IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Julij 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.7.2017 do 31.7.2017

31.7.2017

Ustanavljanje podružnic v Evropski uniji

Kakšna so pravila ustanavljanja in pravna ureditev delovanja podružnic družb, ki pripadajo eni državi članici EU, v drugih državah članicah EU po sodni praksi Sodišča EU in zakonodaji EU, pojasnjuje avtorica v članku, hkrati pa podrobneje pojasnjuje tudi pravno ureditev podružnic v Sloveniji.

> Več...

28.7.2017

Poravnava o pogodbi glede izvedbe javnega naročila med njeno veljavnostjo

Dosedanja praksa Sodišča EU in direktive o javnem naročanju oziroma o koncesijah ne morejo nuditi odgovorov na vse vidike vprašanja dopustnosti sprememb pogodb o izvedbi javnih naročil oziroma koncesijskih pogodb med njihovo veljavnostjo. V nadaljevanju predstavljena sodba obravnava dva nova vidika tega vprašanja.

> Več...

26.7.2017

Kmalu prijava gosta le na en naslov

Čeprav je nedavno Finančna uprava RS objavila prenovljeno navodilo za sobodajalce, ki natančneje opredeljuje postopke in davčno obravnavo v primeru izvajanja te dejavnosti, pa je potrebno opozoriti, da se sobodajalcem obeta kar precej sprememb pri prijavi gosta že koncem tega leta.

> Več...

25.7.2017

Paket predlaganih davčnih sprememb v javni obravnavi

Ministrstvo za finance je posredovalo v javno obravnavo paket davčnih zakonov, s katerim se predlagajo ukrepi na davčnem področju v smeri nadaljnjega prestrukturiranja davčnih bremen, izboljšanja učinkovitosti pobiranja javnih dajatev ter zmanjševanja administrativnih bremen.

> Več...

24.7.2017

Sprejeta izhodišča za pripravo sprememb proračuna 2018, proračuna 2019 ter razrez proračunskih odhodkov

Vlada je sprejela izhodišča za pripravo sprememb proračuna za leto 2018 in proračuna za leto 2019 ter razrez proračunskih odhodkov po predlagateljih finančnih načrtov.

> Več...

24.7.2017

Novo generalno vrednotenje nepremičnin predvidoma v letu 2018

Vlada se je odločila, da predlog zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin pošlje v nadaljnji zakonodajni postopek. Nov sistem množičnega vrednotenja naj bi odpravil neskladja z ustavo in lastnikom dal možnost, da sodelujejo pri določanju posplošene vrednosti nepremičnin. Ta odločitev vlade pa ne pomeni, da bo v tem mandatu uveden davek na nepremičnine.

> Več...

21.7.2017

Ali potek mandata vodilnega delavca pomeni prenehanje delovnega razmerja?

Iz različnih razlogov se delodajalci odločajo, da zaposlijo vodilne delavce na podlagi pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki je vezana na podelitev mandata. V nadaljevanju članka odgovarjamo na vprašanje, ali t. i. mandatne pogodbe vodilnih delavcev res sodijo med tvegane oblike zaposlitve?

> Več...

19.7.2017

Dnevnice za službeno pot v tujino

Službena potovanja so v sodobnem poslovnem svetu stalnica. Še vedno pa se pojavljajo vprašanja kako je s povračilom dnevnic zaposlenemu, ki ga pošljete na službeno pot v tujino. 

> Več...

18.7.2017

Znesek na obrazcu pri uveljavljanju olajšave za R&R

Zavezanec je pripravljal Poslovni načrt za razvojni produkt in spraševal: ali se v obrazec za uveljavljanje davčne olajšave za vlaganja v raziskave in razvoj vpisuje zneske z ali brez DDV in ali uvozne dajatve, DDV in stroški transporta predstavljajo vlaganja v raziskave in razvoj.

> Več...

18.7.2017

Nenotifikacije določb o obveznih revizijah

Vlada je na 143. redni seji sprejela odgovor Slovenije v predsodnem postopku na obrazloženo mnenje Evropske komisije zaradi nenotifikacije predpisov za prenos Direktive 2014/56/EU Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2006/43/ES o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze v pravni red Republike Slovenije. > Več...

17.7.2017

Knjiženje različnih poslovnih dogodkov

Kakšne so posledice nepravilnega obravnavanja poslovnih dogodkov in knjiženja v primerih plačila s poslovnimi karticami, npr. za plačilo goriva, obračuna plač, donacij in kratkoročnih časovnih razmejitev – rezervacij z zakonskega vidika?

> Več...

14.7.2017

Tveganje slovenskega kapitalskega trga

Vsaka pot, za katero se odločimo, ima svoje nevarnosti, v borznem jeziku jim rečemo tveganja. Pri tem ni dovolj, da tveganje razumemo samo kot možnost izgubiti prihranke. Tveganje je širši pojem in zajema med drugim tri specifične situacije, ki so na Ljubljanski borzi žal precej pogoste: negotovost, nelikvidnost in netransparentnost. > Več...

12.7.2017

Obračun davka od dividend letos po novem

Prihaja čas skupščin in s tem tudi izplačila dividend po sklepu skupščine. Čeprav prejemniki  dividend ne bodo čutili sprememb, ki jih je prinesla zadnja novela Zakona o davčnem postopku (ZDavP-2J), pa velja delničarje vendarle seznaniti s spremembami pri obračunu davčnega odtegljaja.

> Več...

11.7.2017

DDV pri prefakturiranju stroškov

Lastnik nepremičnine je prejel račun za električno energijo; ta strošek je zaračunal (prefakturiral) naprej upravniku in mu dodal DDV. Ali je lastnik upravičeno pribil DDV?

> Več...

10.7.2017

Izhodišča za prenovo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS

Ekonomsko-socialni svet je v petek, 7. julija sprejel usklajena Izhodišča, ki po svoji vsebini predstavljajo nabor vseh rešitev, o katerih je bilo doseženo soglasje glede izhodišč za pripravo bodočih zakonskih sprememb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

> Več...

7.7.2017

Izplačilo regresa po 1. juliju

Podjetje v avgustu načrtuje zaposlitev novega delavca. Zanima jih, kdaj so mu dolžni izplačati regres za letni dopust za leto 2017, glede na to, da je rok za plačilo regresa drugim delavcem 1. julij?

> Več...

5.7.2017

Katere spremembe na davčnem področju predlaga Ministrstvo za finance v letu 2017?

Ministrstvo za finance je dne 22.6.2017 na novinarski konferenci predstavilo predvidene spremembe na davčnem področju. S predlaganimi spremembami naj bi, ob nespremenjenem učinku na javne finance, zagotovili administrativno racionalnejši davčni sistem in pravičnejšo razporeditev davčnih bremen med davčnimi zavezanci.
Večjo spremembo lahko pričakujejo »normiranci« oz. tisti davčni zavezanci, ki davčno osnovo ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. V nadaljevanju povzemamo ključne spremembe, ki naj bi bile uvedene že do konca leta 2017.

> Več...

4.7.2017

Višina predpisane obrestne mere zamudnih obresti

Ministrstvo za finance dvakrat letno objavi višino predpisane obrestne mere zamudnih obresti. Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti (ZPOMZO-1) določa, da je predpisana obrestna mera zamudnih obresti vodilna obrestna mera Evropske centralne banke, povečana za 8 odstotnih točk. > Več...

4.7.2017

Davčna obveznost za plačano študentsko prakso v tujini

V sklopu študija v tujini bo rezident Slovenije opravljal tudi plačano prakso v tujini. Ali mora plačati dohodnino (tudi) v Sloveniji in koliko ta znaša?

> Več...

3.7.2017

Pobot terjatev in obveznosti družbenika

Na kontu 28 imamo dolg za izplačilo materialnih stroškov do lastnikov, in sicer prvi lastnik (A) 10.000 evrov, drugi (B) pa 5.000 evrov, skupaj dolg 15.000 evrov. V podjetju imamo avto v vrednosti 17.000 evrov, ki bi ga prodali lastniku A. Avto je star 5 let in še ne dokončno amortiziran. Ali lahko pobotamo te obveznosti in terjatve, glede na to, da bo avto napisan na lastnika A? Kaj pa DDV na fakturi in klavzula?

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober