IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: September 2014
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: September 2014
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.9.2014 do 30.9.2014

30.9.2014

Posledice razveljavitve ureditve obdavčevanja dividend v osebnih družbah za odprte postopke

V prispevku je predstavljena nedavno sprejeta odločitev Vrhovnega sodišča v zadevi X Ips 23/2014 z dne 12. 6. 2014, v kateri se je Vrhovno sodišče opredelilo do vprašanja, kakšne posledice ima odločitev Ustavnega sodišča za postopke, ki so že pravnomočno končani, a je bila zoper pravnomočno sodbo pravočasno vložena revizija.

> Več...

29.9.2014

Amortiziranje nepremičnine

V podjetju so pred leti prodali del poslovnih prostorov. Zmanjšali so nabavno vrednost in popravek vrednosti OS, amortizacijo pa obračunali po metodi enakomernega časovnega amortiziranja. Po nekaj letih so isti del poslovnih prostorov kupili nazaj in dali v najem. Vprašanje je kako zdaj obračunati amortizacijo za nakup dela zgradbe?

> Več...

26.9.2014

Zmanjšanje deleža pri bilančnem dobičku

Družba A, d. o. o., je na skupščini sprejela sklep o izplačilu bilančnega dobička družbenikom. Vprašanje je ali se lahko ta sklep naknadno spremeni tako, da se zmanjša delež bilančnega dobička, ki bi se delil družbenikom?

> Več...

23.9.2014

Delovnopravna pravica do odpravnine in njena davčna obravnava

Delovnopravna zakonodaja ureja pravico do odpravnine za primere prenehanja delovnega razmerja. Davčna zakonodaja in zakonodaja, ki ureja obračunavanje in plačilo prispevkov za socialno varnost, pa ureja in določa pravila za njeno davčno obravnavo.

> Več...

23.9.2014

Izstop iz sistema DDV

Podjetje ne želi biti več identificirano za namene DDV, saj opravlja samo promet storitev z EU. Davčnega zavezanca zanima ali sme izstopiti iz sistema DDV in kako označiti izstop v vlogi za izbris.

> Več...

22.9.2014

Obvezni akti delodajalca

Katere interne akte s področja delovnega prava je delodajalec dolžan sprejeti in na podlagi katerega predpisa? Kakšne so sankcije, če tega ne stori?

> Več...

19.9.2014

Delo ob vikendih in praznikih poleg rednega delovnega časa

Javni uslužbenec opravlja delo tudi od doma, ob sobotah, nedeljah in praznikih, kar je zunaj njegovega rednega delovnega časa. O opravljanju dela na domu nima sklepa, je pa dogovorjeno, da lahko ure, ko dela na domu, koristi kot kompenzacijo. Nekateri drugi zaposleni prejemajo plačilo za 24-urno pripravljenost, kako naj uslužbenec doseže, da bodo tudi njemu priznali pripravljenost?

> Več...

17.9.2014

Priprave za poslovanje z e-računi so se že začele

Določbe Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (ZOPSPU) ta hip najbolj pestijo proračunske uporabnike, ki morajo svoje računovodske sisteme pripraviti na izdajo e-računov do 1. januarja 2015. Posledično pa to pomeni, da se morajo na prejem, evidentiranje in hrambo e-računov pripraviti tudi druge pravne osebe, ki s proračunskimi uporabniki poslujejo.

> Več...

16.9.2014

Franšiza - DDV

Slovenski davčni zavezanec bi podelil franšizo hrvaškemu podjetju, ki je prav tako davčni zavezanec. Storitve (organizacija izobraževanja, delavnice/seminarji za pridobitev izpita za čoln) bi se opravljale na Hrvaškem.

> Več...

15.9.2014

Odslej več dela za gospodinjske pomočnice?

S 1. januarjem se bo začele uporabljati določbe Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (ZPDZC-1), ki se nanašajo na osebno dopolnilno delo. Marsikomu, posebno pa ženskam, ki smo zaposlene ter hkrati mame, se od časa do časa zgodi, da bi potrebovale koga, ki bi nam počistil po hiši, pazil otroke, jih inštruiral, uredil okolico hiše. Kako pa urediti tako delo, da bo to v skladu s predpisi in da se ne bo štelo za delo na črno?

> Več...

12.9.2014

DDV ob prodaji avtomobila

Podjetje je pred leti kupilo osebni avtomobil in pri tem ni upoštevalo vhodnega DDV. Kako je z obračunom DDV, če avtomobil sedaj prodajo?

> Več...

10.9.2014

Učinkovitejši pregon gospodarske kriminalitete

Novela zakona o odvzemu premoženja nezakonitega izvora je bila sprejeta predvsem zaradi zagotovitve še večje učinkovitosti ter čimbolj nemotenega sodelovanja pristojnih organov v Republike Slovenije ter v mednarodnem sodelovanju.

> Več...

9.9.2014

Davčni odtegljaj pri avtorskih pravicah

Kako je z obračunom davčnega odtegljaja pri odkupu avtorskih pravic v tujini. Kdaj je treba in kdaj ni treba obračunati davčnega odtegljaja in po kateri stopnji?


> Več...

8.9.2014

Ali lahko bolniško odsotnost nadzirajo le detektivi

V zadnjem času se v praksi pojavljajo nasprotujoča si mnenja in stališča glede vprašanja, ali lahko le detektivi nadzirajo bolniško odsotnost.


> Več...

5.9.2014

Aneksi h gradbenim pogodbam in pogodbam o izvedbi storitev z vidika prava javnega naročanja

Osnovno pravilo v pravu javnega naročanja je, da mora imeti naročnik vsako naročilo blaga, storitev ali gradenj nad pragom, ki ga določa ZJNVETPS ali Zakon o javnem naročanju (ZJN-2), pokrito z ustreznim postopkom javnega naročanja.

> Več...

3.9.2014

Razbremenitev naj bi bil temeljni motiv sprememb ZGD-1

Temeljni namen nove računovodske direktive t.j. Direktiva 2013/34/EU, ki naj bi bila prenesena v slovenski pravni red najkasneje do 20. julija 2015, njene določbe pa bi se uporabljale za poslovna leta po 1. januarju 2016, je razbremeniti male gospodarske subjekte in jim olajšati sistem poročanja. Poleg tega pa direktiva prinaša tudi nove velikostne razrede, spremembe računovodskih pravil ter pojasnil k računovodskim izkazom, spremembe pri izvedbi revizije ter nekatere druge določbe. > Več...

2.9.2014

Nakup in prodaja plovila

Podjetje, ki ima identifikacijsko številko za DDV, je od italijanske pravne osebe, ki ni davčni zavezanec, kupilo plovilo. Za opravljeni nakup ni prejelo računa, s pravno osebo pa je podpisalo pogodbo o nakupu plovila. Kako je z obračunom DDV pri pridobitvi plovila, prodaji lizinški hiši in pri oddajanju plovila v najem.

> Več...

1.9.2014

Razmerje med postopkom poenostavljene prisilne poravnave in stečajnim postopkom

Namen vodenja glavnega stečajnega postopka je v neposrednem nasprotju z namenom vodenja glavnega postopka (redne ali poenostavljene) prisilne poravnave. Zato glavni stečajni postopek in glavni postopek redne ali poenostavljene prisilne poravnave ne moreta teči hkrati. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober