IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Avgust 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Avgust 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.8.2018 do 31.8.2018

31.8.2018

Sodna praksa: Izkoriščanje poslovnih skrivnosti

Očitanje nelojalne konkurence in izkoriščanja poslovnih skrivnosti mora biti določno in konkretizirano, zgolj prepoved abstraktnega dejanja ni dopustna.

> Več...

29.8.2018

Določitev ustrezne prodajne cene nepremičnine za davčne namene

Določanje ustrezne prodajne cene (tržne cene) pri prodaji nepremičnin, je v zadnjem času, ko je nepremičninski trg precej spremenjen, velikokrat težko. V nadaljevanju opozarjamo, na kaj je potrebno paziti pri določanju ustrezne prodajne cene nepremičnine za davčne namene.

> Več...

28.8.2018

Davčna obravnava prejetega računa za pogonsko gorivo in cestnine od dobavitelja iz EU

Slovenski davčni zavezanec - avtoprevoznik dobi od dobavitelja iz EU račune za pogonsko gorivo in cestnine z obračunanim DDV-jem (tujim), nato pa vlaga zahteve za vračilo le-tega. Zanima ga, ali mora račune zavesti v DDV-O in opraviti samoobdavčitev v netu znesku, ali so računi sploh predmet DDV-O.

> Več...

27.8.2018

Objava prostega delovnega mesta pri podaljšanju pogodbe za določen čas

Podjetje ima z delavcem sklenjeno pogodbo za določen čas enega leta, ki se izteka. Pogodbo želijo podaljšati še za določen čas enega leta. Zanima jih, ali je ob podaljšanju pogodbe za določen čas potrebna nova objava prostega delovnega mesta, čeprav bodo podaljšali pogodbo že zaposlenemu delavcu.

> Več...

24.8.2018

Nove Smernice za izvajanje ZPPDFT za računovodske servise in davčne svetovalce

Urad RS za preprečevanje pranja denarja (UPPD) je 21. avgusta 2018 objavil nove Smernice za izvajanja ZPPDFT. Zavezanci po Zakonu o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) so določeni v 4. členu zakona. Med drugimi so zavezanci tudi pravne in fizične osebe, ki opravljajo posle v zvezi z dejavnostjo računovodskih storitev.

> Več...

22.8.2018

DDV vidik verižnih poslov v Nemčiji

V praksi se še vedno pojavljajo številne dileme v zvezi s pravilno obravnavo verižnih poslov z vidika DDV. Razlog za to je predvsem dejstvo, da se verižni posli med seboj zelo razlikujejo, predvsem po številu družb, ki sodelujejo v kupoprodajni verigi in številu vpletenih držav. Že manjša sprememba v kupoprodajni verigi lahko pomeni popolnoma drugačno DDV obravnavo. Za vpletene družbe je zelo pomembno, da dobro poznajo kupoprodajno verigo in že vnaprej (pred sklenitvijo posla) opredelijo svoje DDV obveznosti.

> Več...

21.8.2018

Odsvojitev naložbe z darilno pogodbo

V letu 2018 sta družbenika ustanovila podjetje in plačala vsak po 3.750 evrov. Podjetje ni evidentiralo še nobenih prihodkov, nastali so zgolj stroški za promocijski material in nabavo osnovnih sredstev. Družbenika želita sedaj podariti vsak tretjino kapitalske vloge tretjemu družbeniku, ki vstopa v podjetje (enakovredni lastniki). Zanima jih, kako je z obdavčitvijo pri taki podaritvi, kako se izračuna razlika med nabavno in prodajno vrednostjo kapitala, ter ali mora pridobitelj od deleža plačat davek od darila?

> Več...

20.8.2018

Neodvisna bančna garancija in primerljiva zavarovanja

Med osebnimi zavarovanji imajo posebno vrednost zavarovanja, ki jih izdajajo banke in finančne organizacije. Položaj upravičenca oziroma upnika je še ugodnejši, če ima zavarovanje neodvisno naravo. Neodvisna ali abstraktna narava zavarovanja predvsem pomeni, da se takšno zavarovanje realizira pod lastnimi pogoji, zato ob realizaciji abstraktnega zavarovanja niso mogoči ugovori iz temeljnega posla.

> Več...

17.8.2018

Sodišče EU: Zavrnitev goljufivih potrdil s področja socialne varnosti

Belgijska socialna inšpekcija je opravila pregled zaposlenosti delavcev belgijske družbe Absa, ki je dejavna v gradbenem sektorju v Belgiji. Ugotovili so, da družba Absa od leta 2008 dejansko ni imela zaposlenih in je vsa svoja gradbišča na podlagi podizvajalskih pogodb oddala bolgarskim podjetjem, ki delavce napotujejo v Belgijo.

> Več...

14.8.2018

Oddajanje nepremičnine v najem in DDV

V zvezi z oddajanjem nepremičnin, odplačnim ali brezplačnim, oproščenim ali predmet DDV se pojavlja kar nekaj vprašanj v praksi. Posledično vidik DDV oddaje nepremičnin pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

13.8.2018

Prepozna odločba ZZZS o koncu bolniškega staleža

Delavec zaposlen v podjetju za nedoločen čas, je bil dlje časa v bolniškem staležu. V tem obdobju ga je nadomeščal drug delavec, ki so ga zaposlili na novo za določen čas nadomeščanja začasno odsotnega delavca v bolniškem staležu. Izteka njegove pogodbe niso omejili datumsko, ampak so zgolj napisali, da se mu ta izteče ob vrnitvi delavca iz bolniškega staleža. Od ZZZS so dobili odločbo, s katero delavcu bolniški stalež ni bil podaljšan, vendar šele štiri dni po tem (tudi delavec), ko bi delavec, ki se vrača iz bolniškega staleža, moral začeti delati.

> Več...

10.8.2018

Varstvo delavcev v primeru plačilne nesposobnosti delodajalca

Z nacionalno zakonodajo se lahko omejijo obveznost plačila z določitvijo referenčnega obdobja ali obdobja jamstva in/ali zgornje meje plačil.

> Več...

8.8.2018

Z novim šolskim letom tudi nova pravila štipendiranja

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o štipendiranju (ZŠtip-1B), ki velja že od sredine maja 2018, je prinesel vrsto sprememb pri štipendiranju, ki se bodo upoštevale že pri dodeljevanju štipendij za šolsko leto 2018/2019.

> Več...

7.8.2018

Davčna obravnava daril poslovnim partnerjem

Kdaj je darilo poslovnemu partnerju obravnavano kot reprezentanca in kdaj ne? Kdaj se darila poslovnim partnerjem obravnavajo kot drugi dohodek? Na ta vprašanja podajamo pojasnila v nadaljevanju.  

> Več...

6.8.2018

Pravna argumentacija o odvezi dolžnosti prijaviti račun v tujini za nerezidente v Republiki Sloveniji

Čeprav je dolžnost prijave računov, odprtih v tujini, v slovenski zakonodaji predpisana že vrsto let, se v različnih javnostih ta tematika ni kaj dosti problematizirala. Šele uvedba avtomatične izmenjave informacij, natančneje podatkov o računih, ki jih imajo fizične osebe rezidenti odprte v tujini, sproža nekatera vprašanja, na katera pa ni povsem jasnih odgovorov.

> Več...

3.8.2018

Promocija zdravja na delovnem mestu

Pravni temelj za promocijo zdravja na delovnem mestu daje Zakon o varnosti in zdravju pri delu (ZVZD-1). Tako je v 6. členu ZVZD-1 določena obveznost delodajalca, da mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

> Več...

1.8.2018

Kmalu več preglednosti o poslovanju socialnih podjetij

Konec februarja 2018 so začele veljati določbe Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialnem podjetništvu (ZSocP-A), s katerimi se uvaja nova definicija socialnega podjetništva in širi izvajanje socialnega podjetništva na vseh področjih gospodarskih aktivnosti. Zakon tudi odpravlja nejasnosti glede poročanja in ohranjanja statusa socialnih podjetij, poenostavlja registracijo socialnih podjetij in vzpostavlja enotno evidenco socialnih podjetij, ne glede na področje, ki ga socialno podjetje pokriva.

> Več...

1.8.2018

S 1. avgustom višja denarna socialna pomoč, varstveni dodatek, pogrebnina in posmrtnina

S 1. avgustom bosta za 2 odstotka višja denarna socialna pomoč in varstveni dodatek. Gre za redno letno uskladitev na podlagi Zakona o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji (ZUTPG). Minimalni dohodek bo tako od 1. 8. 2018 dalje znašal 392,75 evrov.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober