IUS-INFO - V središču - Arhiv člankov: Junij 2016
Zemljevid mesta English O podjetju O produktih > Podpora uporabnikom 01 438 01 80
Išči po   > Po zbirkah  > Napredno  Pomoč pri iskanju  
FinD-INFO > Aktualni članki iz poslovnega sveta > Arhiv: Junij 2016
 

Aktualni članki iz poslovnega sveta

Arhiv člankov od 1.6.2016 do 30.6.2016

29.6.2016

Izplačevalci osebnih dohodkov – ali veste?

Glede na porast osebnih stečajev v zadnjem letu je vse več oseb, ki so v osebnem stečaju, primorano poprijeti za kakršnokoli delo. Redna ali začasna zaposlitev takšne osebe pa prinaša izplačevalcu osebnega prejemka tudi določene obveznosti do stečajnega upravitelja.

> Več...

28.6.2016

Sprejete so spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost

Spremembe in dopolnitve > Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost, ki so v veljavi od 28. 6.2016, se nanašajo na nižjo stopnjo DDV in ostale spremembe pravilnika. Medtem ko so spremembe pravilnika v zvezi z izkazovanjem in plačevanjem DDV od uvoza prek obračuna DDV pojasnjene v Navodilu o formalnostih, vezanih na plačevanje DDV od uvoza. V nadaljevanju objavljamo pojasnila FURS.

> Več...

28.6.2016

Na pragu sistemsko urejenega reševanja bank v krizi

Predlog Zakona o reševanju in prisilnem prenehanju bank (ZRPPB), ki naj bi bil še pred poletjem sprejet po nujnem postopku, prenaša določbe Direktive 2014/59/EU z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo in reševanje kreditnih institucij ter investicijskih podjetij v slovenski pravni red. Temeljni pomen Direktive 2014/59/EU je prekinitev povezave med krizami državnega dolga in bankami v težavah ter prenos bremena reševanja bank na bančni sektor.

> Več...

27.6.2016

Pojasnilo glede enkratnega dviga sredstev

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti je objavilo pojasnilo v zvezi z odločitvijo Ustavnega sodišča RS z dne, 12. 5. 2016, ki določa da imajo vojaške osebe pravico zahtevati izplačilo sredstev iz poklicnega zavarovanja.

> Več...

24.6.2016

Zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa

Delavcu je bil v aprilu izplačan celoten regres, kar je v podjetju običajna praksa. Zaradi poslovnih razlogov mu je moral delodajalec maja podati redno odpoved pogodbe o zaposlitvi. Ali delodajalec glede na naravo odpovedi pogodbe o zaposlitvi lahko proti delavcu uveljavlja zahtevek za povračilo preveč izplačanega regresa?

> Več...

23.6.2016

Spremembe ZGD-1J v javni obravnavi do 15. 7. 2016

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1J) in ga posredovalo v javno obravnavo, ki bo trajala do 15. 7. 2016.

> Več...

22.6.2016

S predlogom novele ZDavP-2J do zmanjševanja administrativnih bremen in pravičnejše davčne obravnave

Vse do konca junija je v javni razpravi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davčnem postopku (ZDav-2J), ki naj bi na podlagi spoznanj izvajanja veljavnega sistema, predlogov strokovne javnosti in zavezancev za davek prinesel vrsto sprememb v obstoječe pobiranje davkov in izvajanje davčnega postopka.

> Več...

21.6.2016

DDV obravnava operativnega in finančnega lizinga

Znano je, da lahko blago kupujemo oziroma najemamo na dva načina, in sicer na podlagi finančnega oziroma poslovnega najema. Ker je njuna DDV obravnava različna, se v praksi še vedno pojavljajo različna vprašanja in na eno takšnih smo pripravili odgovor.

> Več...

20.6.2016

Ali lahko slovensko podjetje odpre transakcijski račun pri banki v tujini?

Slovenska zakonodaja ne pozna izrecne prepovedi poslovanja preko računa v tujini in je po mnenju Banke Slovenije takšno ravnanje dopustno.

> Več...

17.6.2016

Uredba EU št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta

15. maja 2014 je Evropski parlament in Svet sprejel Uredbo o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah. S to uredbo se je določil postopek, ki bo upniku omogočal, da pridobi evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, katerega namen je, da preprečuje, da bi bila s prenosom ali dvigom sredstev, ki jih ima dolžnik na bančnem računu v državi članici, ogrožena poznejša izvršitev upnikovega zahtevka do zneska navedenega v nalogu.

> Več...

15.6.2016

Zakaj izvajanje promocije zdravja na delovnem mestu z davčnega vidika ni nujno ugodno

Skladno z ZVZD-1 mora delodajalec zagotoviti varnost in zdravje delavcev pri delu ter načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu. Za namene izvajanja navedenih ukrepov mora delodajalec pisno oceniti tveganja, katerim so oziroma bi lahko bili zaposleni izpostavljeni pri svojem delu. V ta namen je treba izdelati tudi izjavo o varnosti z oceno tveganja v pisni obliki.

> Več...

14.6.2016

Odgovori na vprašanja glede izjeme od obveznosti izdajanja računov po 143. členu pravilnika

Z vidika administrativne poenostavitve v zvezi z delovanjem nepridobitnih organizacij, vključno nevladnih organizacij oziroma društev, se z novim šestim, sedmim in osmim odstavkom 143. člena Pravilnika o izvajanju Zakona od davku na dodano vrednost - pravilnik določa izjema od obveznosti izdaje računov v skladu z drugim odstavkom 81. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1). V nadaljevanju glede najpogostejših vprašanj v zvezi s tem pojasnjujejo naslednje -

> Več...

13.6.2016

Prenehanje družbe po skrajšanem postopku

Pravna oseba d.o.o. bi se odločila zapreti podjetje po skrajšanem postopku. Zanima jih predvsem postopek o zaprtju in odgovornost družbenika (tujca) glede odprtih obveznosti. Ali je določen prag zneska obveznosti, s katerim odgovarja, in dolžina dobe odgovornosti? Kaj je treba postoriti in kakšne posledice nosi družbenik kot fizična oseba po zaprtju d. o. o. po skrajšanem postopku?

> Več...

10.6.2016

Novi obliki zavarovanja obveznosti: nebančna garancija in poroštvo na prvi poziv

V poslovni praksi je prisotna potreba, da bi tudi nebančni subjekti lahko zagotovili neodvisno zavarovanje obveznosti z možnostjo unovčenja na prvi poziv brez ugovorov. V tujih pravnih redih se kot takšna instrumenta pojavljata neodvisna nebančna garancija in poroštvo na prvi poziv.

> Več...

9.6.2016

Predlog davčnega prestrukturiranja

Ministrstvo za finance je po zaključenih pogovorih z različnimi deležniki glede procesa davčnega prestrukturiranja in možnih rešitev, s katerimi bi zmanjšali obremenitev stroškov dela, oblikovalo predlog, ki bo predmet razprave na jutrišnji seji Ekonomsko-socialnega sveta.

> Več...

8.6.2016

Kmalu do zajamčenih vlog preko sistema jamstva za vloge

Od 12. aprila velja Zakon o sistemu jamstva za vloge (ZSJV), s katerim se v slovenski pravni red prenaša Direktiva 2014/49/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o sistemih jamstva za vloge.

> Več...

7.6.2016

Ukinitev davčnih blagajn za manjše nevladne organizacije

Nevladnim organizacijam, skladno s Pravilnikom o dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (UL RS št. 39/16), računov za opravljanje pridobitne dejavnosti ni več potrebno izdati.  

> Več...

7.6.2016

Stopnja DDV v primeru projektiranja in tehničnega svetovanja

Katera stopnja DDV se uporablja pri gradbenem nadzoru za stanovanjski objekt: 9,5- ali 22-odstotna? Na računih za energetske izkaznice za stanovanja je obračunan 9,5-odstoten DDV. Če je tako prav, ali se potem lahko tudi za nadzor obračuna 9,5-odstotni DDV? > Več...

6.6.2016

Dodatek k plači na neugoden delovni čas

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1) kot splošen predpis na področju delovnih razmerij določa vrsto plačil, osnovno plačo, delovno uspešnost, dodatke in višino dodatkov v členih od 126. do vključno 129. V skladu z drugim odstavkom 126. člena je plača sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov.

> Več...

3.6.2016

Iz sodne prakse: Vročitev odpovedi pogodbe o zaposlitvi delavcu

Odpoved pogodbe o zaposlitvi se delavcu praviloma vroča osebno, v prostorih delodajalca. Vročanje po pošti je izjema za primere, ko osebna vročitev ni mogoča. V primeru, ko delodajalec napoti delavca na začasno čakanje na delo doma, se odpoved vroča na naslovu, na katerem se delavec v tem času nahaja.

> Več...

2.6.2016

Finančna uprava poslala še drugi sveženj informativnih izračunov dohodnine za leto 2015

Finančna uprava RS je v drugem in hkrati zadnjem svežnju z datumom odpreme 31. 5. 2016 poslala še zadnjih 579.996 informativnih izračunov dohodnine za leto 2015. Od 31. 3. 2016, ko je bilo zavezancem izdanih prvih 930.430 informativnih izračunov, jih je tako letos skupaj izdanih 1.510.426.

> Več...

1.6.2016

Razporejanje delovnega časa in plačilo za opravljeno delo nad polnim delovnim časom

Razporeditev delovnega časa in njegova prerazporeditev je obvezna sestavina pogodbe o zaposlitvi (po 7 alineji 29. člena Zakona o delovnih razmerjih – ZDR-1).

> Več...

Arhiv

Zadnji članki

2019

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2018

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2017

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2016

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2015

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2014

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2013

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2012

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2011

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2010

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2009

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2008

December

November

Oktober

September

Avgust

Julij

Junij

Maj

April

Marec

Februar

Januar

2007

December

November

Oktober