih se sprememb v povezavi z računovodenjem v letu 2016 in seveda v povezavi z izdelavo konsolidiranih računovodskih izkazov v letu 2016.  Zato danes ne bom ponovno na dolgo in široko pisala o vseh teh sedaj že sprejetih spremembah, ampak se bom usmerila samo na ključne spremembe, ki so povezane s konsolidacijo in bodo v prihodnjih mesecih povzročile kar veliko preračunavanja.

> Več...

29.9.2015

Knjiženje računov za podružnico tujega podjetja

Podružnica je od matičnega podjetja prejela večjo količino skenov za material in opravljene storitve podizvajalcev, ki so naslovljene na matično podjetje in vsebujejo njihovo davčno številko. Ali lahko podružnica izstavljene račune zajame v svoje poslovne knjige in kako je z DDV, glede na to, da imajo svojo ID-številko v Sloveniji?

> Več...

28.9.2015

Enkraten odpis dolga je možno uveljavljati le do konca oktobra

S 1. avgustom je začel veljati Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov (ZPIUOD), ki ureja davčno obravnavo dohodkov in transakcij pri odpisu dolgov na podlagi sporazuma o izvedbi odpusta dolgov, ki izvirajo iz naslova rednih gospodinjskih stroškov, iz naslova dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in iz naslova bančnih storitev. Pri tem ZPIUOD izključuje odpis dolgov iz naslova plačila obveznih prispevkov za socialno varnost, akontacij davka, davčnega odtegljaja, uvoznih dajatev in za plačila obveznosti po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP).

> Več...

25.9.2015

Izplačilo dobička bivšemu družbeniku

Družbenik je 31. 1. 2015 na podlagi odsvojitvene pogodbe prodal svoj delež v d. o. o. Zanima nas, ali je upravičen do sorazmerne višine udeležbe na dobičku za leto 2014, ko se bo ta delili v septembru 2015 po seji skupščine. Družbena pogodba nima omejitvene ali kakšne druge klavzule.

> Več...

23.9.2015

Predlog novele ZDDPO posega v obdavčitev hibridnih posojil

Po predlogu novele Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2M), ki naj bi začela veljati 1.januarja 2016, naj bi bile v slovenski pravni red prenesene temeljne direktive EU na področju podjetniškega obdavčevanja, med katerimi velja posebej omeniti prenos določb Direktive Sveta 2011/96/EU z dne 30. novembra 2011 o skupnem sistemu obdavčitve matičnih družb in odvisnih družb iz različnih držav članic, s katerimi se odpravlja dvojno obdavčenje in uveljavlja načelo enakomerne oz. poštene davčne obremenitve.

> Več...

22.9.2015

Davčne blagajne - obvestilo o obveznosti izdaje računa

Z davčnimi blagajnami, ki bodo uvedene 2. januarja 2016, imajo trenutno največ dela ponudniki programske opreme, saj pripravljajo ustrezne programe za potrjevanje računov. Vendar pa z novo oziroma nadgrajeno programsko opremo zavezanci ne bodo izpolnili vseh zakonskih zahtev. Ena od takšnih zahtev je objava obvestila o izdaji računa. Za kakšno obvestilo gre in kakšne globe so predpisane, pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

21.9.2015

Izločitev dela iz s. p.-ja in prenos s. p.-ja

Samostojni podjetnik je izvzel nepremičnino iz dejavnosti in jo prenesel na gospodinjstvo pred datumom prenosa/presečnim obračunskim datumom prenosa dejavnosti po 72.a členu ZGD-1 na naslednika prevzemnika. Zanima nas, kaj je osnova za obračun DDV in davčni vidik pri obračunu dohodka iz dejavnosti?

> Več...

18.9.2015

Sprememba pogodbe o javnem naročilu z vidika novih direktiv

Udeleženci javnonaročniških razmerij se v praksi pogosto soočajo z vprašanjem dopustnosti sprememb pogodb o izvedbi javnega naročila. Čeprav se začnejo po sklenitvi pogodbe uporabljati splošna pravila pogodbenega prava, samo soglasje pogodbenih strank (v skladu z načelom inter partes) za spremembo javne pogodbe ne zadostuje, saj lahko poseg v pogodbo pomeni novo oddajo javnega naročila.

> Več...

16.9.2015

Zaposlovanje, samozaposlovanje in delo hrvaških državljanov v Sloveniji

Ne glede na to, da je Republika Hrvaška članica Evropske unije, pri zaposlovanju njenih državljanov v Sloveniji veljajo nekatere posebnosti. Prost pretok delovne sile med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško še ni sproščen v celoti. Slovenija (kot tudi druge države evropskega območja) uveljavlja možnost uporabe prehodnega obdobja, v katerem morajo državljani Hrvaške, za zaposlitev (sklenitev delovnega razmerja) v Sloveniji, pridobiti ustrezna dovoljenja.

> Več...

15.9.2015

Meje presoje davčnega organa prve stopnje v ponovnem postopku

V praksi davčnih organov je mogoče zaslediti primere, v katerih davčni inšpekcijski organ prve stopnje v ponovnem postopku, ki je posledica odprave prvostopenjske inšpekcijske (odmerne) odločbe bodisi s strani davčnega organa druge stopnje bodisi s strani Upravnega sodišče v upravnem sporu, mimo izrecnih napotil pritožbenega organa ali sodišča, širi meje prvotnega davčnega inšpekcijskega nadzora ali pa ponovno ugotavlja dejstva in izvaja že izvedene ali nove dokaze, na katere v nadaljevanju opre odločitev o dodatni naložitvi davčnih obveznosti oziroma obdavčitvi poslovnih dogodkov, za katere v prvotnem postopku ni odkril nepravilnosti pri njihovem izkazovanju v knjigovodskih evidencah davčnega zavezanca.

> Več...

14.9.2015

Status študenta v primeru registracije samostojne dejavnosti

Kakšne so posledice, če redni študent odpre s. p. Ali s tem izgubi status rednega študenta in bi moral plačati šolnino za študij? Kako je z drugimi pravicami iz naslova rednega študija?

> Več...

11.9.2015

Odpoved delavca v času mirovanja pogodbe

Z delavcem smo na njegovo željo zaradi začasnega odhoda v tujino z njegovo družino sklenili sporazum o mirovanju pogodbe o zaposlitvi. Ko se je delavec vrnil, kar je bilo pred iztekom sporazuma o mirovanju, je podal odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po pogodbi ima odpovedni rok šest mesecev. Ali se začetek teka odpovednega roka šteje od dneva podaje odpovedi ali od dneva prenehanja mirovanja pogodbe o zaposlitvi?

> Več...

9.9.2015

DDV pri plačilu nadomestila zaradi javne priobčitve glasbenih del

Prispevek obravnava vprašanje, ali je plačilo nadomestila zaradi javne priobčitve glasbenih del predmet obdavčitve po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1).

> Več...

8.9.2015

Ali bodo vezane knjige računov po uvedbi davčnih blagajn še uporabne?

Od 31.1.2015 so bile uvedene vezane knjige računov. Zavezanci, ki ne uporabljajo ustreznega računalniškega programa oziroma elektronske naprave, morajo pri izdaji računov uporabiti račune iz vezane knjige računov. Zaradi pomanjkljivosti trenutno veljavnega sistema, se s 2.1.2016 uvaja sistem davčnih blagajn. Ali to pomeni, da vezanih knjig računov ne bo več? 

> Več...

7.9.2015

Vplačani presežek kapitala – kdaj in kako se lahko vplača in porabi?

V mesecu maju in juniju sem izvedla več predavanj v vezi Slovenskih računovodskih standardov in s strani udeležencev (to so bili predvsem računovodje z več letnimi izkušnjami) sem na različnih lokacijah prejela podobno vprašanje, ki se je nanašalo na vplačani presežek kapitala. V nadaljevanju je podano pojasnilo, kaj vplačani presežek kapitala sploh je, kako nastane in kako se ga lahko porabi oz. odpravi.

> Več...

4.9.2015

Obeta se pomembna novela Zakona o davčnem postopku

Ministrstvo za finance je 1. junija objavilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2). Gre za obsežnejšo novelo, ki prinaša pomembne novosti na področju uvedbe novega instituta vnaprejšnjega cenovnega sporazuma, odprave administrativnih ovir, širitve možnosti obročnega ali odloženega plačila davka, ureditve davčne izvršbe in avtomatične izmenjave informacij. Najpomembnejše novosti predvidene novele bodo predstavljene v nadaljevanju.

> Več...

2.9.2015

Davčne blagajne – postopek potrjevanja računov in obveznosti zavezancev

Od 2.1.2016 bo uporaba davčnih blagajn obvezna za vse, ki poslujejo z gotovino in so zavezani k izdaji računa po ZDDV-1. Skladno s pojasnili FURS bo sistem potrjevanja računov možno uporabiti že od 1.12.2015. Kakšen bo postopek potrjevanja računov ter kaj morajo zavezanci narediti za uporabo sistema, pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

1.9.2015

Poročanje malega davčnega zavezanca, identificiranega za DDV, na podlagi 4. odstavka 78. člena ZDDV-1

Davčni zavezanec se je registriral za DDV samo za storitve, ki jih opravlja davčnim zavezancem v drugih državah članicah EU, za katere je plačnik DDV prejemnik storitev (4. odstavek 78. člena ZDDV-1). Ali mora oddajati DDV-O mesečno ali samo takrat, ko izda račun v tujino, glede na to, da izda račun v tujino samo dvakrat letno? Kateri člen ZDDV-1 napiše na računu za domačega prejemnika in kateri za prejemnika transakcije v EU? > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober