IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2018
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Junij 2018
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.6.2018 do 30.6.2018

29.6.2018

Sodna praksa: Pojasnilna dolžnost banke pri kreditih

Pojasnilna dolžnost banke glede obstoja valutnega tveganja ni izčrpana že z vključitvijo tovrstne določbe v samo pogodbo, temveč je ključna presoja, ali je bilo valutno tveganje tožniku v zadostni meri vsebinsko pojasnjeno. > Več...

27.6.2018

S 1. julijem tudi nova pravila ravnanja s podatki transakcijskih računov

Z novim Zakonom o plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (ZPlaSSIED), ki velja od velja od 22. februarja 2018 so se v slovenski pravni red prenesle določbe nove Direktive o plačilnih storitvah – Direktiva (EU) 2015/2366 (v nadaljevanju PSD2).

> Več...

26.6.2018

Obvestilo o začetku veljavnosti dodatnih carinskih dajatev na uvoz nekaterih proizvodov iz ZDA v EU

Evropska komisija je 20. junija 2018, sprejela predlog Izvedbene uredbe Komisije o nekaterih ukrepih trgovinske politike v zvezi z nekaterimi proizvodi s poreklom iz ZDA in o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2018/724. Uredba bo 21. junija 2018 objavljena v Uradnem listu EU in bo začela veljati  naslednji dan po objavi, 22. junija 2018.

> Več...

26.6.2018

Ponovne novosti na področju napotenih delavcev

Dne 29.5.2018 je evropski parlament sprejel predlog sprememb Direktive 96/71/ES z dne 16.12.1996 o napotitvi delavcev na delo v okviru opravljanja storitev (v nadaljevanju: novelirana Direktiva). Namen določb novelirane Direktive je predvsem zagotavljanje večje (pravne in socialne) varnosti napotenih delavcev kot tudi ščititi svobodo opravljanja storitev v drugih državah članicah ob spoštovanju poštene konkurence.

> Več...

22.6.2018

Vrsta računa in opravljanje dejavnosti ter sporočanje podatkov v RTR

Dne 1. 7. 2018 se  prične uporabljati tudi 11. poglavje > Zakona o  plačilnih storitvah, storitvah izdajanja elektronskega denarja in plačilnih sistemih (v nadaljevanju: ZPlaSSIED), ki v šestem odstavku 192. člena določa, da imetniki transakcijskega računa, ki so fizične osebe, ponudnikom plačilnih storitev, ki vodijo transakcijske račune, za namen javnega in brezplačnega dostopa do podatkov v Registru transakcijskih računov (RTR) zagotavljajo podatek, da se transakcijski račun uporablja tudi za opravljanje dejavnosti, in sicer preden začnejo transakcijske račune uporabljati za opravljanje dejavnosti.

> Več...

22.6.2018

FURS prenavlja eDavke

Finančna uprava RS se je lotila obsežne prenove eDavkov (edavki.durs.si). Prenova bo zajemala več faz. V prvi fazi grafična prenova in prenovljena struktura strani, konec leta na voljo mobilna aplikacija eDavki, v prihodnjem letu sledijo tehnične nadgradnje in poenostavitve za podjetnike in podjetja.

> Več...

20.6.2018

Ste zaposleni pri tujem delodajalcu in niste prejeli informativnega izračuna dohodnine?

Odmera dohodnine že od leta 2008 poteka na podlagi informativnih izračunov dohodnine. Fizične osebe, ki so v posameznem koledarskem letu prejele dohodek, ki se všteva v letno dohodninsko napoved (npr. dohodek iz zaposlitve), prejmejo informativni izračun dohodnine, najpozneje do 31. maja v tekočem letu, za preteklo leto.

> Več...

19.6.2018

Delo serviserjev in montažerjev v tujini z vidika napotenih delavcev

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) določa, da lahko delodajalec delavca začasno napoti na delo v tujino.

> Več...

19.6.2018

FURS spremlja prikrita zaposlovanja tudi v IT podjetjih

FURS  v okviru ciljno usmerjenih nadzorov na področju prispevkov za socialno varnost izvaja nadzore, pri katerih se preverja pravilna davčna obravnava in ekonomska vsebina dohodka fizičnih oseb  (odvisno / neodvisno pogodbeno razmerje).

> Več...

18.6.2018

Predhodni zdravniški pregled

V podjetju so z novim delavcem sklenili pogodbo o zaposlitvi za določen čas dveh mesecev. Ker se je z zaposlitvijo mudilo, so šele po sklenitvi pogodbe delavca poslali na predhodni zdravniški pregled, ki pa ga ni opravil. Zanima jih, ali je predhodni zdravstveni pregled obvezen? Kaj naj naredijo s tem delavcem?

> Več...

15.6.2018

Dovoljenje za prebivanje in delo tujcev odslej tudi preko portala eVem

Po novem lahko podjetja preko portala e-VEM, (po novem tudi portala SPOT, ki je del nacionalnega sistema SPOT) vlagajo elektronske vloge za enotno dovoljenje za prebivanje in delo tujcev.

> Več...

13.6.2018

Virtualne valute in davki

O obdavčitvi poslovanja s kriptovalutami smo že pisali, in sicer z vidika ZDoh-2 in ZDDPO-2 ter določenih storitev, ki so oproščene plačila DDV skladno s 4.d) točko 44. člena ZDDV-1. V nadaljevanju na kratko povzemamo, kdaj so storitve povezane s virtualnimi valutami predmet DDV, kako je z obveznostjo davčnega potrjevanja računov in vplivom davka na finančne transakcije.  

> Več...

12.6.2018

Nadzor FURS glede pridobitve lastnega poslovnega deleža družbe

Finančna uprava RS na področju  pridobitve lastnih poslovnih deležev v družbah zaznava visoko tveganje, zato je v letu 2018 glede tega načrtovan povečan obseg davčno inšpekcijskih nadzorov. V do sedaj izvedenih nadzorih je bilo dodatno obračunanih več kot 2.9 mio € davčnih obveznosti.

> Več...

12.6.2018

Prehranska dopolnila in stopnja DDV

Na vprašanja glede uporabe nižje stopnje DDV za prehranska dopolnila je Finančna uprava RS objavila pojasnilo: V skladu s 1. točko Priloge I k Zakonu o davku na dodano vrednost – ZDDV-1 se nižja stopnja DDV uporablja za hrano (vključno s pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; žive živali, semena, rastline in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelke, ki se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek; pripravo jedi.

> Več...

11.6.2018

Izraba in prenos letnega dopusta

Delavki je ostalo še 20 dni letnega dopusta za leto 2017. Od 14. decembra 2017 do 19. maja 2018 je bila na bolniškem dopustu zaradi poškodbe. Od 20. maja do 30. maja 2018 pa bo delala po štiri ure na dan. Vendar bi za to obdobje rada porabila dopust. Kako je s preostankom lanskega letnega dopusta? Ali ji s 30. junijem 2018 zapade ali pa ga lahko izrabi do 31. decembra 2018? > Več...

8.6.2018

Sodišče EU: Uveljavljanje osebne oprostitve v sistemu DDV

Davčni organ lahko davčnemu zavezancu, ki sicer izpolnjuje vse vsebinske pogoje za davčno oprostitev za mala podjetja, le-to zavrne, če ni izpolnil posebnih pogojev za takšno ureditev, ki jih določa nacionalno pravo.

> Več...

6.6.2018

Tudi o financiranju volilnih kampanj bo treba poročati

Četudi so volitve za nami, pa morajo organizatorji volilnih kampanj v naslednjih dneh skleniti svoje aktivnosti tudi z izpolnitvijo obveznosti, ki jim jih določa Zakon o volilni in referendumski kampanji (ZVRK).

> Več...

6.6.2018

Uredba o razvrščanju objektov in Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

Vlada RS je sprejela Uredbo o razvrščanju objektov, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, in sicer 1. 6. 2018. Z uredbo se objekti razvrščajo po namenu (CC-SI) in glede na zahtevnost v enostavne, nezahtevne, manj zahtevne in zahtevne. Razlikovanje med posamezno zahtevnostjo objektov vpliva na to, ali je za objekt potrebno gradbeno dovoljenje (npr. za enostavne objekte ni potrebno), vpliva na to, kakšna dokumentacija se priloži zahtevi za izdajo gradbenega dovoljenja, za zahtevne objekte se izvede tehnični pregled, za ostale pa ni obvezen.

> Več...

5.6.2018

Delovni čas

Delavci delajo v podjetju od ponedeljka do petka od 7.00 do 16.00, vmes imajo eno uro namenjeno kosilu, pripadata pa jim še dva odmora po približno 10 minut. Na dan naredijo pol nadure, ki jim jo tudi izplačamo. Delodajalca zanima, ali imajo ustrezno urejen delovni čas.

> Več...

4.6.2018

Ureditev zavarovanja vajencev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni po ZPIZ-2 od 1. 1. 2018

Zakon o vajeništvu (ZVaj) ureja tudi zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu. V Uradnem listu RS št. 64/2017 z dne 17. 11. 2017 je bil tako objavljen tudi Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, s katerim se je uredilo zavarovanje za invalidnost in smrt, ki je posledica poškodbe pri delu za določene kategorije vajencev v skladu z ZVaj.

> Več...

1.6.2018

Obvestila o neobračunanih prispevkih

ZPIZ začenja z izvajanjem aktivnosti določbe 134.a člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2), ki velja od 1. 1. 2018.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober