IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Julij 2012
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Julij 2012
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.7.2012 do 31.7.2012

31.7.2012

Pregled računovodskih izkazov ni dovolj – poglejte revizorjevo poročilo

Javno objavljeni zneski iz revidirani računovodskih izkazov družb niso nujno zneski, s katerimi se je revizor strinjal. Seznanite se z revizorjevim poročilom, da boste ugotovili kakšno mnenje je bilo izdano. Le nekatera mnenja namreč potrjujejo objavljene zneske. > Več...

30.7.2012

Uveljavljena je pravna podlaga za nadzor nad vzajemnimi pokojninskimi skladi

Z novelo ZISDU-2A je že od 1. avgusta 2012 omogočeno, da se vplačila investicijskih kuponov in izplačila odkupne vrednosti investicijskih kuponov opravijo tudi s prenosljivimi vrednostnimi papirji. > Več...

27.7.2012

Izplačilo članom nadzornega sveta

Vsa plačila članom nadzornih svetov povečujejo davčno osnovo in je od njih potrebno obračunati akontacijo dohodnine. > Več...

26.7.2012

Iz sodne prakse: Nadzor elektronskih sporočil s strani delodajalca

Poseg v ustavno zagotovljeno tajnost pisem in drugih občil je dovoljen le ob posebnih kumulativno izpolnjenih pogojih. > Več...

24.7.2012

Oslabitve v medletnih izkazih in njihov vpliv na letno poročanje

Medtem ko smo minuli teden predstavili vpliv sprememb davkov na medletne računovodske izkaze, tokrat predstavljamo vpliv oslabitev na medletni in letni poslovni izid. > Več...

20.7.2012

Odpravnina ob upokojitvi

Višino odpravnine določa kolektivna pogodba in v kolikor je izplačan znesek višji kot ga določa davčna Uredba, je potrebno obračunati akontacije dohodnine in prispevke za socialno varnost. > Več...

19.7.2012

Dilemam revidiranja invalidskih podjetij še ni videti konca

Dokler Inštitut za revizijo ne bo prejel odgovora kateri predpis je ključen pri opredeljevanju javnih sredstev namenjenih invalidom, revizorji ne morejo izdelati poročila, kot ga predvideva ZZRZI-C. > Več...

17.7.2012

Računovodenje davkov v medletnih poročilih

Sprememba možnosti koriščenja davčnih olajšav po ZDDPO-2 se bo odražala tudi v nižji davčni osnovi. > Več...

13.7.2012

Računovodski in davčni vidik likvidacije družbe po skrajšanem postopku

Podjetje v likvidaciji mora oddati računovodske izkaze na AJPES na zadnji dan pred začetk postopka likvidacije in davčni obračun po stanju na dan pred izbrisom zavezanca iz sodnega registra. > Več...

12.7.2012

Ali pravilno razumemo enakost v delovnih razmerjih?

Delavec bo drugačno obravnavo sprejel oziroma razumel kot pravično le, če bo ta skladna s sistemom vrednost v podjetju. > Več...

10.7.2012

Spremembe MRS 1 posegajo v izkaz poslovnega izida in izkaz vseobsegajočega donosa

Spremembe MRS 1, ki se uporabljajo od 1.julija 2012, posegajo v izdelavo izkaza poslovnega izida in izkaza vseobsegajočega donosa. > Več...

6.7.2012

Dopolnilno delo

Tudi ob izvajanju dopolnilnega dela je potrebno upoštevati določbe Zakona o dohodnini (ZDoh-2). > Več...

5.7.2012

Računovodenje po delih osnovnih sredstev

Pri razvrščanju osnovnih sredstev si lahko pomagamo s funkcionalnostjo delov. > Več...

3.7.2012

Odgovornost za izpolnitev dohodninske obveznosti nosi davčni zavezanec sam

Če davčni zavezanec informativnega izračuna ni prejel, mora napoved dohodnine predložiti sam. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober