IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2017
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Junij 2017
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.6.2017 do 30.6.2017

30.6.2017

Sodbe glede izpodbijanja sklepov o uporabi bilančnega dobička

Glede na besedilo 2. stavka drugega odstavka 399. člena ZGD-1 lahko delničar zahteva le spremembo izpodbijanega sklepa. Glede vsega preostalega veljajo določbe o izpodbijanju sklepov skupščine delniške družbe.

> Več...

28.6.2017

Zakaj je potrebno dokazovati transferne cene?

O transfernih cenah smo že pisali. Danes pojasnjujem razloge za dokazovanje tako imenovanih transfernih cen. Torej, zakaj je vsem, ne samo slovenskemu davčnemu organu posameznih držav, v interesu dokazovanje transfernih cen in kako lahko transferno ceno v naprej dogovorite z davčnim organom.

> Več...

27.6.2017

Povračila stroškov prevoza in nočitve od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja

Uveljavljanje povračila stroškov prevoza in nočitve od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja, doseženega pri osebi, ki se ne šteje za plačnika davka (npr. pri tuji pravni osebi; osebi, ki opravlja dejavnost; …), po izteku roka za vložitev napovedi za odmero akontacije dohodnine od dohodka iz drugega pogodbenega razmerja.

> Več...

26.6.2017

Odpoved v času bolniške odsotnosti

V podjetju zmanjšujejo stroške in sprejeta je bila odločitev, da odpovedo delovno razmerje delavcu, ki je že nekaj časa bolniško odsoten. Je to dopustno? Morajo počakati na njegovo vrnitev na delo ali mu lahko odpovedo delovno razmerje kljub bolniškemu staležu?

> Več...

23.6.2017

Pobot pri plači

Delavcu v disciplinskem postopku, ki so ga v podjetju vodili v skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivno pogodbo dejavnosti trgovine Slovenije so izrekli denarno kazen. Delavec zoper odločitev ni vložil tožbe. Podjetje prosi za pomoč pri tolmačenju določb ZDR-1, saj niso prepričani, ali lahko delavcu denarno kazen mesečno trgajo pri plači ali morajo zoper njega vložiti izvršbo? > Več...

21.6.2017

Katere davke in prispevke obračunamo pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu?

Pri izplačilu avtorskega honorarja tujcu morajo slovenski izplačevalci poznati tako slovensko zakonodajo kot tudi zakonodajo EU. V praksi je možnih več različnih situacij, ki posledično pomenijo tudi različno obdavčitev. V nadaljevanju predstavljamo konkreten primer iz prakse, kjer slovensko podjetje izplača avtorski honorar hrvaškemu državljanu. > Več...

20.6.2017

Poziv k vpisu v register računovodske poklicne skupine

Odbor za poenotenje računovodske poklicne skupine poziva vse, ki sodijo v računovodsko poklicno skupino k vpisu v register. Vpišejo se lahko posamezniki, ki izpolnjujejo pogoje, predpisane s Pravilnikom o pridobitvi in ohranjanju strokovnih nazivov v računovodski poklicni skupini. Vpis poteka v elektronski obliki na spletni strani odbora in je brezplačen.

> Več...

20.6.2017

Zasebni zahtevki za davčno stališče glede DDV v čezmejnih primerih (Cross-Border Rulings – CBR)

V okviru foruma EU o DDV je 18 držav članic vključenih v prostovoljno testno skupino za izdajo davčnih stališč v čezmejnih primerih. Davčni zavezanci vložijo zahtevek za davčno stališče s čezmejnim učinkom v sodelujoči državi članici, v kateri so identificirani za namene DDV.

> Več...

19.6.2017

Ali pravilo o prepovedi finančne asistence velja tudi za d. o. o.

Odgovor je nikalen. Do finančne asistence, kot je obravnavana v tem prispevku, pride, če družba posredno ali neposredno s svojimi sredstvi (z darilom, posojilom, odpustom dolga ali kako drugače) nekomu tretjemu (ali že obstoječemu delničarju - op. a.) omogoči postati njen delničar oziroma povečati udeležbo v družbi.

> Več...

16.6.2017

FURS podjetnike in podjetja opominja na elektronsko vročanje dokumentov

Medtem ko se seznam dokumentov, ki jih Finančna uprava RS vroča le elektronsko, vse bolj daljša, pa si nekatere pravne osebe in fizične osebe z dejavnostjo še vedno niso uredile vsega potrebnega, da bi jih lahko uspešno prejemale. A gre za zelo pomembne dokumente, opozarjajo na Finančni upravi RS.

> Več...

14.6.2017

Dokazovanje uveljavljane olajšave za raziskave in razvoj

Ker gospodarska rast ne sledi porastu stroškov, ki jih zavezanci uveljavljajo v okviru olajšave za raziskave in razvoj (RR), so se na FURS že v letu 2016 odločili da pod drobnogled vzamejo vse zavezance, ki so v svojih obračunih DDPO uveljavljali olajšavo za vlaganje v raziskave in razvoj. Kako dokazati, da ste do olajšave upravičeni, pojasnjujemo v nadaljevanju.

> Več...

13.6.2017

Obravnava dohodka po avtorski pogodbi je odvisna od vsebine in vrste pogodbenega odnosa

Za dohodek iz drugega pogodbenega razmerja se šteje dohodek, prejet za stvaritev avtorskega dela in dohodek za izvedbo avtorskega ali folklornega dela, ki ni prejet iz naslova delovnega razmerja ali iz naslova opravljanja dejavnosti. > Več...

12.6.2017

Neplačana odsotnost z dela

Delavka, zaposlena v javni agenciji za nedoločen čas, je delodajalca povprašala o možnosti koriščenja 30 dni neplačanega dopusta za zasebno potovanje. Prejela je odgovor, da Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) in Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS ne predvidevata možnosti za odobritev takega dopusta. Ali to drži?

> Več...

12.6.2017

Spremembe na trgu dela za zmanjšanje prekarnosti in hitrejšo aktivacijo brezposelnih

Vlada Republike Slovenije je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o inšpekciji dela in besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju trga dela. Oba predloga zakonov pošilja v obravnavo DZ po skrajšanem postopku.

> Več...

9.6.2017

Odpoved pogodbe o zaposlitvi se praviloma vroča v prostorih delodajalca

Tožnica je s tožbo zahtevala ugotovitev nezakonitosti izredne odpovedi pogodbe o zaposlitvi ter plačilo odškodnine namesto reintegracije. > Več...

7.6.2017

Novosti pri izdelavi in predložitvi revidiranih letnih poročil za javno objavo

Čeprav preiskave in revizije računovodskih izkazov v zavezanih družbah v večini primerov že potekajo, pa velja izpostaviti nekaj novosti, ki jih je prinesla zadnja novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J). Skupaj s prejšnjo novelo ZGD-1I urejata spremembe pri izdelavi letnega oz. poslovnega poročila in tudi pri predložitvi revidiranega letnega poročila Agenciji za javnopravne evidence in storitve (AJPES) za javno objavo.

> Več...

6.6.2017

Večstranska konvencija za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička

Slovenija je ena od številnih držav in jurisdikcij, ki bo podpisala Večstransko konvencijo o izvajanju z davčnimi sporazumi povezanih ukrepov za preprečevanje zmanjševanja davčne osnove in preusmerjanja dobička.

> Več...

6.6.2017

Predlog spremembe Priloge 20 Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku

Finančne institucije Slovenije, ki v skladu s III.A poglavjem četrtega dela ZDavP-2 sporočajo informacije o finančnih računih FURS obvešča, da je bil v mesecu aprilu 2017 na Ministrstvo za finance podan predlog za spremembo Navodila o obliki, vsebini in načinu dostave informacij o finančnih računih poročevalskih finančnih institucij RS Finančni upravi Republike Slovenije, ki je Priloga 20 Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku.

> Več...

5.6.2017

Povečanje vrednosti osnovnega sredstva

Podjetje je kupilo avto, kateremu so naknadno dogradili nevidno vlečno kljuko. Pridobili so tudi homologacijo za kljuko oziroma avto s kljuko. Zanima jih, kako poknjižiti prejeti račun in ali kljuka povečuje nabavno vrednost avta ter gre pod 040 – povečanje vrednosti osnovnega sredstva? Ali naj knjižijo direktno v stroške in predvidijo stroške vzdrževanja?

> Več...

2.6.2017

Mobilni telefon

Fizična oseba, ki je hkrati tudi samostojni podjetnik z identifikacijsko številko za DDV, je kot občan sklenila naročniško razmerje za mobilni paket. Samostojni podjetnik ocenjuje, da več kot polovico pogovorov in torej tudi stroškov porabi za namene dejavnosti, zato bi želel odbiti 50-odstotni DDV in doseči, da bi mu bilo davčno priznanih 50 odstotkov stroškov opravljenih pogovorov.

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober