IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Julij 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.7.2016 do 31.7.2016

29.7.2016

Posredovanje osebnih podatkov nadzornemu svetu družbe

Javnemu podjetju, ki je v stoodstotni lasti občine, je občina podelila tudi javno pooblastilo za izdajo soglasij za priklop na gospodarsko javno infrastrukturo. Predsednica nadzornega sveta pa je podjetje obvestila, da želi nadzorni svet pripraviti analizo vodenja in upravljanja s človeškimi, finančnimi in materialnimi viri. Ali sme podjetje članu nadzornega sveta posredovati osebne podatke zaposlenih? Ali se smejo z njimi seznaniti tudi drugi člani nadzornega sveta? Kako naj podjetje posreduje osebne podatke?

> Več...

27.7.2016

Društva in meja 5.000 evrov za izdajanje gotovinskih računov

Že več kot mesec dni je minilo od uveljavitve sprememb > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki se nanašajo na administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij oziroma društev.

> Več...

26.7.2016

Obdavčitev vizualnega oglaševanja

Od storitve oglaševanja, ki jo v okviru opravljanja ekonomske dejavnosti opravi izvajalec za svojega naročnika, je izvajalec storitve (davčni zavezanec) po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) dolžan obračunati in plačevati DDV po splošni, 22 % stopnji, ki je predpisana za vse obdavčene dobave blaga in storitve, razen tiste iz Priloge I k ZDDV-1, za katere se uporablja nižja, 9,5 % stopnja DDV. > Več...

25.7.2016

Oddajanje nepremičnine v najem

Fizična oseba je lastnica pritličnega stanovanja v bloku s šestimi stanovanji. Ker ji oddaja nepremičnine za daljši namen ni uspela, se je odločila za oddajanje stanovanja turistom v Ljubljani. Stanovanje za ta namen oglašuje prek ustreznih portalov (booking, rbnb). Na kakšen način lahko fizična oseba opravlja to vrsto dejavnosti?

> Več...

22.7.2016

Zadnji rok za uskladitev kapitala po ZGD-1I je 8. avgust

Čeprav je v razpravi že predlog nove novele Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J), pa imajo lastniki družb, ki so si pri svoji družbi sposodili kapital, do 8. avgusta 2016 čas, da vrnejo posojilo svojemu podjetju in s tem zagotovijo osnovni kapital družbe v skladu z zakonom. > Več...

21.7.2016

Odslej pregled zastavljenih premičnin tudi po pravnih subjektih

Na področju pravne varnosti v prometu s premičninami je od 30. junija 2016 dalje omogočen vpogled oz. obremenitev na premičnini tudi po dolžnikih in zastaviteljih, ki so poslovni subjekti.

> Več...

20.7.2016

Povračilo ali odpust uvoznih dajatev - napaka carinskih organov in interes pravičnosti

Po Carinskem zakoniku Unije je pod določenimi pogoji mogoče zahtevati povračilo ali odpust carinskih dajatev tudi zaradi napake carinskih organov in v interesu pravičnosti.

> Več...

19.7.2016

Kako pravilno določiti ali je vaša dobava blaga oziroma storitev obdavčena z znižano (9,5 %) ali splošno (22 %) stopnjo DDV

Znano je, da sta v Sloveniji že nekaj časa v veljavi splošna 22 % DDV stopnja in znižana 9,5 % DDV stopnja. Splošna DDV stopnja se uporabi vedno, razen kadar so izpolnjeni pogoji za aplikacijo znižane DDV stopnje. V nadaljevanju pojasnjujemo kako pravilno preveriti ali je vaša dobava blaga oziroma storitev predmet DDV po splošni ali po znižani stopnji DDV.

> Več...

18.7.2016

Račun za stroške vodenja fiduciarnega računa

Odvetniška družba (d. o. o.) dobi nakazana sredstva za odškodnino svoje stranke na fiduciarni račun. Banka zaračuna prilivno provizijo. Odvetniška družba prenakaže sredstva za odškodnino svoji stranki, vendar pri tem odšteje prilivno provizijo in odlivno provizijo, ki jo zaračuna banka. Ali mora za provizijo izstaviti račun ali je dovolj, da samo odšteje to provizijo in stranki nakaže razliko?

> Več...

15.7.2016

Sprememba strategije upravljanja državnega premoženja

Pred letom dni je bila sprejeta strategija upravljanja državnega premoženja, ki pa za zdaj še ni pripomogla k boljšemu korporativnemu upravljanju. Ker je pozornost odločevalcev usmerjena predvsem na kratek rok, tega ni pričakovati niti z napovedanimi spremembami strategije. > Več...

14.7.2016

Slovenija kmalu še korak naprej v boju proti pranju denarja in financiranju terorizma

Vlada je konec junija sprejela predlog novega zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma, ki prinaša več pomembnih novosti. Uveden bo register dejanskih lastnikov podjetij, Urad RS za preprečevanje pranja denarja bo dobil inšpekcijska pooblastila, predlog pa prinaša tudi administrativne razbremenitve za zavezance.

> Več...

13.7.2016

Zakaj morajo samostojni podjetniki objaviti namero prenehanja opravljanja dejavnosti?

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v drugem odstavku 75. člena določa, da mora podjetnik vsaj 15 dni pred prenehanjem opravljanja dejavnosti na spletnih straneh AJPES objaviti, da bo prenehal opravljati dejavnost, in ob tem navesti tudi dan prenehanja opravljanja dejavnosti. V tem prispevku se bom osredotočila na vprašanje, kakšne, če sploh, so koristi od takih objav. > Več...

12.7.2016

Cepljenje zaposlenih in njihovih družinskih člankov kot davčno priznani odhodek

Farmacevtska družba svojim zaposlenim in njihovim družinskim članom plača cepljenje. Račun zdravnika, ki izvede cepljenje se ne glasi na farmacevtsko družbo, ampak na prejemnika cepiva (fizično osebo). Farmacevtsko družbo zanima ali je strošek plačila cepljenje davčno priznani odhodek. 

> Več...

11.7.2016

Na pragu pomembnih sprememb revizijske in ocenjevalske stroke

V pomladnih mesecih je bil v javni razpravi predlog Zakona o revidiranju in ocenjevanju vrednosti (ZRev-3), ki naj bi bil sprejet še do konca leta 2016 in ki pomeni velik preobrat v delovanju revizijske in ocenjevalske stroke pri nas.

> Več...

8.7.2016

Stanje in trendi na področju kolektivnih pogodb

Značilno za neoliberalno globalizacijo je, da se trg dela in razmerja med delavci in delodajalci ter njihovimi predstavniškimi organizacijami s kolektivnimi pogodbami svobodno in avtonomno regulirajo. Socialni partnerji in  oblastne institucije pa z uzakonjanjem minimalnih delavskih standardov določajo tako imenovani socialni javni red in se vzdržujejo posegov, ki bi porušili ravnotežje moči med socialnimi partnerji.

> Več...

7.7.2016

Nov Zakon o trošarinah prinaša pomembne posodobitve

Objavljen je nov Zakon o trošarinah, ki se začne uporabljati 1. avgusta 2016 in prinaša pomembne posodobitve in vsebinsko prenovo obstoječe zakonodaje na področju trošarin. Zakon odpravlja administrativne ovire tam, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja nizka ter uvaja nove postopke, kjer so tveganja za nedovoljena ravnanja visoka. Prinaša poenostavitve za davčne zavezance in prijaznejšo ureditev za male proizvajalce piva, vina in žganja.

> Več...

6.7.2016

Vpliv začetka postopka prisilne poravnave na (davčno) izvršbo

Vrhovno sodišče je v zadevi X Ips 411/2014 z dne 7. 3. 2016, ki je predstavljena v tem prispevku, razjasnilo dilemo, ali sme davčni organ zoper davčnega dolžnika, ki je v postopku prisilne poravnave, začeti davčno izvršbo za izterjavo davčne obveznosti, ki je nastala po začetku postopka prisilne poravnave. > Več...

5.7.2016

Odbitek DDV pri uvozu blaga po 1. 7. 2016

Davčni zavezanec z identifikacijsko številko za DDV bo opravil uvoz blaga 28. 7. 2016. Carinsko deklaracijo za ta uvoz bo prejel po pošti 1. 8. 2016. Davčna obveznost pri uvozu blaga bo nastala 28. 7. 2016, zato bo davčni zavezanec izkazal obračunani DDV v polju 26 obrazca DDV-O za mesec julij. Davčnega zavezanca zanima, ali lahko uveljavlja odbitek DDV od uvoza blaga v mesecu juliju 2016.

> Več...

1.7.2016

Odpoved pogodbe starejšemu delavcu

Delavcu nameravamo odpovedati pogodbo o zaposlitvi iz poslovnega razloga. Letos (2016) septembra bo dopolnil 57 let. V letu 2015 (od septembra dalje, ko je dopolnil 56 let) je že užival zaščito pred odpovedjo kot starejši delavec. Ali ta zaščita velja še naprej za leto 2016 ali za to leto veljajo nova pravila glede na postopno zviševanje starostne meje?

> Več...

1.7.2016

Drugo splošno mnenje MGRT o uveljavljanih dejavnostih v okviru davčnih olajšav za vlaganja v raziskave in razvoj (RR)

V skladu s 55. členom Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (ZDDPO-2) lahko zavezanec po tem zakonu uveljavlja davčno olajšavo za vlaganja v raziskave in razvoj v višini 100% zneska, ki predstavlja vlaganja v raziskave in razvoj. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober