IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2019
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Junij 2019
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.6.2019 do 30.6.2019

28.6.2019

Po novem izplačilo denarnega nadomestila za neizrabljen letni dopust

V času gospodarskega razcveta in posledično povečanega obsega dela delodajalci zaradi realizacije naročil le s težavo omogočijo delavcem izrabo letnega dopusta. Dodatne težave jim povzroča tudi dejstvo, da določenih panožnih delavcev, (npr. v strojništvu, gradbeništvu) zaradi velikega povpraševanja primanjkuje na trgu dela. Kakšno sodno varstvo ima torej delavec, ki ni mogel izrabiti vseh odmerjenih dni dopusta?

> Več...

27.6.2019

Brezplačno opravljanje dela in konkurenčna prepoved

Delavec v prostem času opravlja dejavnost, ki sodi v dejavnost delodajalca, vendar to počne brezplačno. Soglasja delodajalca nima. Ali mu lahko delodajalec odpove pogodbo za zaposlitvi?

> Več...

26.6.2019

Izplačilo dobička oziroma dividend

Namen gospodarskih družb je opravljanje pridobitne dejavnosti, to je take, ki se opravlja na trgu zaradi pridobivanja dobička. Ko je dobiček ustvarjen, ga uporabi poslovodstvo za namene, za katere ga po zakonu mora (npr. za oblikovanje zakonskih rezerv, kritje prenesene izgube, oblikovanje rezerv za lastne deleže in delnice), preostanek pa predstavlja bilančni dobiček, o katerem odločajo družbeniki oziroma delničarji. Ena od možnih rab dobička je izplačilo družbenikom ali drugim osebam. > Več...

25.6.2019

Popravljanje napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV po 88.b členu ZDDV-1

Glede popravljanja napak iz preteklih obdobij v tekočem obračunu DDV v skladu z 88.b členom Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) FURS v nadaljevanju pojasnjuje navedeni člen ZDDV-1 s poudarkom na pravilnem izpolnjevanju obračuna DDV v primeru popravljanja napak in posledic, če popravki v obračunu DDV niso pravilno izkazani.

> Več...

25.6.2019

Informacija o novostih, ki jih prinaša novela ZDavP-2L

V Uradnem listu Republike Slovenije, št. 36/19, z dne 7. junija 2019, je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona davčnem postopku (novela ZDavP-2L), ki je začela veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu, to je dne 22. junija 2019, uporabljati pa se začne 1. julija 2019.

> Več...

24.6.2019

Sprememba računovodske usmeritve - vpliv na računovodske izkaze

Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava spremembo računovodske usmeritve. Računovodske usmeritve so načela, temelji, dogovori, pravila in navade, ki jih organizacija upošteva pri sestavljanju računovodskih izkazov.

> Več...

24.6.2019

Predlog davčnih sprememb v javni obravnavi do 1. avgusta

Finančno ministrstvo je v petek, 21. junija 2019 dalo v javno obravnavo že pred časom napovedane predloge sprememb davčnih zakonov, ki razbremenjujejo stroške dela, po drugi strani pa bolj obdavčujejo kapital. Medtem ko razbremenitev regresa že velja, bodo novi predlogi uveljavljeni prihodnje leto. Na pripombe javnosti bodo čakali do 1. avgusta.

> Več...

21.6.2019

Ste prejeli regres pred 4. 5. 2019? FURS bo davke in prispevke iz tega naslova vrnil na vaš račun do konca julija

Zavezanci lahko pričakujejo odločbe v svojih poštnih nabiralnikih od 24. junija dalje, to je dober teden pred rokom, ki ga določa zakon.

> Več...

21.6.2019

Omejitve pravice do odpovedi kreditne pogodbe

Pogodbena svoboda je temeljno načelo obligacijskega prava. Toda v praksi so pogajanja med strankama o vsebini kreditne pogodbe pred njeno sklenitvijo redka. Prevladujejo splošni pogodbeni pogoji bank. Ti praviloma vključujejo pravico upnika do predčasne odpovedi kredita.

> Več...

20.6.2019

Predlogi za spremembo davčne zakonodaje

Ministrstvo za finance je po več pogovorih in usklajevanjih s člani pogajalske skupine Ekonomsko-socialnega sveta za pripravo predloga sprememb davčne zakonodaje pripravilo možne rešitve, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela. Končni predlog, o katerem so bili včeraj seznanjeni tudi člani pogajalske skupine Ekonomsko–socialnega sveta, je pripravljen za koalicijsko usklajevanje in javno obravnavo.

> Več...

20.6.2019

Delovna doba v javnem sektorju pri jubilejni nagradi

Delavec je bil določeno delovno obdobje (več kot 4 leta) zaposlen v zasebnem zavodu s koncesijo ministrstva za opravljanje dejavnosti na področju socialnega varstva, preostalo obdobje skupno 10 let delovne dobe pa v javnem zavodu na področju socialnega varstva. Ali je v skladu z razlago Aneksa h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS upravičen do jubilejne nagrade zaradi dopolnitve 10 let delovne dobe v javnem sektorju?

> Več...

19.6.2019

Oddajate nepremičnino na Hrvaškem preko spletnega portala Booking ali Airbnb? Ne pozabite na davčne obveznosti v Sloveniji.

Slovenski rezidenti so pogosto lastniki nepremičnin na Hrvaškem. Nekateri se odločijo, da bodo svojo nepremičnino v času turistične sezone oddali v najem preko spletnih portalov Booking oz. Airbnb. Oddaja nepremičnin v turistični najem pomeni določene davčne obveznosti tako na Hrvaškem, kakor tudi v Slovenji. Slovenska zakonodaja zavezancem nalaga predvsem prijavo dejavnosti fizične osebe oz. vpis v davčni register, plačilo dohodnine in plačilo obveznih socialnih prispevkov.

> Več...

18.6.2019

Pripoznanje prihodkov ob prodaji nepremičnine

Prejeli smo vprašanje naročnice, ki navaja da njena stranka ugotavlja davčno osnovo na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. To, po navedbah naročnice pomeni, da njena stranka ne sme prekoračiti 50.000 EUR prihodkov letno. Naročnica nadalje navaja, da je podjetnik kupil stanovanje in ga naprej prodal, in sicer preko s.p. Naročnico zanima ali se med prihodke všteva celotna kupnina ali samo razlika v ceni med nabavno in prodajno ceno.  Pojasnilo v zvezi s tem podajamo v nadaljevanju.

> Več...

17.6.2019

Upoštevanje temeljne računovodske predpostavke nastanka poslovnega dogodka in časovne neomejenosti delovanja

Temeljni računovodski predpostavki, ki ju opredeljuje SRS in ju je treba pri računovodenju upoštevati, sta predpostavki upoštevanja nastanka poslovnih dogodkov in upoštevanje časovne neomejenosti delovanja.

> Več...

14.6.2019

Elektronsko podpisovanje dokumentov po novem

Finančna uprava obvešča, da bo od 14.6.2019 na sistemu eDavki spremenjen način podpisovanja elektronskih dokumentov. Ta bo po novem zagotavljal podpisovanje dokumentov na centralnem sistemu eDavki brez uporabe podpisne komponente, ki je bila do sedaj nameščena na vašem računalniku. > Več...

14.6.2019

Razlika med konkurenčno prepovedjo in konkurenčno klavzulo

Delovno razmerje je na podlagi 4. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1)  razmerje med delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih in pod nadzorom delodajalca, pri čemer mora vsaka od pogodbenih strank izvrševati dogovorjene ter predpisane pravice in obveznosti.

> Več...

13.6.2019

Odslej dosledneje pri varovanju poslovne skrivnosti

Pred kratkim sprejeti novi Zakon o poslovni skrivnosti (ZPosS) določa temeljne pojme poslovne skrivnosti, pravila določitve in varstva poslovne skrivnosti pred njeno protipravno pridobitvijo, uporabo in razkritjem. Varovanje poslovne skrivnosti je namreč tudi ena od temeljnih obveznosti zaposlenega.

> Več...

12.6.2019

Izplačilo regresa za letni dopust v več delih

Pravica do izplačila regresa za letni dopust je pravica delavca, ki je določena v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1). Delodajalec mora delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, katero pridobi s sklenitvijo delovnega razmerja, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače najkasneje do 1.7. tekočega koledarskega leta.

> Več...

11.6.2019

Inšpekcijski nadzor

Najti ustrezno ravnotežje med pravico države do nadzora nad poslovanjem zavezancev in pravico slednjih do nemotenega in čim bolj konkurenčnega poslovanja bi moral biti temeljni cilj, h kateremu bi morala stremeti sodobna inšpekcijska zakonodaja.        

> Več...

10.6.2019

Popravek napake - praktičen primer

Uvod v Slovenske računovodske standarde v 5 točki obravnava računovodsko napako. Napake lahko nastanejo pri pripoznavanju, merjenju, predstavljanju in/ali razkrivanju postavk računovodskih izkazov.

> Več...

7.6.2019

200 služb za dolar

Podatek, da je ameriška brezposelnost na najnižjih ravneh, odkar jo merijo (3,9 odstotka), ni nobena skrivnost. Tudi če gledamo ameriški trg dela malo širše, je nivo brezposelnosti (U6) na zgodovinsko nizkih 7,8 odstotka. > Več...

7.6.2019

Svet EU je sprejel nova pravila o insolventnosti podjetij

Podjetnikom, ki so šli v stečaj, daje EU drugo priložnost, hkrati pa podjetjem, ki imajo finančne težave, vendar so sposobna preživeti, olajšuje dostop do okvirov preventivnega prestrukturiranja v zgodnji fazi, da bi preprečili njihovo insolventnost. > Več...

6.6.2019

Komisijska prodaja in davčno potrjevanje računov

FURS je v dopolnila dokument - Davčno potrjevanje računov (Vprašanja in odgovori) z dodatnim vprašanjem 324, s pojasnilom primera komisijske prodaje, pri čemer je glede davčnega potrjevanja računov treba upoštevati, katere račune za opravljeno dobavo mora davčni zavezanec izdati po DDV zakonodaji. > Več...

5.6.2019

Za izpolnitev dohodninske obveznosti je odgovoren zavezanec sam

Glavni tranši informativnih izračunov je davčni organ davčnim zavezancem posredoval in četudi informativnega izračuna niste prejeli, vaše obveznosti do davčnega organa še niso ugasnile.

> Več...

4.6.2019

DDV implikacije dobave blaga iz Nemčije

Podjetje načrtuje nakup specifičnega blaga, ki bi ga kupili s časovno omejeno prodajno pogodbo od fizične osebe, ki ni slovenski državljan, temveč je rezident iz EU. Blago bo v času prodaje ostalo v skladišču, ki se nahaja v Nemčiji.

> Več...

3.6.2019

Usmeritve v zvezi s slabitvami zalog

Zaloge obravnava Slovenski računovodski standard 4, ki pravi, da so zaloge praviloma sredstva v opredmeteni obliki, ki bodo uporabljena pri ustvarjanju proizvodov ali opravljanju storitev oziroma pri proizvajanju za prodajo ali prodana v okviru rednega poslovanja. > Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober